Gymnázium Velké Pavlovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Školou 10
Velké Pavlovice
691 06


Kontakt

+420 519 428 245

http://www.gymnvp.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Lorenzová

Gymnázium Velké Pavlovice je městskou střední školou, která vytvoří optimální podmínky pro rozvoj vědomostí a dovedností našich žáků, ale i celé osobnosti studenta.
K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vysokým podílem mužů. Škola věnuje velkou pozornost a prostor pro tvořivost a uspokojování individuálních specifických potřeb nadaných žáků. Výuka je doplňována projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel. V rámci projektů spolupracujeme se zahraničními středními školami, jsou pořádány besedy se zajímavými osobnostmi politického, kulturního a společenského života.

Klub nadaných dětí vznikl na škole za spolupráce s Dětskou Mensou v březnu 2015. Tento klub pracuje a je rozdělen do čtyř sekcí:

 

 1. logicko-přírodovědné (Logická olympiáda, robotický kroužek, biologické a chemické praktikum, pIšQworky),
 2. sportovní (aikido, jóga, florbal, volejbal),
 3. kulturně a společenskovědní (čtenářský klub, jazykové a konverzační soutěže, olympiády dějepisné, fyzikální, matematické),
 4. herní klub deskových her (kroužek deskových a logických her).

 

Gymnázium Velké Pavlovice se snaží dlouhodobě vyhledávat a podporovat talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží (SOČ) a akcí pořádaných partnerskou vysokou školu (MU Brno).
V naukových soutěžích v rámci okresu a kraje dosahují předních umístění zejména
v naukových oborech. Rovněž se žákům daří postoupit i do kol celostátních. Vedení školy
v rámci vzdělání pedagogů volí takové semináře, které zahrnují oblasti podpory a rozvojem nadání žáků a metod jejich hodnocení. V poslední době se orientujeme na formativní hodnocení práce žáků.

 

Družebním městem Velkých Pavlovic je slovenská Senica. Společně s SOŠ v Holíči a Gymnáziem L. Novomeského Senici organizujeme sportovní a přírodovědné projekty. Výtvarné dílny se konají střídavě v ČR a na Slovensku. V oblasti výtvarné tvorby spolupracujeme se ZUŠ v Senici. Výstupem těchto projektů jsou společné výstavy a vernisáže. Studenti se účastní na kulturních programů obou měst a prohlubují se přátelské vztahy. Inspirativní jsou i výtvarné plenéry dospělých výtvarníků spojených s osobností malíře Štefana Ortha).

 

Projektové aktivity školy

 • účastníme a řešíme následující projekty: Morálka očima dětí 21. století, Den Země, Plíce našeho města, Voda v naší krajině
 • Projekt Youth 4 Impact, AIESEC – stážisté z celého světa vyučují během týdne žáky celé školy, seznamují v angličtině se svou zemí a jejich zvyklostmi
 • Erasmus +/AFS trimestriální studium zahraničních studentů v naší škole
 • Erasmus+ zaměřený na podporu jazykových výjezdů žáků a pracovníků škol na školách
  v zahraničí,
 • OP JAK - "Vzděláváme pro budoucnost", 2022 - 2025 projekt zaměřený na personální podporu školy, kariérní poradenství a DVPP.

 

Aktivity Studentského parlamentu

Studentský parlament je dobrovolné sdružení studentů školy. Vedení školy zprostředkovává zpětnou vazbu v práci školy. Napomáhá řešit problémy studentů, jeho úkolem je také organizace kulturních a sportovních akcí. V minulém školním roce 2022/2023 uskutečnil tematické dny: Adaptační program - pro nové studenty, Společenský den, Pyžamový den, Barevný den, Vánoční jarmark a koncert, besedy s autory literárních děl a pod. Studentský parlament organizuje Studentské volby - při volbách do zastupitelských orgánů.

 

Další aktivity

 • Podpora sportovně nadaných žáků – Adéla Krejzová - krasobruslení, mistrovství ČR
 • Vydávání školního časopisu "Pozdní sběr" - nepravidelně
 • Vánoční jarmark a koncert, jehož výtěžek je věnovaný vybranému handicapovanému dítěti v okolí
 • Návštěvy divadelních představení, včetně anglického divadla
 • Výjezdy žáků po Evropě – jazykově zaměřené – adventní Vídeň, Anglie, Švýcarsko ...
 • Tematické exkurze zaměřené – JA Dukovany a Dalešice, Jáchymov, brněnská redakce MF Dnes, Osvětim, VIDA! science centrum v Brně, Anthropos, Hvězdárna a planetárium Brno, výživová poradkyně ve výuce, projektové dny k finanční gramotnosti a pod.
 • Agrostroj Pelhřimov - spolupráce se zaměstnavateli
 • Přebory škol v šachu – okresní a krajské kola, kategorie ZŠ a SŠ
 • Spolupráce s jazykovou školou P.A.R.K. - autorizované centrum Cambridge English v Brně, příprava ke zkouškám studentů školy,
 • účast v mezinárodní jazykové soutěži Best in English,
 • Výuka anglického, německého, ruského, španělského jazyka a lékařské latiny
 • Práce s nadanými studenty nad rámec výuky,
 • Podpora rozvoje Kariérní poradenství
 • Školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovní poradci, metodik prevence
 • Lyžařské kurzy pro NG a VG
 • Sportovní kurzy pro VG
 • Sportovní soutěže a olympiády pro partnerské školy
 • Školní akademie rodiče i veřejnost na závěr školního roku

 

Pro žáky nižšího stupně gymnázia jsme ve školním roce 2022/2023

 • Organizování okresního kola 63. ročníku Fyzikální olympiády kat. E, F
 • Organizování okresního kola 63. ročníku Fyzikální olympiády - Archimediády
 • Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Sportovní olympiáda pro žáky 2. stupně ZŠ

 

Žáci vyššího stupně gymnázia ve školním roce 2022/2023

 • V mezinárodní soutěži Best in English se naše studentka Lucie Straková umístila mezi soutěžícími v ČR na 56. místě,
 • výborné výsledky žáků studující ruský jazyk v posledních letech. V celostátním kole konverzační soutěže se naše studentka Žaneta Blažková umístila na 2. místě a Julie Veverková na 6. místě,
 • V soutěži Wolkerův Prostějov v celostátním kole získala cenu poroty Terezie Herůfková,
 • Dějepisná olympiáda, krajské kolo a 2. místo pro Annu Drápalovou,
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. Fakultou elektrotechniky VUT Brno, Mendlovou univerzitou Brno 
 • Sportovní liga středních škol – florbal, futsal
 • Spolupráce s VIDA! science centrem na projektech
 • Taneční kurzy, autoškola
 • Ročníkové práce a jejich obhajoby pro žáky sexty a 2.A (červen 2023)
 • IQ testování, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, piškvorky
 • Testování Kalibro pro žáky vybraných ročníků
Velké Pavlovice 13. 2. 2023
PaedDr. Kropáč Vlastimil
ředitel školy

» Archiv