ZŠ T. G. Masaryka Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Riegrova 13
Opava
746 01


Kontakt

+420 731 483 427

http://www.zstgmopava.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Libuše Kovářová
  • Ing. Marie Provázková

„Otevíráme mnoho dveří, záleží na dětech, kterými se rozhodnout projít.“

Jsme klasická základní škola, v současnosti vzděláváme 550 žáků. Na škole máme souběžně žáky nadané i žáky se speciálními potřebami, zakládáme si na individuálním a diferencovaném přístupu, umožňujícímu využívání potenciálu nadaných dětí v klasických třídách. Stejně tak klademe velký důraz na přátelském a inspirujícím prostředí, který umožňuje podpořit všechny žáky. Většina aktivit a kroužků či přípravy na soutěže je určena pro děti napříč ročníky, čímž usnadňujeme nadaným dětem nalezení spřátelených dětí v jiných třídách. 

Logická olympiáda, zábavný grafický logický test, pozorování proškolených učitelů i vystudované speciální pedagožky nám umožňují vyhledávat nadané děti velmi brzy. Od první do páté třídy má tato učitelka speciální hodinu matematiky, sdílenou pro nadané děti z celého ročníku, kde s dětmi pracuje alternativní formou a rozvíjí jejich nadání a logiku. Tato hodina má velký význam i pro sociální začlenění dětí.

V družině, školním klubu i mimo klub vedeme zdarma celou řadu kroužků (Klub deskových her, Geocaching, ..), kromě toho pořádáme ještě na nižším i vyšším stupni kroužek robotiky (s pravidelnou účastí dětí 1. stupně na pražském „EXPU“ mezinárodní soutěže First Lego League, i starších dětí v robotických soutěžích (FLL, Roboj). Největší radost máme z postupu týmu 2. stupně do mezinárodního finále v Řecku. Kroužek robotiky občas rozšiřujeme na kroužek STEM, který propojuje robotiku, 3D tisk, elektroniku, dílny a fyzikálně-biologické bádání. 

Kromě kroužků máme ve výuce pro všechny děti už několik let ucelený systém využívání robotiky a programování pro rozvoj logiky a schopnosti řešit úlohy. V prvních až třetích třídách začínáme s robotickými včelkami Beebot, ve 4. a 5. třídě využíváme robotické sady WeDo, na vyšším stupni využíváme Lego Spike Prime. Robotiku zařazujeme po troškách každý rok pro všechny děti.

Každým rokem se účastníme velkého množství klasických i netradičních soutěží, jako např. šifrovacích soutěží Brloh, matematického i přírodovědného Klokana, Pythagoriády, Pangey, využíváme Abaku, zpříjemňujeme dětem vzdělávání školní sudoku ligou i logickou ligou, účastníme se Bobříka informatiky, poměrně pravidelně máme děti v krajském kole v Programování. Organizujeme turnaj tříčlenných družstev v sudoku, letos se náš tým opět probojoval do celostátního finále. Soutěže nenutíme, bereme je jako možný rozšiřující prostor pro zájemce. Podporujeme i neformální vzdělávání, např. kroužek programování, který u nás vede mimořádně nadaný bývalý žák. 

Velký důraz klademe na výuku jazyků. Anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy. Od první třídy zavádíme do výuky prvky metody CLIL, na vyšším stupni děti vyučuje rodilá mluvčí.

V prvních třídách vyučujeme splývavým čtením Sfumato. Tato metoda umožňuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností a hned od počátku děti čtou s porozuměním.

Zvláštní pozornost věnujeme výtvarně nadaným dětem. Pravidelně máme úspěchy v lokálních, celostátních i mezinárodních soutěžích. V rámci festivalu Další břehy, každoročně pořádáme školní výtvarnou výstavu, kde bývá k vidění cca 300 prací žáků.

Škola je plně vybavená, často a smysluplně využíváme moderní technologie (projektory ve všech třídách, 3 PC učebny, 70 tabletů, 15 chromebooků, roboty Beebot, Bluebot, WeDo, Lego Mindstorms, Lego Spike Prime, 9x 3D tiskárna…). Škola je plně pokryta wifi, na vyšším stupni i pro žáky.

Mgr. et Bc. Libuše Kovářová
koordinátorka nadání
V Opavě, 15. 6. 2023

» Archiv