ZŠ Campanus, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jírovcovo náměstí 1782/1
Praha 4, Chodov
148 00


Kontakt

+420 222 366 517
+420 222 366 518

http://www.campanus.cz

Redaktoři

 • Gabriela Hofmannová

Základní škola Campanus je Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Naše škola je veliká, moderní, s přátelskou atmosférou. Počet žáků je 853. Škola se může pyšnit jak nejmoderním vybavením, tak kvalifikovaným a schopným pedagogickým sborem.

Vedeme výuku v prvních až devátých ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, tolerance, integrace“. Do výuky anglického jazyka v 1. až 9. ročníku zapojujeme anglického lektora (rodilého mluvčího). Nabízíme možnost anglické družiny a zahraniční pobyty.

Na 1. i na 2. stupni individuálně pracujeme s integrovanými dětmi. Nabízíme řadu zájmových kroužků včetně dvou KND. Od 6. třídy realizujeme povinnou výuku druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku německého a francouzského jazyka. Zabezpečujeme rozvoj výuky ve třídách se studijními skupinami.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše škola spolupracuje s Mensou ČR již od školního roku 2015/2016. První rok byl spíše zkušební. Hledali jsme a zkoušeli různé varianty, které budou vyhovovat dětem i učitelům. Letošní rok byl však velmi zdařilý:

 • Na škole funguje kroužek Mozky v pohybu. Náplní kroužku byly vědomostní hry a hry podporující logické myšlení u dětí – např. Riskuj, AZ kvíz, Scrabble, Dobble, hádanky typu Zebra, enigmatické hádanky, hlavolamy,… Kroužek byl určen žákům 2.– 4. tříd. Jednou za měsíc měly děti volnou hodinu, kdy si mohly vybrat libovolnou hru.
 • Čtenářský klub byl zaměřen na rozvíjení čtenářské gramotnosti, a to dvěma způsoby:
 • 1. Čtenářské lekce – zaměřené na porozumění textu, doporučování knih, seznamování s autory a ilustrátory
 • 2. Čtenářské dílny – zaměřené hlavně na porozumění textu
 • Žáci 3. tříd si měli šanci vyzkoušet v rámci výstavy her a hlavolamů cca 20 hlavolamů, např. české kovářské, japonské kovové ze série Hanayme, ježky v kleci, 3D Perplexus, Futuro cube,…
 • Dále naše škola spolupracovala s Pražskými lesy – žáci se účastnili výukových programů – např. Včely a včelky, Netopýři a můry, Naše dřeviny, S lesníkem do lesa,…
 • Městská policie seznámila žáky 1. a 2. tříd, jak se mají zachovat při setkání s cizími lidmi. Žáci 3.–5. tříd byli seznámeni s bezpečným užíváním sociálních sítí.
 • Ornita ­– letos byly děti podrobně seznámeny se šplhavci.
 • Zoo Praha – permanentní vstupenku využívaly všechny ročníky. Oblíbené byly prohlídky komentované pracovníky zoo.
 • Jednou za měsíc pořádá školní družina Toulky. Byly to toulky Prahou např. Republika z lega, Pedagogické muzeum – středověká škola, Dům vláčků, Museum Kampa,…
 • Účastnili jsme se soutěží : matematický Klokan, Logické olympiády, přírodovědné olympiády, Pražský pramen
 • V listopadu proběhl celoškolní projekt – Evropská fauna a flóra.
 • Žáci 8. a 9. tříd měli nově od letošního školního roku výuku pod vedením pouze anglicky mluvícího lektora.
Mgr. Gabriela Hofmannová
učitelka
V Praze, 14. 6. 2017

» Archiv