ZŠ Campanus, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jírovcovo náměstí 1782/1
Praha 4, Chodov
148 00


Kontakt

+420 222 366 517
+420 222 366 518

http://www.campanus.cz

Redaktoři

  • Gabriela Hofmannová

Základní škola Campanus je Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Naše škola je veliká, moderní, s přátelskou atmosférou. Počet žáků je 853. Škola se může pyšnit jak nejmoderním vybavením, tak kvalifikovaným a schopným pedagogickým sborem.

Vedeme výuku v prvních až devátých ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, tolerance, integrace“. Do výuky anglického jazyka v 1. až 9. ročníku zapojujeme anglického lektora (rodilého mluvčího). Nabízíme možnost anglické družiny a zahraniční pobyty.

Na 1. i na 2. stupni individuálně pracujeme s integrovanými dětmi. Nabízíme řadu zájmových kroužků. Od 6. třídy realizujeme povinnou výuku druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku německého a francouzského jazyka. Zabezpečujeme rozvoj výuky ve třídách se studijními skupinami.

Spolupráce s Mensou ČR

ZŠ Campanus je zapojena do projektu „Učíme se podnikavosti“ jehož cílem je podpořit rozvoj samostatnosti, kreativity a iniciativy k podnikavosti u současných žáků ZŠ. Věříme, že spojení s podporou podnikavosti může být odpovědí na otázku „Proč potřebuji studovat?“ Matematika, věda, psaní a komunikace, historie, zeměpis, umění mohou být spojeny s dnešním světem prostřednictvím propojení s uspokojováním potřeb, které podnikaví lidé identifikují a následně vymyslí a realizují způsob, jak je naplnit. V rámci aktivit spojených s tímto projektem probíhá ve škole např. celoškolní projekt „Den s rodičem.“ Žáci mají možnost díky tomuto projektu navštívit pracoviště svých rodičů a seznámí se s naplní práce jak rodičů, tak i ostatních kolegů na jejich pracovišti. Na řadě míst mají rodiče podle svých možností pro děti nachystané i praktické aktivity (výroba pizzy, práce v laboratoři, sázení květin, tvorba reklamy...).

V naší škole se od října 2016 scházely dva čtenářské kluby otevřené přibližně 25 dětem. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávaly jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání bylo vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství měly k dispozici bohatou nabídku knih. Čtenářský klub vedli dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny). Cílem klubu bylo pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí.

V 6. ročníku byl ve školním roce 2017/18 zaveden nový předmět Cvičení / Seminář z matematiky, který nabízí prostor pro seznámení s „netradiční“ matematikou – s větším počtem nestandardních úloh, úloh zaměřených na rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti (např. japonské hlavolamy, tangramy, magické čtverce, bludiště, číselné kvízy, rébusy, číselné soustavy…). V rámci tohoto předmětu prošli žáci 6. ročníku i výukou základů matematického softwaru GeoGebra.

Účastnili jsme se následujících soutěží: Matematický klokan, Logická olympiáda, biologická olympiáda, Pangea.

Mgr. Gabriela Hofmannová
učitelka
V Praze, 12. 9. 2018

» Archiv