Masarykova základní škola, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Polesná 1690
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16


Kontakt

+420 281 011 511

http://www.zspolesna.cz

Redaktoři

  • Mgr. Blanka Litov Černá, DiS.

Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Má dvě pracoviště: Polesná 1690 a Staroklánovická 230, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Kapacita školy ve školním roce 2021/2022 je cca 1000 žáků, tzn. že je druhou největší školou v Praze. Převážná většina žáků je z Prahy 9 - Újezd nad Lesy.

V uplynulých školních letech se podařilo podpořit vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni. Žáci se zvýšenou mírou nadání pracovali odděleně se speciálním pedagogem vedoucí nadané děti. Skupina nese název „Hlavičky“ a jedná se celkem o 80 dětí. Důraz je kladen především na podporu logického myšlení, přípravu na matematické soutěže a rozvoj intelektových schopností.

Každoročně podporujeme děti v účasti na Logické olympiádě pořádané Mensou ČR. V tomto školním roce 2021/22 se dva naši dva žáci stali krajskými semifinalisty a jeden se dostal do finále soutěže, která se bude konat 2. 5. 2022. Letos proběhla také Matematická olympiáda, kde naše škola v krajském kole zaznamenala velké úspěchy v kategorii 5. tříd (naši žáci se umístili na 1., 2. i 3. místě).

Škola podporuje rozvoj logického myšlení dětí vyučováním metodou Hejného, zařazením projektového vyučování i používáním zajímavých her na podporu logiky ve škole, školní družině a školním klubu. Po vyučování nabízíme dětem širokou škálu kroužků od jazykových, výtvarných, hudebních přes sportovní, šachové a po pokusy v praxi.

Mgr. Blanka Litov Černá, DiS.
učitelka 1. stupně a vedoucí nadaných dětí
V Praze, 6. 2. 2022

» Archiv