ZŠ T. G. Masaryka Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Riegrova 13
Opava
746 01


Kontakt

+420 731 483 427

http://www.zstgmopava.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Libuše Kovářová
 • Ing. Marie Provázková

Jsme klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V současnosti vzděláváme 510 žáků. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání jak nadaných žáků, tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které máme zřízeny speciální třídy.

Od letošního roku jsme se intenzivně začali věnovat vyhledávání a podpoře nadaných. Každé 2 roky nabízíme testování IQ. Kromě dřívějších aktivit jsme začali v prvních třídách využívat zábavný grafický test. Test nám spolu s logickou olympiádou, pozorováním a dalšími aktivitami umožňují vyhledávat nadané děti velmi brzy. V tuto chvíli máme na škole žáka, který má mimořádné nadání potvrzené z PPP, další dva mají diagnostikované nadání. Další vytipovaní žáci budou průběžně vyšetřeni během následujícího školního roku. Dětem, které jsou podle nás nadané, se věnujeme bez ohledu na potvrzení z poradny.

Od třetí třídy máme nově zavedenou speciální hodinu matematiky, sdílenou pro max. 8 dětí z celého ročníku. V těchto hodinách zkušená a vyškolená učitelka pracuje s dětmi alternativní formou a rozvíjí jejich nadání a logiku.

Na prvním stupni pracují dva Kroužky logiky a deskových her. V kroužcích pracují nejen žáci nadaní, ale mohou docházet i děti se zájmem o nové věci, zkoumání a bádání a netradiční poznávání okolního světa. Děti hrají deskové hry, řeší logické úlohy, hádanky a hlavolamy, jezdí na výlety a na exkurze, provádějí pokusy, navštěvují významné a zajímavé lidi, zúčastňují se besed, výstav apod.

Zavedli jsme také ucelený systém využívání robotiky pro rozvoj logiky a schopnosti řešit úlohy. V prvních až třetích třídách začínáme s robotickými včelkami Beebot, ve 4. a 5. třídě využíváme robotické sady WeDo. Našim cílem bylo využívání robotiky ve všech třídách každý rok, protože právě v pravidelnosti a postupném zvyšování náročnosti předložených úloh vidíme velký potenciál. Máme radost z toho, že se nám letos tento cíl podařilo naplnit, takže od letošního roku má každý žák prvního stupně minimálně 4 hodiny robotiky ročně. Kromě toho absolvují všechny děti od 3. do 5. ročníku minimálně 4 hodiny zábavného obrázkového programování. Dětem je nabídnuto připravené prostředí a velmi často se stává, že děti pokračují samy doma.

Kromě toho využíváme robotiku navíc i pro nadané nebo aktivní žáky, a to v kroužcích robotiky. Na nižším stupni se děti připravují na robotickou přehlídku First Lego League Junior, v rámci kroužku vymýšlí a staví robotizovanou měsíční základnu. 

Na vyšším stupni navazuje kroužek robotiky. Využíváme programovatelné roboty Lego Mindstorms. Kroužek je velmi aktivní, otevřený pro všechny zájemce od 6. do 9. třídy. V kroužku pracuje pravidelně přibližně 15 dětí. Loni i letos jsme se zúčastnili i mezinárodní robotické soutěže First Lego League, kde naši žáci vybojovali 6. (letos 5.) místo. 

Velký důraz klademe na výuku jazyků. Anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy. Dlouhodobě podporujeme také na jazykové vzdělávání našich pedagogických pracovníků. Od první třídy zavádíme do výuky prvky metody CLIL – jedná se o integrovanou výuku školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka – angličtiny. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. V tuto chvíli jsou systematickou metodou CLIL vzdělávány všechny třídy 1.–3. třídy, další přidáváme každý rok tak, jak děti postupují do vyšších ročníků. Kromě toho metodu CLIL využívá i dalších 10 učitelů školy i v jiných třídách. Vzhledem k velkému potenciálu, který v této metodě vidíme, hodláme v rozvoji pokračovat. Ve škole působí i rodilá mluvčí, pokročilí žáci s ní mají jednu hodinu angličtiny týdně. Každé dva roky také organizujeme týdenní pobyt v Anglii.

