Gymnázium Velké Pavlovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Školou 10
Velké Pavlovice
691 06


Kontakt

+420 519 428 245

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jana Lorenzová

Cílem naší školy je vytvořit optimální podmínky pro rozvoj vědomostí našich žáků, ale i celé osobnosti studenta. K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vysokým podílem mužů. Navíc je věnován velký prostor pro tvořivost a uspokojování individuálních specifických potřeb žáků. Výuka je doplňována projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel. V rámci projektů spolupracujeme se zahraničními školami, jsou pořádány besedy se zajímavými lidmi apod.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl v březnu 2015 založen na Gymnáziu Velké Pavlovice Klub nadaných dětí. Tento klub je rozdělen do tří sekcí:

  1. logicko-přírodovědné (Logická olympiáda, robotický kroužek, astronomický kroužek, biologické praktikum, pIšQworky),
  2. sportovní (aikido),
  3. kulturně-společenskovědní (divadelní spolek Škrpálek, dějepisné soutěže, jazykové olympiády)
  4. herní klub deskových her (šachový kroužek).

Pravidelně je ve spolupráci s paní Danou Havlovou prováděno testování IQ Mensou ČR. Ve školním roce 2015/2016 se testování zúčastnilo 50 dětí ve věku 11 až 18 let. Tímto byl identifikován vysoký počet nadaných žáků našeho gymnázia. Ze statistiky provedeného testování vyplývá, že v pásmu nadprůměru bylo rozpoznáno 11 dětí (IQ 110–120), v pásmu vysokého nadprůměru 14 dětí (IQ 121–129), u 20 dětí byl identifikován velmi vysoký nadprůměr (IQ 130 a více). Další testování plánujeme na podzim roku 2017.

Podzimní konference (22. listopadu 2016 v Národním domě v Prostějově) „Mensa pro rozvoj nadání“ se účastnili za naši školu PaedDr. Vlastimil Kropáč a Mgr. Renata Bláhová. Konference měla velmi zajímavý a inspirativní program pro naši další práci. Zaujali nás příspěvky vystupujících zejména Mgr. Ireny Hošková, Mgr. Martina Kuruc, Ph.D., prof. PhDr. Karela Rýdla, CSc., Mgr. Jaroslava Fidrmuce a dalších. V rámci konference se uskutečnil seminář Strategie a atmosféra školy, který byl zaměřen na výměnu zkušeností jak efektivně oganizovat vzdělávání a směrovat strategický rozvoj školy.

Naše škola se snaží rozpoznat a podpořit talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží a akcí, ve kterých dosahují umístění v okresních kolech, v mnohých oborech se daří postoupit do krajských i celostátních kol.

O aktivitách Mensy ČR jsou naši žáci informováni na webových stránkách školy a na školní nástěnce. Každoročně se zúčastňují Logické olympiády. K dispozici mají časopis Mensy ČR.

Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy je zveřejněn odkaz na webové stránky Mensy ČR. Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.

Z činnosti Klubu nadaných dětí ve školním roce 2016/2017:

Astronomický kroužek

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo v astronomickém kroužku 10 členů, z nižšího stupně gymnázia, kteří svoji činnost střídali s kroužkem robotiky. Během svých schůzek žáci předvedli prezentace o planetách, dvojhvězdách a ISS, které byly dále využívány ve výuce v hodinách fyziky. Na dnech otevřených dveří naší školy dvakrát prezentovali svoji činnost. Předvedli funkci astronomického dalekohledu a pozorování astronomickým dalekohledem i pro ostatní studenty gymnázia a pro rodiče.

