ZŠ Mládeže, Znojmo

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mládeže 1000/3
Znojmo
669 02


Kontakt

+420 515 224 765

http://www.zsmladeze.cz

Redaktoři

  • Mgr. Helena Fialová
  • Mgr. Michaela Stehlíková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme základní škola ve středně velkém městě. Naše škola má 793 žáků od prvního ročníku až po devátý.V každém ročníku máme v průměru tři třídy. Děti vyučuje 58 pedagogů a 6 vychovatelek. Hlavní strategií naší školy je poskytovat žákům kvalitní a moderní výuku. K zajištění profesionality pedagogů dbáme na jejich průběžné další vzdělávání a zjišťujeme možnosti pro jejich profesní rozvoj. Máme sportovní třídy, třídy se zaměřením zvyšování potenciálu v oblasti matematiky a přírodovědních věd a hudební. Od září 2014 funguje na naší škole klub nadaných dětí.

V minulých letech jsme spolupracovali s katedrou psychologie FSS MU Brno na projektu “Testování pro vyhledávání nadaných žáků”. Na základě jejich doporučení jsme zajistili dětem možnost se více rozvíjet. Hodiny pro nadané na 1. stupni jsme umožnili navštěvovat vybraným žákům v heterogenních uskupeních rozdělených napříč ročníky do skupin (2. - 3. třída, 3. - 4. třída, 4. - 5. třída). Časové vymezení je pro každou skupinu jedenkrát týdně jednu hodinu v rámci rozvrhu kmenové třídy.

Děti v hodinách rozšiřují formou náročnějších úloh a činností svůj potenciál v oblasti verbální, logicko-matematické a prostorové - manipulativně řeší a blíže poznávají matematické zákonitosti, rozvíjejí slovní zásobu a spolupráci, předvídají a řeší netradiční úlohy. A v užším kolektivu vrstevníků objevují pro sebe nejvhodnější strategie k řešení daných výzev.

Součástí výuky je také matematika metodou profesora Milana Hejného, která vychází z reálného života a dění kolem nás. Žáci také vyrábějí sami tangramy a hry – například hru NIM.

Jako optimální se jeví možnost dalšího rozvíjení potenciálu těchto žáků v "Klubu nadaných dětí" v odpoledních hodinách na naší škole. Dále hledáme a využíváme nabídky různých vzdělávacích institucí a podnikáme výjezdy za poznáním i mimo školu. Společně s klubem jsme v letošním roce navštívili zábavní vědecký park VIDA v Brně, kde si mohli žáci vyzkoušet, ověřit a rozšířit své doposud získané dovednosti. Děti z 1 – 9. ročníku mají možnost navštěvovat Šachový kroužek a kroužek Robotiky,. Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, Matematické olympiády, Fyzikální olympiády a dalších.

Práce se šikovnými dětmi nás těší a neuvěřitelně nabijí.

Mgr. Michaela Stehlíková,
zástupkyně ředitelky školy
Ve Znojmě, dne 2. června 2024


» Archiv