ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 786
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 480

http://zs2hslavkov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Magdalena Čavojská
  • Mgr. Jana Petraschková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme běžnou, plně organizovanou základní školou se 199 žáky na prvním a 156 žáky na druhém stupni. S Mensou ČR spolupracujeme od školního roku 2015/2016. 

V současnosti vyučujeme 2 mimořádně nadané žáky (jednoho na prvním, druhého na druhém stupni).  

Hned v úvodu školního roku 2018/2019 proběhlo na naší škole ve spolupráci s Mensou ČR testování IQ. Zúčastnilo se ho na 40 žáků napříč všemi ročníky. Pro včasný záchyt nadaných žáků nadále úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními, mateřskými školami a již v prvních třídách tak systematicky rozvíjíme potenciál vytipovaných žáků individuálními projekty a s využitím podpůrných opatření. Od druhé třídy jsme zapojili žáky do matematické soutěže Klokan. Ve vyšších ročnících prvního stupně se žáci zúčastnili také nominačního kola Logické olympiády (s 1 postupem do kraje) a Matematické olympiády. Za velmi zdařilý a slibně se rozvíjející považujeme projekt Abeceda peněz v rámci předmětu Finanční matematika, který oslovil i širokou veřejnost. Žáci druhého stupně také soutěžili na své úrovni ve všech zmíněných matematických soutěžích (do krajského kola LO se probojovali 2), zapojili se také do Pythagoriády, matematické soutěže Pangea, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády a olympiády v českém i anglickém jazyce. K dispozici mají také technické stavebnice získané z projektu „Vítr z hor“, např. programovatelné Lego, nebo sadu Pasco či iTriangl, a též 3D panel s mnoha výukovými materiály, vzdělávacími hrami a aplikacemi.

Vlastní péči o nadané žáky jsme v uplynulém roce realizovali prostřednictvím:

  1. pedagogické intervence (individualizovaná hodina 1x týdně – pro žáka 9. třídy; cílena na obor člověk a příroda – zeměpis);
  2. podpůrných opatření (akcelerace v matematice – výuka ve vyšším ročníku pro žáka 1. tř.)
  3. individuální přípravy na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium (úspěšně);
  4. dvojúrovňového kroužku „Hrátky s logikou“, který je aktuálně realizován v rámci  Klubu zábavné logiky a deskových her projektu „Podporujeme inkluzi II.“ hrazeného ze zdrojů ESF a MŠMT ČR; v rámci něj se mladší žáci seznamují s využitím různých deskových her a aplikací využitelných pro neformální vzdělávání, starší žáci se zaměřují na rozvoj matematické a verbální logiky, pravidelně se zapojují do celostátní šifrovací soutěže Technoplaneta a letos využili i zájmovou akci „Vědecké laborky“ organizovanou ve spolupráci se vzdělávací firmou Marstafit nebo workshopy v Národním zemědělském muzeu v Praze;
  5. dalších podpůrných opatření, která poskytujeme i dětem, jež prošly úspěšně testováním Mensy, ale zatím nebyly diagnostikované ŠPZ, u nichž rozvíjíme především sociální dovednosti, aby mohly lépe uplatnit svůj vědomostní potenciál.

Nadále rozvíjíme spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a podílíme se na vývoji diagnostiky nadaných dětí (ověřování psychologických diagnostických her).

Mgr. Jana Petraschková
učitelka 1. stupně, koordinátorka péče o nadané žáky
V Horním Slavkově, 16. 6. 2019

» Archiv