ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Úprkova 1/27
Hradec Králové, Malšovice
500 09


Kontakt

+420 495 262 791

http://zsuprkova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Petr Lehký

V naší škole se systematicky věnujeme nadaným dětem již od prvního ročníku. Nadané a mimořádně nadané žáky zpravidla vytipujeme při zápise do 1. tříd. Pokud se jejich nadání potvrdí psychologickým vyšetřením, jsou tito žáci zařazeni do speciální skupiny. Pracujeme zejména s žáky nadanými v matematice a logickém myšlení. Pro ně následně probíhá veškerá výuka matematiky ve skupině mimo kmenovou třídu. Setkávají se zde děti z jednoho ročníku, ale z různých tříd. Takto je pro nadané a mimořádně nadané žáky koncipována výuka matematiky od prvního do minimálně pátého ročníku. Podobným způsobem se věnujeme dětem při výuce anglického jazyka.

Na druhém stupni se nadaní žáci pravidelně setkávají na jedné hodině matematiky tzv. logické matematice a ve všech hodinách v rámci výuky anglického jazyka.

V ostatních předmětech nabízíme nadaným a motivovaným žákům možnost účastnit se aktivit Koumáci v Úprku a Úprkovy badatelské akademie. Mladší žáci pracují v rámci aktivit, které zastřešují Koumáci v Úprku, starší žáci mají možnost navštěvovat tzv. Úprkovu badatelskou akademii. V rámci těchto uskupení nabízíme žákům každý měsíc minimálně jeden seminář. Semináře jsou postupně zaměřeny napříč všemi předměty.

V letošním školním roce je rozložení seminářů následovné:

Říjen – měsíc pro čísla

Aktivity pro žáky – Herní strategická noc, Tajemná vila, Časoprostorová brána

Listopad – měsíc pro historii a zeměpis

Aktivity pro žáky –  Z kraje do kraje, Historie nejsou jen data

Prosinec – měsíc pro hudbu

Aktivity pro žáky – Vánoční zpívání, Vánoční koncert

Leden – měsíc pro jazyky

Aktivity pro žáky –  Anglické divadlo, Holiday time

Únor – měsíc pro pokusy

Aktivity pro žáky –  Valentýnské čarování

Březen – měsíc pro český jazyk

Aktivity pro žáky –  Odpoledne s Andersenem, Čtenářské odpoledne s Andersenem

duben – měsíc pro přírodu

Aktivity pro žáky – Úprk za čistým světem, Den Země, Žížaly jak je neznáte, Pátrám, pátráš, pátráme aneb od mikroskopu po pitvu

Květen – měsíc pro sport a umění

Aktivity pro žáky – Úprk před ředitelem – cyklistický výlet, Obrázková zahrada, 13. ples ZŠ a MŠ Úprkova

Červen – měsíc pro robotiku

Aktivity pro žáky –  Seeed Grove Zero Car Kit V2.0 aneb sestav si vlastní autonomní auto

Každý rok nabízíme žákům cca 30 zájmových kroužků. Jedná se o kroužky sportovní, jazykové, umělecké, technologické, přírodovědné i kroužek šachový.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, a to již od prvních tříd, velmi úspěšní jsou v jazykových soutěžích, v soutěži Matematický klokan, Pangea, soutěži v piškvorkách nebo v Prezentiádě. Též dosahují výborných výsledků v olympiádách, a to napříč všemi předměty.

Nejčastější metody práce jsou:

 • úlohy pro logické myšlení,
 • tvořivé úlohy,
 • problémové úlohy,
 • práce s informacemi,
 • práce s chybou,
 • argumentace,
 • skupinová práce,
 • soutěže,
 • projektové vyučování,
 • prezentace,
 • vybraní žáci mají možnost určité předměty navštěvovat ve vyšších ročnících,
 • kreativní čtení a psaní,
 • návštěvy knihoven,
 • diskuse,
 • exkurze,
 • sebehodnocení,
 • obohacování učiva v rámci běžné výuky.

Naši pedagogové jsou v rámci výuky předmětu Metodika v praxi pro UHK v úzkém kontaktu se studenty, s nimiž konzultují další možnosti spolupráce a následné práce s nadanými žáky.

Spolupracujeme s patronem nadaných žáků – nadačním fondem Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním.

Mgr. Bc. Petr Lehký
ředitel školy
V Hradci Králové, 12. 6. 2024

» Archiv