ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Úprkova 1/27
Hradec Králové, Malšovice
500 09


Kontakt

+420 495 262 791

http://zsuprkova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Petr Lehký
 • Mgr. Vojtěch Malý

Základní škola Úprkova byla založena v roce 1905, nyní jsou její součástí i dvě mateřské školy. Škola má cca 450 žáků (19 tříd a 5 oddělení školní družiny). Od roku 1993 je škola zaměřena na environmentální výchovu. V roce 2012 získala mezinárodní titul Ekoškola, v roce 2014 a 2016 se jej podařilo obhájit.

Intenzivně se věnujeme výuce jazyků, anglický jazyk učíme již od 1. ročníku. V rozvrhu tříd jsou již několik let pevně ukotveny třídnické hodiny a předměty etická výchova, finanční gramotnost a výchova k udržitelnému rozvoji. Naši žáci dosahují výborných úspěchů na olympiádách, ve SCIO testech, sportovních a jiných soutěžích. Absolventi jsou s úspěchem přijímáni na střední školy.

Od roku 2005 jsme fakultní školou. Naši pedagogové vyučují na UHK předmět Metodika v praxi. Škola každým rokem žákům nabízí cca 40 zájmových kroužků. Pravidelně uskutečňujeme projektové dny jako například Škola jinak, projekty ke státním svátkům, Úprk kolem Orlice, Den vody, Den Země a další.

Škola má vlastní edici sešitů. Žáci a rodiče mají k dispozici kalendář školních akcí na celý školní rok. Ve škole vychází školní časopis ECCE HOMO.

Naše škola se dlouhodobě snaží o vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky v ZŠ Úprkova:

 • Akcelerace/přeskočení ročníku. Děje se na základě doporučení PPP, žádosti rodičů a komisionálního přezkoušení žáka.
 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Nadaní žáci na matematiku/logiku mají každý týden v rámci výuky jednu speciální hodinu zaměřenou právě na tuto problematiku.
 • Vytipováváme žáky, kteří mají jiné než matematické nadání. Pro ty hledáme studenty, kteří by byli schopni s nimi pracovat a jejich nadání dále rozvíjet.
 • Vybraní žáci mají možnost určité předměty navštěvovat ve vyšších ročnících.
 • Ve škole je otevřen kroužek veselá věda.
 • Účastníme se logické olympiády – v posledním ročníku se podařilo naší žákyni dosáhnout výborného výsledku – 2. místo v krajském kole.
 • Nabízíme žákům kroužek zábavné logiky, šachový kroužek a další.
 • Vybíráme a účastníme se olympiád napříč všemi předměty.
 • Naši pedagogové v rámci výuky předmětu Metodika v praxi pro UHK, jsou v úzkém kontaktu se studenty, s nimiž konzultují další možnosti spolupráce a následné práce s nadanými žáky.
 • Všichni naši pedagogové jsou proškoleni PhDr. Jitkou Fořtíkovou a Václavem Fořtíkem z Centra nadání pro práci s nadanými žáky v rámci seminářů „Organizace péče o mimořádně nadané žáky v běžných či výběrových základních a středních školách“ a „Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ“.
 • Nově spolupracujeme s patronem nadaných žáků – nadačním fondem Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním.
 • V letošním roce jsme ve spolupráci s Mensou uspořádali IQ testování dětí i dospělých, kterého se zúčastnilo přes padesát přihlášených.
Mgr. Vojtěch Malý
učitel
V Hradci Králové, 28. 6. 2018

» Archiv