Masarykova základní škola, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Polesná 1690
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16


Kontakt

+420 281 011 511

http://www.zspolesna.cz

Redaktoři

  • Mgr. Miroslav Kurka
  • Mgr. Blanka Litov Černá, DiS.

Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Má dvě pracoviště: Polesná 1690 a Staroklánovická 230, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Kapacita školy ve školním roce 2019/2020 je cca 1000 žáků, tzn. že je 2. největší školou v Praze. Převážná většina žáků je z Prahy 9 – Újezd nad Lesy.

Škola se zaměřuje na poskytnutí všeobecného vzdělání se zřetelem na:

  • jazykovou vybavenost žáků,
  • čtenářskou gramotnost,
  • ekologickou orientaci i zdravý životní styl,
  • pochopení základních přírodních zákonů,
  • tělesnou zdatnost,
  • rozvoj matematických a technických dovedností,
  • schopnost vnímat i tvořit umění.

V uplynulých školních letech se podařilo podpořit vzdělávání nadaných žáků. Žáci se zvýšenou mírou nadání pracovali odděleně se speciálním pedagogem vedoucím nadané děti. Skupina nese název „Hlavičky“. 

Zaznamenáváme úspěchy v soutěžích: ve školním roce 2018/19 naši dva žáci získali 2. místo v okresním kole Matematické olympiády, měli jsme jednoho finalistu v celorepublikové matematické soutěži Pangea a 1. i dvě 2. místa v celostátní matematické soutěži Klokan – kategorie Klokánek. V matematické soutěži Pythagoriáda náš žák vyhrál 1. místo v okresním kole. Za minulý rok jsme byli vyhlášeni nejúspěšnější základní školou ve vzdělávacích soutěžích v Praze 9.

Škola podporuje rozvoj logického myšlení dětí vyučováním metodou Hejného, zařazením projektového vyučování i používáním zajímavých her na podporu logiky ve škole, školní družině a školním klubu. Po vyučování nabízíme dětem širokou škálu kroužků od jazykových, výtvarných, hudebních přes sportovní po pokusy v praxi.

Mgr. Blanka Litov Černá, DiS.
učitelka 1. stupně a vedoucí nadaných dětí
V Praze, 24. 9. 2019

» Archiv