ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 786
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 480

http://zs2hslavkov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Magdalena Čavojská
  • Mgr. Jana Petraschková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Škola byla založena v sedmdesátých letech. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací svého zázemí. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, sportovní areál s multifunkčním hřištěm, hřištěm na beachvolejbal, kopanou a atletickým sektorem. Při výuce je využívána řada odborných pracoven, včetně počítačové a multimediální učebny s jazykovou laboratoří. Pro aktivní trávení přestávek mají žáci k dispozici prvky na podporu motoriky, rovnováhy a vzájemné spolupráce a herní koutky se stoly na stolní tenis a fotbal.

Jsme běžnou, plně organizovanou základní školou se 198 žáky na prvním a 150 žáky na druhém stupni. S Mensou ČR spolupracujeme od školního roku 2015/2016. 

V loňském roce jsme pro identifikaci nadaných žáků navázali užší spolupráci s mateřskými školami a již v prvních třídách rozvíjeli potenciál vytipovaných žáků individuálními projekty. Od druhé třídy jsme zapojili žáky do matematické soutěže Klokan a do literárních soutěží v rámci Čtenářského klubu. Ve vyšších ročnících prvního stupně se žáci zúčastnili (kromě již zmíněných aktivit) také nominačního kola Logické olympiády (s 1 postupem do kraje), Matematické olympiády a Pythagoriády (s 3 postupy do okresního kola a 3. místem na této úrovni). Za velmi zdařilý a přínosný považujeme projekt Abeceda peněz v rámci předmětu Finanční matematika, který oslovil i širokou veřejnost.  Žáci druhého stupně také soutěžili na své úrovni ve všech zmíněných matematických soutěžích (v krajském kole LO se dva z nich probojovali mezi desítku nejlepších), zapojili se také do biologické, dějepisné a jazykové olympiády. Navštívili plzeňskou Techmanii a absolvovali vzdělávací program karlovarské Hvězdárny Františka Krejčího spojený s pozorováním noční oblohy. Díky novému projektu „Čerstvý vítr z hor“, který podporuje rozvoj přírodovědných oblastí, mohou žáci využívat speciální pomůcky a aplikace, sady na měření a např. programovatelné lego (roboty + aplikace). K dispozici je jim též 3D panel s mnoha výukovými materiály, vzdělávacími hrami a aplikacemi.

V současnosti vyučujeme 2 mimořádně nadané žáky (1 na prvním, 1 na druhém stupni). Vlastní péči o nadané žáky jsme v loňském roce realizovali prostřednictvím:

  1. pedagogické intervence (individualizovaná hodina 1x týdně – pro žáka 1. stupně se zaměřením na rozvoj matematiky a logiky, u žáka 2. stupně cílena na obor člověk a příroda - zeměpis);
  2. dvojúrovňového kroužku „Hrátky s logikou“, který je od 10/2016 realizován v rámci Klubu zábavné logiky a deskových her projektu "Podporujeme inkluzi" hrazeného ze zdrojů ESF a MŠMT ČR;
  3. individuální přípravy na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium (úspěšně);
  4. podpůrných opatření, která poskytujeme i dětem, jež prošly úspěšně testováním Mensy, ale zatím nebyli diagnostikované ŠPZ. Jedná se o žáky např. z 1.a 2. třídy, u nichž rozvíjíme především sociální dovednosti, aby mohli lépe uplatnit svůj vědomostní potenciál.

Nadále spolupracujeme se školním psychologem, který působí přímo na naší škole, i s pracovníky ŠPZ v Karlových Varech. 

Navázali jsme spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a zapojili se do výzkumu diagnostiky nadaných dětí (ověřování psychologických diagnostických her).

Na úvod nového školního roku plánujeme testování rozumových schopností žáků ve spolupráci s Mensou ČR (poslední testování proběhlo 26. 5. 2016).

Mgr. Jana Petraschková
učitelka 1. stupně, koordinátorka péče o nadané žáky
V Horním Slavkově, 26. 6. 2018

» Archiv