Gymnázium Velké Pavlovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Školou 10
Velké Pavlovice
691 06


Kontakt

+420 519 428 245

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Lorenzová

Cílem naší školy je vytvořit optimální podmínky pro rozvoj vědomostí našich žáků, ale i celé osobnosti studenta. K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vysokým podílem mužů. Navíc je věnován velký prostor pro tvořivost a uspokojování individuálních specifických potřeb žáků. Výuka je doplňována projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel. V rámci projektů spolupracujeme se zahraničními školami, jsou pořádány besedy se zajímavými lidmi apod.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl v březnu 2015 založen na Gymnáziu Velké Pavlovice Klub nadaných dětí. Tento klub je rozdělen do tří sekcí:

 1. logicko-přírodovědné(Logická olympiáda, robotický kroužek, astronomický kroužek, biologické praktikum, pIšQworky),
 2. sportovní(aikido, jóga, tabata, florbal, volejbal),
 3. kulturně-společenskovědní(divadelní spolek Škrpálek, dějepisné soutěže, jazykové olympiády)
 4. herní klub deskových her(šachový kroužek, kroužek deskových her).

Naše škola se snaží rozpoznat a podpořit talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží a akcí, ve kterých dosahují umístění v okresních kolech, v mnohých oborech se daří postoupit do krajských i celostátních kol. Pedagogové se účastní DVPP, které mimo jiné zahrnují podporu rozvoje nadání žáků.

Družebním městem Velkých Pavlovic je slovenská Senica – společně organizujeme sportovní, výtvarné i přírodovědné projekty. Výtvarné dílny se konají v ČR i na Slovensku. Poté se lidé scházejí na vernisážích, kulturních programech obou měst, prohlubují se přátelské vztahy. (Zajímavá jsou i plenéry dospělých výtvarníků, vše je spjaté s osobností malíře Štefana Ortha st.)

Projekty školy

 • Účastníme se následujících projektů: Morálka očima dětí 21. století, Den Země, Za jazykem do světa, Plíce našeho města atd.  
 • Projekt Edison, AIESEC – stážisté z celého světa vyučují během týdne žáky celé školy, seznamují je se svou zemí, jejich zvyklostmi, vše v angličtině
 • Erasmus+ KA1. „MultikulturníOtevřenýTvořivýInteraktivníVýchovnýAgilníCyklickýEfektivní“, podpora jazykových výjezdů a stínování na školách v zahraničí, 2017–2019 

Činnost Studentského parlamentu

Studentský parlament je orgán studentů, který by měl působit jako zpětná vazba v práci školy, řešit všechny problémy studentů, jeho úkolem by měla být také organizace kulturních a sportovních akcí – konání tematicky zaměřených dnů – Společenský den aneb Hodit se do „pucu“ nejen do divadla, Pyžamový den, Duhový den, beseda s paní Sosnarovou, MUDr. Radimem Uzlem, seznamovací kavárna pro nově příchozí studenty, Studentské volby aneb krajské volby „nanečisto“.

Další aktivity

 • Podpora sportovně nadaných žáků – Sára Šíblová, stolní tenis, 1. liga SKST Hodonín, sestry Procházkovy – střelba vzduchovou puškou, SSK Patriot Brno, Natálie Drbolová – biatlon, účast na VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky
 • Vydávání školního časopisu Pozdní sběr
 • Pravidelný vánoční jarmark i koncert, jehož výtěžek je věnovaný vybranému handicapovanému dítěti v okolí
 • Návštěva českého i anglického divadla
 • Zájezdy po Evropě – jazykově zaměřené – adventní Vídeň, Irsko 2018, Petrohrad 2017, Anglie 2017 (z posledních let)
 • Exkurze tematicky zaměřené – Dukovany a Dalešice, brněnská redakce MF Dnes, Osvětim, VIDA! science centrum v Brně, Anthropos, Hvězdárna a planetárium Brno, výživová poradkyně ve výuce
 • Krajský přebor v šachu – účast
 • Spolupráce s jazykovou školou EBA Hustopeče
 • Výuka anglického, německého, ruského, španělského a francouzského jazyka, latiny
 • Práce s nadanými studenty nad rámec výuky, podpora rozvoje
 • Kariérní poradenství
 • Školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovní poradci, metodik prevence
 • Lyžařské kurzy
 • Zájezdy na divadelní představení do Brna nebo Prahy
 • V říjnu máme pozvané Slovácké divadlo Uherské Hradiště do školy – v autentickém prostředí se odehraje představení Úča musí pryč!
 • Závěrečná akademie pro rodiče i veřejnost

Nižší gymnázium ve školním roce 2017/18

 • Organizování okresního kola fyzikální olympiády

Vyšší gymnázium ve školním roce 2017/18

 • V prosinci 2017 se dva žáci účastnili XV. mezinárodní olympiády z ruského jazyka v Moskvě (ve finále se naši žákyni umístila na 2. místě). 
 • Výborné výsledky žáků studující ruský jazyk obecně v posledních letech. V ústředním kole Soutěže v ruském jazyce v květnu 2018 se náš student umístil na 2. místě.
 • V soutěži v ruském jazyce Ars Poetika umístění na 2. a 3.  místě v krajském kole, kategorie sólové recitaci a kategorii hudebního projevu
 • Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, opět postup do celostátního kola soutěže
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno.
 • Gymnázium Velké Pavlovice je partnerskou školou FEKT VUT Brno.
 • Literární dílna – pravidelná každoroční setkání pro studenty VG na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše – tvůrčí psaní a setkávání s literáty, divadelní představení.
 • Organizování okresního kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov.
 • Beseda se zajímavými hosty – literáty, odborníky (Michael Žantovský, Marek Šindelka)
 • Krajská umístění chlapců i dívek – florbal, futsal
 • Spolupráce s VIDA! science centrem na ročním projektu
 • Apríles – každoroční konání charitativního koncertu (nadace Krtek), v minulých letech se účastnil Voxel, Petr Bende, Tremolo atd.
 • Taneční kurz
 • Ročníkové práce a jejich obhajoby na konci sexty a 2. ročníku

 

Mgr. Jana Lorenzová
učitelka
Ve Velkých Pavlovicích, 23. 10. 2018

» Archiv