Kroužek robotiky

Kroužek robotiky, který pracuje při klubu Asociace malých debruárů České republiky, se zaměřuje především na sestrojování a programování robotů s pomocí stavebnice Lego Mindstorms Education. Počet členů kroužku narostl s příchodem dětí z primy a sekundy na 10 členů. Děti se scházely pod vedením pana učitele Vítězslava Cypriána jedenkrát týdně a připravovaly se zejména na soutěž legorobotů v rámci celostátní akce Robotiáda. Činnost kroužku robotiky vrcholila účastí na této soutěži v zábavním vědeckém parku VIDA v Brně v únoru 2017. Naši členové soutěžili v několika disciplínách ověřujících konstrukci robotů, jejich programování, rychlost pohybu a orientaci v prostoru. Práce kroužku byla dvakrát prezentována i veřejnosti, na Dnech otevřených dveří Gymnázia Velké Pavlovice.

Klub Aikido Syu Dojo

Činnost klubu Aikido Syu Dojo byla zahájena v roce 2011 pod vedením pana učitele PhDr. Stanislava Rubáše (1. DAN). Během 5 let činnosti si aikido syu dojo získalo pevnou jak sociální, tak materiální základnu. V aikido nejsou žádné soutěže, protože základní myšlenkou je harmonie. Členové klubu aikido mohou dosahovat 2 typů technických stupňů. Udělují se žákovské stupně Kyu a mistrovské stupně Dan.

 V červnu 2013 se konaly první zkoušky, čtyři členové dosáhli stupně 6. kyu a jeden 5. kyu. V červnu 2014 se konaly druhé zkoušky. Jeden žák dosáhl 6. kyu, tři žáci 5. kyu a jeden získal 4. kyu.

Od roku 2013 se členové dojo pravidelně účastní seminářů Nebiho Vurala (7. DAN) a Roberta Juříka (2. DAN). Pod záštitou aikido klubu se rovněž konaly tři semináře sebeobrany pro žáky našeho gymnázia (v letech 2011, 2012, 2016). V roce 2014 se náš klub přidružil ke klubu Kometa Brna, který vede Martin Zadrapa (5. DAN).

Začátek školního roku 2016/2017 byl poznamenán odchodem některých cvičenců z gymnázia a tak nás opustila část „zdravého jádra“, (i když část se stále vracela na tréninky). Tak jako každým začátkem nového školního roku přišla spousta zájemců na naše tréninky. A také jako každý rok, část z nich odpadla po prvních dvou měsících, protože aikido není jak filmová bojová umění a člověk se nesloží na zem jedním prstem. I přesto v klubu zůstalo několik nováčků, kteří dle mého mínění mají slušnou šanci v příštím školním roce absolvovat své první páskování. V letošním školním roce jsme pokračovali v trénování technik, ale také jsme si cvičení zpestřovali různými rozcvičkami a hrami, které nás učí lepší koordinaci a fyzické zdatnosti. Někteří za nás se již tradičně vypravili na několik seminářů. Nejprve na říjnový seminář Martina Zádrapy v Hodoníně. Poté na prosincový seminář Günthera Stegera a nakonec v březnu na seminář Nebiho Vurala. A jelikož aikido není jen o cvičení, ale i o přátelství, zúčastnili jsme se vánoční besídky a letní grilovačky pořádané Kometou Brno, která je naší alma mater. Také jsme měli svou vlastní vánoční besídku, na které si nadělujeme malé dárky.

Letošní školní rok byl pro nás také významný v tom, že jsme 10. 11. 2016 oslavili 5. výročí založení našeho klubu - Aikido Syu dojo Velké Pavlovice.

(zapsala členka klubu Jana Kršková)

Šachový kroužek

Činnost šachového kroužku má na našem gymnáziu již tradici, pokračoval dále i po odchodu vedoucího kroužku, jímž byl bývalý student oktávy. Také v letošním roce se členové šachového kroužku zúčastnili okresního kola přeboru v šachu v Břeclavi, v listopadu 2016. V tvrdém boji středoškoláků naši šachisté získali stříbrnou medaili. V krajském kole šachového přeboru v lednu 2017 se umístili na 7. místě.