V prvních třídách vyučujeme splývavým čtením Sfumato. Tato metoda umožňuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností a hned od počátku děti čtou s porozuměním.

Netradiční a moderní postupy (např. Abaku, CLIL, Sfumato, …), neustálé sebevzdělávání učitelů, výuka zaměřená na názornost a zážitky, učitelé, kteří jsou zvyklí vést hodinu podle individuálních schopností žáků – to jsou způsoby, které pomáhají všem žákům zažít ve výuce radost a úspěch.

Žáci 5. a 9. ročníků naší školy se každoročně zúčastňují testování SCIO v matematice, českém jazyce, angličtině a všeobecných studijních předpokladech.

Žáky připravujeme a zapojujeme do řady soutěží a olympiád, jak v přírodovědných a matematických, tak i v jazykových, společenskovědních a uměleckých oborech. Každoročně se zapojujeme do Logické olympiády, míváme kolem 60 účastníků každý rok. Každým rokem se účastníme šifrovacích soutěží Brloh a Technoplaneta, … Žáky v rámci matematiky a informatiky učíme hru Abaku. 

Ve výuce využíváme i sudoku. Zaměřujeme se nejen na klasická zadání, ale hlavně i na různé varianty, součtové, diagonální, killery apod., které více rozvíjí schopnost myslet a nedovolí žákům upadat do hráčského stereotypu. Ve spolupráci s hráčskou asociací HALAS (Hráčská asociace logických her a sudoku) organizujeme turnaj družstev v sudoku, kterého se účastní cca 60 žáků z Opavy a okolí. V loňském roce byly v tomto turnaji naši žáci na 2. a 3. místě, oba týmy postoupily do celostátního finále. V něm skončil jeden tým na 4. místě, druhý byl osmý.

Pro žáky devátých ročníků každoročně otevíráme kroužky, v rámci kterých se připravují na přijímací zkoušky.  Do kroužku chodí aktivní a většinou i nadané děti, které se chtějí v dané oblasti rozvíjet.

Velký důraz klademe na výuku informatiky. Kromě obvyklých témat učíme např. 3D grafiku, využíváme vlastní 3D tiskárnu. Účastníme se soutěže Bobřík informatiky.

Zvláštní pozornost věnujeme výtvarně nadaným dětem. Pravidelně máme úspěchy v celostátních i lokálních soutěžích.

Zúčastňujeme se řady soutěží a olympiád. V tomto roce jsme získali celou řadu ocenění, z nichž vybíráme:

 • místo v celostátním finále logické soutěže BRLOH (3. místo v krajském kole)
 • 6. místo v mezinárodní soutěži First Lego League (letos 5. místo)
 • a 6. místo v krajském kole Soutěže v programování 
 • místo v krajském kole Logické olympiády (letos 6. místo v celostátním finále)
 • 1., 2., 4., 5., 7. a 10. místo v okresním kole Pythagoriády
 • a 8. místo v celostátním finále v SUDOKU
 • a 6. místo v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • místo v okresním kole Biologické olympiády
 • a 4. místo v okresním kole Matematické olympiády
 • … a další

Řadu ocenění získáváme také ve výtvarných soutěžích:

 • 46. Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2018 – ocenění pro jedinou školu v ČR za dlouholetou úspěšnou práci, rozmanitost technik a úroveň výtvorů, 3 medaile, 3 čestná uznání. Soutěže se každoročně účastní desítky tisíc prací z celého světa
 • Mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka je ta země“ – 4 diplomy
 • cena v celostátní soutěži Medicína v historii
 • 3. místo v krajské výtvarné soutěži Barevný podzim
Ing. Marie Provázková
zástupkyně ředitele školy
V Opavě, 5. 12. 2018

» Archiv