Gymnázium Velké Pavlovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Školou 10
Velké Pavlovice
691 06


Kontakt

+420 519 428 245

http://www.gymnvp.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Lorenzová

Gymnázium Velké Pavlovice je městskou střední školou, která se snaží vytvořit optimální podmínky pro rozvoj vědomostí a dovedností našich žáků, ale i celé osobnosti studenta. K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vysokým podílem mužů. Škola věnuje velkou pozornost a prostor pro tvořivost a uspokojování individuálních specifických potřeb žáků. Výuka je doplňována projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel. V rámci projektů spolupracujeme se zahraničními středními školami, jsou pořádány besedy se zajímavými osobnostmi politického, kulturního a společenského života.

Klub nadaných dětí vznikl na škole za spolupráce s Dětskou Mensou v březnu 2015. Tento klub pracuje a je rozdělen do čtyř sekcí:

 1. logicko-přírodovědné (Logická olympiáda, robotický kroužek, astronomický kroužek, biologické praktikum, pIšQworky),
 2. sportovní (aikido, jóga, tabata, florbal, volejbal),
 3. kulturně a společenskovědní (divadelní spolek Škrpálek, dějepisné soutěže, jazykové a konverzační soutěže a olympiády),
 4. herní klub deskových her (šachový kroužek, kroužek deskových her).

Gymnázium Velké Pavlovice se snaží dlouhodobě vyhledávat a podporovat talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží (SOČ) a akcí pořádaných partnerskou vysokou školu (MU Brno). V naukových soutěžích v rámci okresu a kraje dosahují předních umístění zejména v naukových oborech. Rovněž se žákům daří postoupit i do kol celostátních. Vedení školy v rámci DVPP volí takové semináře, které zahrnují oblasti podpory a rozvojem nadání žáků a metod jejich hodnocení. V poslední době se orientujeme na formativní hodnocení práce žáků.

Družebním městem Velkých Pavlovic je slovenská Senica. Společně s Gymnáziem L. Novomeského Senici organizujeme sportovní a přírodovědné projekty. Výtvarné dílny se konají střídavě v ČR a na Slovensku. V oblasti výtvarné tvorby spolupracujeme se ZUŠ v Senici. Výstupem těchto projektů jsou společné výstavy a vernisáže. Studenti se účastní na kulturních programů obou měst a prohlubují se přátelské vztahy. Inspirativní jsou i výtvarné plenéry dospělých výtvarníků spojených s osobností malíře Štefana Ortha st.).

Projektové aktivity školy

 • Účastníme a řešíme následující projekty: Morálka očima dětí 21. století, Den Země, Za jazykem do světa, Plíce našeho města, Voda v naší krajině
 • Projekt Edison, AIESEC – stážisté z celého světa vyučují během týdne žáky celé školy, seznamují v angličtině se svou zemí a jejich zvyklostmi
 • Erasmus+ KA1 – zaměřený na podporu jazykových výjezdů žáků a pracovníků škol na školách v zahraničí,
 • OP VVV – "Vzděláváme pro život II", 2020–2022 projekt zaměřený na personální podporu, rozvoj v oblasti IT, Kluby pro žáky a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • VIDA – Dva dny v Brně, společné pilotování naučného programu pro žáky

Aktivity Studentského parlamentu

Studentský parlament je dobrovolné sdružení studentů školy. Vedení školy zprostředkovává zpětnou vazbu v práci školy. Napomáhá řešit problémy studentů, jeho úkolem je také organizace kulturních a sportovních akcí. V minulém školním roce 2020/2021 byl počet akcí omezen z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Přesto se uskutečnila seznamovací kavárna – pro nové studenty a společenský den. Studentský parlament organizuje Studentské volby – při volbách do Parlamentu ČR a zastupitelských orgánů.

Další aktivity

 • Podpora sportovně nadaných žáků – Adéla Krejzová - krasobruslení, mistrovství ČR
 • Vydávání školního časopisu "Pozdní sběr" - nepravidelně
 • Vánoční jarmark a koncert, jehož výtěžek je věnovaný vybranému handicapovanému dítěti v okolí
 • Návštěvy českého i anglického divadla
 • Výjezdy žáků po Evropě – jazykově zaměřené – adventní Vídeň, Petrohrad, Irsko (2019, Anglie, Švýcarsko ...)
 • Tematické exkurze zaměřené – JA Dukovany a Dalešice, brněnská redakce MF Dnes, Osvětim, VIDA! science centrum v Brně, Anthropos, Hvězdárna a planetárium Brno, výživová poradkyně ve výuce, projektové dny k finanční gramotnosti
 • Agrostroj Pelhřimov - spolupráce se zaměstnavateli
 • Přebory škol v šachu – okresní a krajské kola, kategorie ZŠ a SŠ -umístění na předních místech
 • Spolupráce s jazykovou školou P.A.R.K. - autorizované centrum Cambridge English v Brně, příprava ke zkouškám studentů školy,
 • Výuka anglického, německého, ruského, španělského a francouzského jazyka, latiny
 • Práce s nadanými studenty nad rámec výuky,
 • Podpora rozvoje Kariérní poradenství
 • Školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovní poradci, metodik prevence
 • Lyžařské kurzy pro NG a VG
 • Sportovní olympiáda pro partnerské školy
 • Školní akademie rodiče i veřejnost na závěr školního roku

Nižší gymnázium ve školním roce 2020/2021

 • Organizování okresního kola 62. ročníku Fyzikální olympiády kat. E, F
 • Organizování okresního kola 62. ročníku Fyzikální olympiády - Archimediády
 • Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Sportovní olympiáda pro žáky 2. stupně ZŠ

Vyšší gymnázium ve školním roce 2020/2021

 • Výborné výsledky žáků studující ruský jazyk v posledních letech. V krajském kole Soutěže v ruském jazyce v květnu 2020 se naše studentka Radka Valná umístila na 3. místě.
 • V soutěži v ruském jazyce ARS Poetika umístění na 2. místě v krajském kole, kategorie sólové recitaci a kategorii hudebního projevu.
 • Živá klasika, mezinárodní recitační soutěž v Rj – Žaneta Blažková se umístila na 6. místě.
 • Projekt s Tambovskou státní univerzitou v Rusku – zapojení našich studentů
 • Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, postup do celostátního kola soutěže
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. Fakultou elektrotechniky VUT Brno, Mendlovou univerzitou Brno 
 • On-line literární beseda se zajímavými hosty – Alena Morštajnová, J. Rudiš, ...
 • Sportovní liga – florbal, futsal
 • Spolupráce s VIDA! science centrem na ročním projektu
 • Taneční kurz, autoškola
 • Ročníkové práce a jejich obhajoby pro žáky sexty a 2.A (červen 2020)
 • IQ testování, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, piškvorky
 • Testování Kalibro pro žáky vybraných ročníků
PaedDr. Vlastimil Kropáč
ředitel školy
Ve Velkých Pavlovicích, 7. 2. 2022

» Archiv