Další aktivity:

Dějepisná soutěž studentů gymnázií

Úctyhodného úspěchu dosáhli studenti Vojtěch Antoš, Pavel Kosík a Ondřej Sláma, kteří v konkurenci 23 gymnázií obsadili 2. místo v krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií. V následném celostátním kole se umístili na 27. místě v konkurenci 27 nejlepších týmů České republiky a Slovenské republiky.

Studentský divadelní soubor Škrpálek

Kladného hodnocení poroty za vhodné obsazení, zvládnutí rolí a za důkladnou přípravu scénáře, k tomu vysoké ocenění diváků 93% získal Škrpálek na krajské přehlídce divadelních soborů Mumraj. Pod vedením učitele Mgr. Petra Kadlece a studentky oktávy Kateřiny Poláčkové soubor letos nastudoval hru Marca Camolettiho Na správné adrese. Představení v podání našich studentů jsme měli možnost vidět několikrát ve Velkých Pavlovicích a okolních obcích. Pokaždé se těšilo z velkého příznivého diváckého ohlasu.

Talentovaní výtvarníci

Ve spolupráci s Gymnáziem Velké Pavlovice zorganizovala Základní umělecká škola v Senici tvořivou výtvarnou dílnu pod názvem Poznej Slovensko – tvořivé setkání. Uskutečnila se v lokalitě středního Slovenska v Detvianské Huti. Cílem tohoto plenéru bylo vyzkoušet si a zdokonalit se v rozmanitých technikách výtvarného umění při zobrazování krajiny, prvků přírody a architektury. Studenti se zdokonalili ve výtvarných technikách. Oblíbili si především techniku rudky, uhlíku, suchého pastelu, ale dobře zvládli i malbu temperou a mnozí zkoušeli akvarel. Výtvarné práce vytvořené během tvořivé dílny byly prezentovány na výstavách v Senici a ve Velkých Pavlovicích.

Celostátní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Svým vítězstvím v krajském kole soutěže v ruském jazyce postoupily studentky Viola Krausová (kategorie SŠ II) a studentka Taisiya Voytenko (kategorie SŠ III) do kola celostátního. V Praze se Viola stala absolutním vítězem středoškolských studentů ruštiny v ČR, Taisiya si odnesla pomyslné stříbro ve své kategorii. Za své mimořádné výsledky byly odměněny mimo jiné pobytovým zájezdem do Ruska.

Projekty školy

Ve školním roce 2016/2017 došlo k prohloubení partnerských vztahů mezi naší školou a Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici. Spolupracujeme na společných projektech, které směřujeme do oblasti vzdělávání, sportovních a mimoškolních aktivit s cílem poznat regiony obou škol a národní zvyklosti České a Slovenské republiky. Naše škola organizuje v rámci udržitelnosti projektu společné výtvarné dílny. Partnerská škola v Senici zajišťuje udržitelnost projektu s názvem „Vzdělávacími aktivitami k novým vědomostem“. Na projektech se podílejí obě školy, a tak navazují na tradiční spolupráci měst Velké Pavlovice a Senica.

ERASMUS + K2. Evropská komise dne 24. září 2014 odsouhlasila naši žádost o klíčovou aktivitu KA 2, název „E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together“. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělsku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Partnerské školy si vyměňují počítačové zkušenosti, tvoří výukový portál a setkávají se v jednotlivých zemích. Projektová setkání se postupně u jednotlivých partnerských škol v Polsku, Španělsku, Turecku, Řecku a Rumunsku. V rámci projektu k nám přijeli 28. května vyučující z Polska, Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka. Týdenní projektové soustředění s tématem E-learning ve vyučování bylo vyplněno také výlety, návštěvami zajímavých velkopavlovických míst a poznání místních tradic. Zahraniční hosté shledali tento pobyt i místo za tolik zajímavé, že by se sem v budoucnu vrátili na svých soukromých cestách. Projektové setkání mládeže v rámci projektu se uskutečnilo na Ekocentru Trkmanka. Závěrečné projektové setkání se rovněž uskutečnilo ve Velkých Pavlovicích. Celé setkání probíhalo v přátelské a neformální atmosféře. Tento projekt je velkým přínosem pro směřování školy v rozvoji jazykových kompetencí vyučujících a žáků školy. Koordinátorem projektu byl PhDr. Stanislav Rubáš. Výše schváleného grantu z prostředků EU byla 21 432 EUR. Řídící orgán (Dům zahraniční spolupráce Praha) nám dne 18. ledna 2017 na základě předložené závěrečné a finanční zprávy provedl závěrečné vyúčtování našeho grantu. Veškeré náklady uznal za způsobilé a v souladu se smlouvou zaslal na účet školy doplatek na projekt. Projekt je věcně a finančně uzavřen.

