ZŠ Praha-Kolovraty

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mírová 57/47
Praha 10 – Kolovraty
103 00


Kontakt

+420 267 712 795

http://www.zskolovraty.cz

Redaktoři

 • Mgr. Vladimíra Reinerová

Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje základní vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR – komunikace a prevence – program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. 

Ve školním roce 2022/23 se naši žáci účastnili těchto soutěží:

 • Logická olympiáda
  Úvodního testu se zúčastnilo 56 žáků. Do krajského semifinále v tomto školním roce postoupili 2 žáci, kteří se umístili na 9. a 17. místě.
 • Pythagoriáda
  Školního kola se zúčastnilo 24 žáků, 2 postoupili do obvodního kola. 
 • Matematická olympiáda
  Domácího kola se zúčastnilo 13 žáků, do obvodního kola postoupilo 6 žáků. Naši žáci obsadili výborná umístění: 1., 3., 6. a 8. místo
 • Matematický klokan
  Zúčastnili se všichni žáci 8. ročníku, v kategorii Kadet. 
 • Přírodovědný klokan
  Zúčastnili se všichni žáci v kategoriích Cvrček (1.–3. roč.), Klokánek (4.–5. roč.), Benjamin (6. roč. a 7. ročník) a Kadet (8. ročník).
 • Olympiáda z českého jazyka
  Zúčastnili se všichni žáci 8. A a zájemci z 8. B (celkem 31 žáků). 1 žákyně postoupila do okresního kola.

Zájmová činnost pro nadané žáky:

 • Věda nás baví
 • Přípravka z ČJ a M
 • Klub mladého diváka

Již od školního roku 2012/2013 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Pravidelně jednou za dva roky organizuje škola ve spolupráci s Mensou ČR měření IQ. To poslední proběhlo 14.2.2023. Z výstupu nejnovějšího šetření je patrné vysoké procento žáků v pásmu nadprůměru až vysokého nadprůměru (40 z testovaných 62 žáků).

Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky. Mimořádně nadaným žákům zpracováváme na žádost rodičů a na základě doporučení poradenského zařízení individuální vzdělávací plán. Mimořádně nadaní žáci v matematice mohou docházet na výuku matematiky vyššího ročníku. 

Ve škole se vyučuje výběrově metoda písma Comenia script, genetická metoda čtení a někteří učitelé 1. Stupně zařazují prvky Hejného matematiky.

V rámci autoevaluace provádíme testování žáků 4. ročníků dle uvolněných úloh TIMSS a PIRLS a žáků 5. a 7. ročníků dle uvolněných testových úloh zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků zveřejněných v InspIS SET. Výstupy těchto testů jsou pedagogickým pracovníkům skvělou zpětnou vazbou.

Škola rozšířila řadu pomůcek pro nadané žáky o sety BeeBotů – interaktivních programovatelných robotů určených pro výuku základů programování. Kromě jiného mají žáci možnost pracovat se stavebnicí Kapla ve třech variantách obtížnosti, s kostkami Dědy Lesoně určených pro výuku matematiky Hejného metodou, jejíž prvky výběrově zařazujeme. V rámci púrojektu polytechnická hnízda pro žáky 8. ročníků podporujeme robotiku: žáci mají možnost si sestavit podle manuálu stavebnicového robota VEX IQ a následně si jej naprogramovat. Žáci zde tak rozvíjí zejména informatické a algoritmické myšlení, logické uvažování a práci s manuálem. Zároveň se takto přímo účastní praktické výuky s možností si úspěšnost svých řešení v praxi vyzkoušet (např. jezdí-li robot správně podle zadaného algoritmu).

V minulém školním roce jsme za finanční podpory magistrátu HMP zrealizovali projekt vybudování multimediální učebny určené pro výuku přírodních věd a jazyků. Škola je vybavena moderním SW – využíváme např. aplikaci Corinth, která nabízí uživatelům interaktivní 3D obsah, který zvyšuje zaujetí pro výuku a porozumění látce. Tam, kde představivost nestačí, pomáhá Corinth pomocí 3D objektů, hlubokých zoomů a rozšířené reality. 

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy
V Praze, 18. 10. 2023

» Archiv