Masarykova základní škola, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Polesná 1690
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16


Kontakt

+420 281 011 511

http://www.zspolesna.cz

Redaktoři

  • Mgr. Miroslav Kurka
  • Mgr. Blanka Litov Černá

Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Má dvě pracoviště: Polesná 1690 a Staroklánovická 230, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Kapacita školy ve školním roce 2017/2018 pravděpodobně přesáhne 1000 žáků. Je kapacitně 2. největší školou v Praze. Převážná většina žáků je z Prahy 9 - Újezd nad Lesy, avšak ve vyšších ročnících školu navštěvují i žáci z okolních oblastí: Klánovice, Květnice apod.

Škola se zaměřuje na poskytnutí všeobecného vzdělání se zřetelem na:

  • jazykovou vybavenost žáků,
  • čtenářskou gramotnost,
  • ekologickou orientaci i zdravý životní styl,
  • pochopení základních přírodních zákonů,
  • tělesnou zdatnost,
  • rozvoj matematických a technických dovedností,
  • schopnost vnímat i tvořit umění.

V uplynulém školním roce se podařilo podpořit vzdělávání nadaných žáků. Žáci se zvýšenou mírou nadání pracovali odděleně se speciálním pedagogem vedoucí nadané děti. Skupina nese název „Hlavičky“.

Zaznamenáváme úspěchy v soutěžích: měli jsme finalistku v celorepublikovém kole Logické olympiády a čtyři finalisty v mezinárodní matematické soutěži Pangea. Vloni i letos jsme od DDM Praha 9 dostali cenu za nejúspěšnější ZŠ v této oblasti. Naši žáci získali 1. cenu v Matematické olympiádě pro 5. i 6. třídy, 1. cenu v matematické soutěži Pythagoriáda a 2. cenu v matematické soutěži Klokan - kategorie Cvrček. Žáci naší školy se výborně umístili i v soutěži Sapere.

Škola podporuje rozvoj logického myšlení dětí vyučováním metodou Hejného, zařazením projektového vyučování i používáním zajímavých her na podporu logiky ve škole, školní družině a školním klubu. Po vyučování nabízíme dětem širokou škálu kroužků od jazykových, výtvarných, hudebních přes sportovní po pokusy v praxi.

V prosinci 2015 proběhlo IQ testování žáků školy, kam se přihlásila více než čtvrtina žáků školy.

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková
ředitelka školy
V Praze, 15. 6. 2017

» Archiv