Garantem projektu „Ekopolis“ je společnost SCIO. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou ekologie a myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu dostala naše škola osm velmi kvalitně zpracovaných deskových her a kontakt na webové stránky, se kterými je možné dál pracovat. Hra je určena zejména pro žáky nižšího gymnázia, její rozšířená verze ale jistě zaujme i starší studenty. Hráči staví svoje město tak, aby v něm byly zastoupeny všechny typy staveb (ozelenění, služby, továrny) a přitom se nenásilnou formou učí o dopadu jednotlivých staveb na okolí. Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolupracujeme na projektu "Dějepis 21. století", který je financován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z Evropských strukturálních fondů (administrátorem je MŠMT). V rámci projektu se uskutečnily přednášky lektorů ÚSTR pro učitele dějepisu a základů společenských věd. Škola získá výukové materiály, DVD k československým dějinám po roce 1945 vytvořené v rámci tohoto projektu.

V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. Cílem projektu je péče o nadané studenty, poradenství při volbě povolání, přednášky pro žáky školy, sledování v oblasti kvality ve vzdělávání a spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání. Spolupracujeme s VUT v Brně, fakultou Elektrotechnickou s cílem podpořit zájem studentů o vzdělávání v elektrotechnických oborech. V rámci této spolupráce škola získala pro vlastní výuku elektrotechnické pracoviště. Využíváme rovněž možností a nabídek na proškolení pedagogických pracovníků z ICT. Ve školním roce 2013/2014 jsme uzavřeli partnerskou smlouvu s P.A.R.K. Cambridge Exam Centre v Brně s cílem prohloubení vzdělání v oblasti jazykové vědomostí a umožnit tak žákům a učitelům školy skládání zkoušek Cambridge ESOL. Cílem dohody je rovněž podpořit vzdělávání učitelů školy v angličtině.

V průběhu školního roku 2016/2017 jsme podali řadu projektových žádostí. Požádali jsme o finanční podporu z Jihomoravského kraje na opravu atletické dráhy ve výši 300 000,- Kč. Tato žádost nebyla poskytovatelem podpořena. V rámci programu Erasmus + K1 jsme na DZS podali projekt s názvem „MultikulturníOtevřenýTvořivýInteraktivníVýchovnýAgilníCyklickýEfektivní“, registrační číslo 2017 -1-CZ01-KA101-034705. Projekt byl schválen v celkové výši 16 659 EUR. Projekt je zaměřen především na rozvoj profesních kompetencí pedagogů školy, na zavádění nových metod a inovativních postupů do výuky a na zvyšování kompetencí vedení školy. Výběr aktivit odpovídá potřebám školy a cílům projektu. V rámci výzvy MŠMT číslo 02_16_035 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ jsme podali projekt s názvem Vzděláváme pro život. Naše projektová žádost s registračním číslem CZ.02,3.X/0.0/0.0/16_035/0004815 byla řídícím orgánem MŠMT dne 25. 4. 2017 schválen pro financování v celkové částce 713 989 Kč

PaedDr. Vlastimil Kropáč
ředitel školy
Ve Velkých Pavlovicích, 14. 9. 2017

» Archiv