Gymnázium Havlíčkův Brod

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Štáflova 2063
Havlíčkův Brod
580 01


Kontakt

+420 569 669 330

http://www.ghb.cz

Redaktoři

  • PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

Gymnázium Havlíčkův Brod úspěšně funguje již 280 let. Nabízíme studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Jsme všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů. Výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu.

Při vzdělávání je zvláštní důraz kladen na důležitost vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Nabídka zájmových útvarů poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek a umožňuje další rozvoj jejich schopností, nadání a zájmů.

Kromě tematicky zaměřených kroužků pro podporu zájemců o přírodovědní předměty (biologický, fyzikální, chemický), podporujeme nadané žáky prostřednictvím vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu (po doporučení PPP) a jejich účast na projektech a soutěžích dle jejich zájmu. Poslední takovou akcí byla účast nadaných studentů na dvoudenní přednáškové akci Vědci studentům v Jihlavě, nejbližší akcí je jazykový kurz v Německu pro technicky nadané studenty (s cílem podpořit je v účasti k soutěži Němčina pro bystré hlavy). Naši studenti jsou pravidelně nominováni na cenu Talent Vysočiny.

Spolupráce s Mensou ČR

Spolupráce naší školy s Mensou probíhá ve více rovinách. Předně, jsme jediné místo na Vysočině, kde probíhá pravidelné testování IQ pro veřejnost. V říjnu 2017 jsme opět nabídli našim žákům školní testování, které provedla místopředsedkyně Mensy paní Dana Havlová, pro rodiče a návštěvníky školy jsme připravili možnost testování během dne otevřených dveří v listopadu 2017. Během dne otevřených dveří se návštěvníci také seznámili s výukovými roboty Ozobot, které škola má díky spolupráci s Mensou.

Nadále funguje naše spolupráce v oblasti soutěží – již posedmé na naší škole proběhlo krajské kolo Logické olympiády pro Kraj Vysočina, které v listopadu 2017 přijela zahájit radní kraje pro oblast školství paní Jana Fialová. Při organizaci soutěže přímo na místě vypomáhají žáci i pedagogové školy, naše pedagožka Zuzana Šimůnková je krajskou koordinátorkou soutěže.

Výraznější přesah naší spolupráce je v rámci krajské skupiny pro podporu nadání, kde je krajskou koordinátorkou péče o nadání naše pedagožka Zuzana Šimůnková. Na akcích pořádaných krajskou skupinou, které slouží ke zlepšení informovanosti pedagogů v kraji (kulaté stoly), pravidelně informuje i o akcích Mensy. Také spolupracovala na akci v rámci mensovního projektu Supporting Gifted Children for the Future, která se konala v červnu 2017 v Havlíčkově Brodě.

Samozřejmá je podpora nadaných žáků naší školy – zájemcům nabízíme nepovinné předměty badatelského charakteru, žáci se účastní různorodých soutěží, jak přírodovědných, tak i humanitních a nejeden má úspěch v celostátním, či dokonce mezinárodním měřítku. Ve školním roce 2016/17 byl naším nejúspěšnějším studentem Matěj Mezera, který na základě úspěchů v matematické a fyzikální olympiádě obdržel v červnu cenu Talent Vysočiny v přírodovědném oboru a v červenci získal na mezinárodní fyzikální olympiádě bronzovou medaili.

PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
ředitel školy
V Havlíčkově Brodě, 6. 12. 2017

Další aktivity pro rozvoj nadání

O nadané žáky stojíme a snažíme se podpořit jejich zájem jednak prostřednictvím soutěží v různorodých oborech, nabídkou kroužků, ale také individuální podporou – jsme si vědomi, že každý nadaný student má své vlastní potřeby. Integrace těchto potřeb do všeobecného vzdělávání je výzvou, kterou se snažíme alespoň drobnými krůčky naplňovat. O tom, že se to snad daří, svědčí fakt, že naši studenti každoročně stojí na pódiu při vyhlašování ceny Talent Vysočiny – v roce 2018 k nám putovala hlavní cena za obor technický a dvě zvláštní ceny hejtmana kraje.

Naši činnost v oblasti nadání směřujeme i mimo školu. V rámci kulatého stolu Krajské sítě pro podporu nadání naše škola hostila na jaře roku 2018 asi třicítku pedagogů, pro které připravili naši studenti blok ukázek své práce z chemie, fyziky a robotiky. 

Nezapomínáme ani na ty, kterým soutěže nechutnají – při organizaci dne otevřených dveří či tvorbě elektronického školního časopisu mohou studenti objevit či uplatnit své nadání v praxi.

Mgr. Zuzana Šimůnková
učitelka MA a ICT
V Havlíčkově Brodě, 11. 2. 2019

» Archiv