ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 786
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 480

http://zs2hslavkov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Magdalena Čavojská
  • Mgr. Jana Petraschková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme plně organizovanou základní školou, která své žáky vzdělává aktuálně v osmnácti běžných a v deseti speciálních třídách. V současnosti vyučujeme dva mimořádně nadané žáky diagnostikované PPP (oba na prvním stupni) a téměř 20 žáků nadaných v různých oblastech. S Mensou ČR spolupracujeme od školního roku 2015/2016.

V posledních dvou letech nám některé plány zhatila nebo okleštila pandemie a přísná hygienická pravidla (např. nedošlo na plánované testování IQ, které nám pravidelně zajišťuje Mensa ČR). Distanční výuka byla také novou výzvou, přesto se nám díky jednotné platformě dařilo pokračovat v práci s nadanými dětmi. 

Realizovali jsme (prezenčně nebo vzdáleně):

  1. pedagogickou intervenci (individualizovaná hodina 1× týdně – pro dva mimořádně nadané a dva nadané žáky 1. stupně);
  2. podpůrná opatření (akcelerace v matematice – výuka ve vyšším ročníku pro MNŽ a NŽ 1. stupně);
  3. individuální přípravu na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium (úspěšně);
  4. dvojúrovňový kroužek „Hrátky s logikou“ (v rámci Klubu zábavné logiky a deskových her projektu "Podporujeme inkluzi III." hrazeného ze zdrojů ESF a MŠMT ČR). Během lekcí se mladší žáci seznámili např. s únikovými hrami a počítačovými aplikacemi využitelnými pro neformální vzdělávání, rozšířili jsme spektrum deskových her. Starší žáci se zaměřili na šifrování a základy programování – např. oživením ozobotů;
  5. „Badatelský kroužek“ (součást projektu "Podporujeme inkluzi III."), který starším žákům prostřednictvím pokusů a nových stavebnic zatraktivnil výuku fyziky, chemie a biologie;
  6. konverzační kroužky, jejichž náplní bylo prohlubování dovedností a kompetencí v anglickém a německém jazyce – a to jak na prvním, tak na druhém stupni (rovněž projekt „Podporujeme inkluzi III.“);
  7. čtenářský kroužek rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků (rovněž projekt „Podporujeme inkluzi III.“);
  8. mladší i starší žáci naší školy se opět zúčastnili nominačního i krajského kola Logické olympiády.

Od září 2021 přišla naše škola ještě s jednou novinkou. Jedná se o individualizovanou výuku ČJ a M ve všech ročnících prvního stupně (vyjma prvních tříd). Speciálně vybraný učitel se v těchto hodinách věnuje diferencované výuce žáků, řeší témata do větší hloubky, z jiného pohledu nebo v takovém typu úloh, které se v běžné výuce nestíhají nebo opomíjejí. V prvních třídách využíváme tandemové výuky a nadále úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními a mateřskými školami, které nám pomáhají identifikovat nadané žáky již před vstupem do prvních tříd.

Mgr. Jana Petraschková
učitelka 1. stupně, koordinátorka péče o nadané žáky
V Horním Slavkově, 26. 2. 2022

» Archiv