ZŠ Praha-Kolovraty

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mírová 57/47
Praha 10 – Kolovraty
103 00


Kontakt

+420 267 712 795

http://www.zskolovraty.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vladimíra Reinerová

Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR – komunikace a prevence – program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování.

Ve školním roce 2017/18 se naši žáci účastnili těchto soutěží:

  • Logická olympiáda (34 účastníků)
  • Matematická olympiáda (9 účastníků, 5 postupujících do obvodního kola, 3 umístění do 10. místa v obvodním kole)
  • Pythagoriáda (22 účastníků, 10 postupujících do obvodního kola, 2 umístění do 10. místa)
  • Turnaj v české dámě (32 účastníků, 3 postupující do obvodního kola, 2 umístění do 15. místa

Na škole působí řada zájmových kroužků, z nichž nově od školního roku 2017/18 kroužek Zábavné logiky a deskových her, který je určen právě pro nadané žáky. Pro literárně nadané žáky a žáky se zájmem o četbu v tomto školním roce probíhal Čtenářský klub. Pokračuje také oblíbený kroužek Věda nás baví a pro příští školní rok připravujeme kroužek robotiky.

Již od školního roku 2012/2013 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Pravidelně jednou za dva roky organizuje škola ve spolupráci s Mensou ČR měření IQ. To poslední proběhlo v květnu 2018. Z výstupu nejnovějšího šetření je patrné vysoké procento žáků v pásmu nadprůměru až vysokého nadprůměru (46 z testovaných 81 žáků).

Nadání žáků podporuje škola také pořádáním akce Škola má talent. Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky. Mimořádně nadaným žákům zpracováváme na žádost rodičů a na základě doporučení poradenského zařízení individuální vzdělávací plán. Mimořádně nadaní žáci v matematice mohou docházet na výuku matematiky vyššího ročníku.

V rámci autoevaluace provádíme testování žáků 4. ročníků dle uvolněných úloh TIMSS a PIRLS a žáků 5. ročníků dle uvolněných testových úloh zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků zveřejněných v InspIS SET. Výstupy těchto testů jsou pedagogickým pracovníkům skvělou zpětnou vazbou.

Škola rozšířila řadu pomůcek pro nadané žáky o sety BeeBotů – interaktivních programovatelných robotů určených pro výuku základů programování. Kromě jiného mají žáci možnost pracovat se stavebnicí Kapla ve třech variantách obtížnosti, s kostkami Dědy Lesoně určených pro výuku matematiky Hejného metodou, jejíž prvky výběrově zařazujeme.

Pro příští školní rok připravujeme nákup sady tablet k individuální práci žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných a čekáme na schválení projektu vybudování multimediální učebny určené pro výuku přírodních věd a jazyků.

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy
V Praze, 20. 6. 2018

» Archiv