ZŠ Monty School, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 6227/3
Ostrava, Poruba
708 00


Kontakt

+420 602 552 503
+420 777 591 913

http://www.montyskola.cz

Redaktoři

  • Mgr. Filip Svoboda

TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Anglické mateřské školy a jesle Monty, která je mezi školkami spolupracujícími s Mensou ČR.

Jsme první anglická základní škola v Ostravě. Jsme škola pro všechny děti a rodiče, kterým záleží na špičkovém individuálním vzdělávání, od 1. do 9. třídy, v angličtině i v češtině. Rozvíjíme unikátní nadání a předpoklady každého žáka, bez strachu z neúspěchu a nepřiměřeného stresu. Učí u nás jen kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a ti nejlepší čeští pedagogové. Máme max. 15 dětí ve třídě a jsme bilingvní škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Poskytujeme veškeré služby pro děti a rodiče, pomůžeme dětem s jakýmikoli zvláštními potřebami, respektujeme jejich odlišnosti. Používáme vlastní originální metodiku založenou na kombinaci britských a českých osnov, učíme myslet v souvislostech a myslet kriticky. Podle výsledků celoplošného testování žáků patří Monty School mezi padesát nejlepších základních škol v ČR.

Naše škola se zaměřuje na rozvoj talentů (speciální výuka cizích jazyků – rodilí mluvčí, rozšiřující látka – extra výuka: fyzika, zeměpis, matematika, dějepis, biologie, český jazyk).

Většina předmětů má svůj paralelní ekvivalent vyučovaný v anglickém jazyce rodilým mluvčím (rozšiřující předměty Science a Humanities). Naše škola připravuje děti ke skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka (jsme Cambridge English Language Assessment centrum). Tyto certifikáty skládají děti v průběhu studia od druhé do deváté třídy (od roku 2008 do 2016 složilo certifikovanou zkoušku celkem 191 našich dětí, ze 7 přihlášených žáků složilo certifikát FCE všech 7).

V rámci odpoledních aktivit nabízíme našim žákům kluby Logika (tři samostatné skupiny), Science klub a Šachů. Nadané šachisty poté u nás ve speciálním kurzu vyučuje mezinárodní šachový velmistr a licencovaný trenér Vladimír Talla.

Naše škola se pravidelně účastní SCIO testování (Stonožka, SCATE, Dovednosti pro život, Učební styly, Čtenář – klademe zvláštní důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti) v nichž dosahujeme nadprůměrných výsledků, olympiád z většiny povinných předmětů, nejrůznějších soutěží a projektů (např. Pohár vědy, SPARE, Bobřík informatiky, Pythagoriáda, Matematický klokan atd.) či vzdělávacích kurzů (např. Mozek a lidské tělo v experimentech atd.).

Při skupinové výuce nadaných jsou výukové předměty vyučovány ve skupině max. 6–7 dětí; důraz je kladen na rozvoj výjimečných schopností dítěte – individuální přístup, logického a kritického myšlení, prohlubování a akcelerace učiva.

Naši pedagogové se pravidelně účastní seminářů věnovaných problematice identifikace a rozvoje nadání u dětí. V roce 2017 jsme se jako jediná základní škola v Moravskoslezském kraji stali řešiteli grantového projektu týkajícího se talentmanagementu z prostředků SMO, pro rozvoj nadání v technických a přírodovědných oborech.

Jsme rovněž zapsáni v seznamu škol podporujících talentované děti v rámci projektu Talentovaní.

Mgr. Filip Svoboda
pedagog ZŠ Monty School
V Ostravě, 20. 3. 2017

» Archiv