ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bezručova 293
Rožnov pod Radhoštěm
756 61


Kontakt

+420 571 751 270

http://www.zspodskalkou.cz

Redaktoři

  • Mgr. Martina Satolová

Naše základní škola se nachází v klidné části města, v blízkosti knihovny a městské polikliniky. Navštěvuje ji asi 350 žáků, na prvním i druhém stupni po dvou paralelních třídách. Prioritami školy jsou výuka jazyků, podpora sportovních aktivit žáků a dále také využití informačních i komunikačních technologií. Bezbariérový charakter školy umožňuje začlenění pohybově hendikepovaných žáků do vyučování v plném rozsahu. Škola pracuje jak se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tak i se žáky nadanými, v různých stupních podpory.

Ve škole pracuje Žákovský parlament. Jeho prostřednictvím se zástupci jednotlivých tříd podílejí na organizování každodenního života školy. Mimo běžné vybavení školy disponujeme odbornými pracovnami pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky a cizích jazyků. Počítačovou gramotnost rozvíjíme ve dvou pracovnách – ICT a robotiky. Výtvarná výchova využívá odbornou pracovnou s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem. Manuální zručnost žáků je podporována v odborné pracovně dílen a na přilehlém školním pozemku.

Další informace, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce atd. je možné najít na stránkách školy www.zspodskalkou.cz.

V nynější době škola pracuje s nadanými dětmi na základě individuálních vzdělávacích plánů (identifikace ŠPZ – PPP). Dále využíváme projekty, referáty, práce s encyklopediemi, příprava zajímavostí pro ostatní žáky třídy. Práce s nadanými dětmi vyžaduje daleko větší podporu, proto jsme se rozhodli využít spolupráce se společností Mensa ČR a rozšířit práci s nadanými dětmi.

Mgr. Martina Satolová
učitelka
V Rožnově pod Radhoštěm, 14. 12. 2022

» Archiv