ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Úprkova 1/27
Hradec Králové, Malšovice
500 09


Kontakt

+420 495 262 791

http://zsuprkova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Petr Lehký

V naší škole se systematicky věnujeme nadaným dětem již od prvního ročníku. Nadané a mimořádně nadané žáky zpravidla vytipujeme při zápise do 1. tříd. Pokud se jejich nadání potvrdí psychologickým vyšetřením, jsou tito žáci zařazeni do speciální skupiny. Pracujeme zejména s žáky nadanými v matematice a logickém myšlení. Pro ně následně probíhá veškerá výuka matematiky ve skupině mimo kmenovou třídu. Setkávají se zde děti z jednoho ročníku, ale z různých tříd. Takto je pro nadané a mimořádně nadané žáky koncipována výuka matematiky od prvního do pátého ročníku. Podobným způsobem se věnujeme dětem při výuce anglického jazyka.

Od šesté třídy se nadaní žáci pravidelně setkávají na jedné hodině matematiky tzv. logické matematice a v rámci výuky anglického jazyka.

V ostatních předmětech nabízíme nadaným a motivovaným žákům možnost účastnit se aktivit Koumáci v Úprku a Úprkovy badatelské akademie. Mladší žáci pracují v rámci aktivit, které zastřešují Koumáci v Úprku, starší žáci mají možnost navštěvovat tzv. Úprkovu badatelskou akademii. V rámci těchto uskupení nabízíme dětem každý měsíc minimálně jeden seminář. Semináře jsou postupně zaměřeny napříč všemi předměty.

Od osmého ročníku mají naši žáci možnost si dle vlastního zájmu zvolit volitelný předmět. Každý rok nabízíme žákům cca 40 zájmových kroužků. Jedná se o kroužky sportovní, jazykové, umělecké, technologické, přírodovědné i kroužek šachový.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, a to již od prvních tříd, velmi úspěšní jsou v jazykových soutěžích, v soutěži Matematický klokan, Pangea, soutěži v piškvorkách nebo v Prezentiádě. Též dosahují výborných výsledků v olympiádách, a to napříč všemi předměty.

Nejčastější metody práce jsou:

 • úlohy pro logické myšlení,
 • tvořivé úlohy,
 • problémové úlohy,
 • práce s informacemi,
 • práce s chybou,
 • argumentace,
 • skupinová práce,
 • soutěže,
 • projektové vyučování,
 • prezentace,
 • vybraní žáci mají možnost určité předměty navštěvovat ve vyšších ročnících,
 • kreativní čtení a psaní,
 • návštěvy knihoven,
 • diskuse,
 • exkurze,
 • sebehodnocení,
 • obohacování učiva v rámci běžné výuky.

Naši pedagogové jsou v rámci výuky předmětu Metodika v praxi pro UHK v úzkém kontaktu se studenty, s nimiž konzultují další možnosti spolupráce a následné práce s nadanými žáky.

Spolupracujeme s patronem nadaných žáků – nadačním fondem Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním.

Testování IQ Mensou ČR v naší škole v posledních dvou letech vzhledem k onemocnění COVID-19 neproběhlo. Plánujeme ho zorganizovat v příštím školním roce.

Mgr. Bc. Petr Lehký
ředitel školy
V Hradci Králové, 8. 2. 2022

» Archiv