ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 786
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 480

http://zs2hslavkov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Magdalena Čavojská
  • Mgr. Jana Petraschková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Škola byla založena v sedmdesátých letech. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací svého zázemí. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, sportovní areál s multifunkčním hřištěm, hřištěm na beachvolejbal, kopanou a atletickým sektorem. Při výuce je využívána řada odborných pracoven, včetně počítačové a multimediální učebny s jazykovou laboratoří. Pro aktivní trávení přestávek mají žáci k dispozici prvky na podporu motoriky, rovnováhy a vzájemné spolupráce a herní koutky se stoly na stolní tenis a fotbal.

Jsme běžnou, plně organizovanou základní školou s 210 žáky na prvním a 130 žáky na druhém stupni. S Mensou ČR spolupracujeme od školního roku 2015/2016.

V minulém roce jsme se primárně zaměřili na vyhledávání a identifikaci nadaných žáků. Pedagogové absolvovali základní semináře a kurzy pořádané Mensou ČR či NIDV. Žáci se zúčastnili Logické olympiády – s postupem do krajského kola v mladší i starší kategorii. Ve spolupráci s Mensou ČR proběhlo v květnu 2016 testování IQ. Rozšířili jsme spolupráci se školským poradenským zařízením a školním psychologem. Na základě analýzy jsme navrhli strategii rozvoje nadání u vybraných žáků a úspěšně ji i v aktuálním školním roce naplňujeme:

Akcelerujeme výuku matematiky návštěvou hodin ve vyšších ročnících (1 mimořádně nadaný žák).

Organizujeme dvojúrovňový klub „Hrátky s logikou“, který je od 10/2016 realizován v rámci  Klubu zábavné logiky a deskových her projektu "Podporujeme inkluzi" hrazeného ze zdrojů ESF a MŠMT ČR. Hrátky I. navštěvují převážně žáci 4. - 5. třídy. Hrátky II. žáci druhého stupně. Jedná se mimoškolní aktivitu  zaměřenou na rozvoj logiky formou

  • zážitkových aktivit
  • rozvojem verbální a matematické logiky
  • využitím deskových her pro cvičení paměťových, postřehových a strategických dovedností

Zúčastnili jsme se šachového turnaje v Karlových Varech, Klokana, Pythagoriády i matematické olympiády.

Organizujeme besedy – například se zástupci banky – k tématu finanční gramotnosti. Žáci 4. tříd se zúčastnili korespondenční soutěže „Rozpočti si to“.

V příštím školním roce využijeme možnosti pedagogické intervence u mimořádně nadaného žáka – individuální příprava na další studium.

Mgr. Jana Petraschková
učitelka 1. stupně, koordinátorka péče o nadané žáky
V Horním Slavkově, 19. 6. 2017

» Archiv