ZŠ Monty School, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 6227/3
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 602 552 503
+420 777 591 913

http://www.montyskola.cz


TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Anglická mateřská škola a jesle Monty, Ostrava
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Jsme první anglická základní škola v Ostravě. Jsme škola pro všechny děti a rodiče, kterým záleží na špičkovém individuálním vzdělávání, od 1. do 9. třídy, v angličtině i v češtině. Rozvíjíme unikátní nadání a předpoklady každého žáka, bez strachu z neúspěchu a nepřiměřeného stresu. Učí u nás jen kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a ti nejlepší čeští pedagogové. Máme max. 15 dětí ve třídě a jsme bilingvní škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Poskytujeme veškeré služby pro děti a rodiče, pomůžeme dětem s jakýmikoli zvláštními potřebami, respektujeme jejich odlišnosti. Používáme vlastní originální metodiku založenou na kombinaci britských a českých osnov, učíme myslet v souvislostech a myslet kriticky. Podle výsledků celoplošného testování žáků patří Monty School mezi padesát nejlepších základních škol v ČR.

Naše škola se zaměřuje na rozvoj talentů (speciální výuka cizích jazyků – rodilí mluvčí, rozšiřující látka – extra výuka: fyzika, zeměpis, matematika, dějepis, biologie, český jazyk).

Většina předmětů má svůj paralelní ekvivalent vyučovaný v anglickém jazyce rodilým mluvčím (rozšiřující předměty Science a Humanities). Naše škola připravuje děti ke skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka (jsme Cambridge English Language Assessment centrum). Tyto certifikáty skládají děti v průběhu studia od druhé do deváté třídy (viz níže).

V rámci odpoledních aktivit nabízíme našim žákům kluby Logika, Science klub a Šachů. Nadané šachisty poté u nás ve speciálním kurzu vyučuje mezinárodní šachový velmistr a licencovaný trenér Vladimír Talla. Šachové kroužky a asictenci při šachové výuce vede licencovaný trenér Filip Svoboda.

V letošním roce se naše škola zúčastnili následujících soutěží, olympiád a akcí:

Šachové soutěže

 • Šachový turnaj družstev kategorie B (žáci 1. stupně)
 • Šachový turnaj družstev kategorie B (žáci 2. stupně)
 • Šachový přebor žáků ostravských škol
 • Ostravský koník

Vědomostní a intelektuální soutěže

 • Logická olympiáda (celostátní soutěž v logických úlohách)
 • Volgiáda (týmová matematická soutěž ve čtveřicích)
 • Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
 • Matematická olympiáda – okresní kolo
 • Matematický klokan – okresní kolo
 • Biologická olympiáda – okresní kolo
 • Pythagoriáda – okresní kolo
 • Programování Minecraft – celostátní kolo

Mezinárodní testování

 • Cambridge English YLE – všech 39 účastníků úspěšných, 16 z nich získalo plný počet bodů, z toho na úrovni: YLE Starters (Y2) 1, YLE Movers (Y4) 8, YLE Flyers (Y5) 7. Z dalších testování prozatím nemáme výsledky.
 • SCIO – dlouhodobě dosahujeme velmi dobrých výsledků. Vynikajících výsledků dosáhl Adrien Petrzik z Y7 v matematice.
 • SCIO čtenářská gramotnost – ze 16 žáků Y4 (z toho 3 dětí cizinců) jsou na úrovni: Průzkumník (očekávaná pro 4. třídu) 4 žáci; Objevitel (očekávaná pro 5.−6. třídu) 5 žáků; Profík (očekávaná pro 7.−8. třídu) 7 žáků. Ze 14 žáků Y2 (z toho 1 dítě cizinců) jsou na úrovni: Průzkumník (očekávaná pro 4. třídu) 11 žáků.

Kromě těchto aktivit jsme se účastnili velké spousty dalších soutěží a turnajů, jak ve sportovní oblasti, tak v oblasti vzdělávání.

Naše škola se pravidelně účastní SCIO testování (Stonožka, SCATE, Dovednosti pro život, Učební styly, Čtenář – klademe zvláštní důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti) v nichž dosahujeme nadprůměrných výsledků, olympiád z většiny povinných předmětů, zvl. jazyků, a to včetně olympiády logické. Účastníme se rovněž nejrůznějších soutěží a projektů (např. Pohár vědy, SPARE, Bobřík informatiky atd.) či vzdělávacích kurzů (např. Mozek a lidské tělo v experimentech atd.).

Výuka talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí je určena pro oba stupně ZŠ. Na prvním stupni je pro tyto žáky určen předmět Extras, kde je kladen důraz na rozvoj abstraktního myšlení, logiku, rozvoj paměti a kritického myšlení. Talentovaní, nadaní a mimořádně nadaní žáci od třetí do deváté třídy mají možnost pracovat s vybraným vyučujícím na konkrétních projektech ve zvoleném oboru. Hodiny Projektů nemají (na rozdíl od Extras) své pevné místo v rozvrhu a žáci na nich pod vedením vyučujícího pracují v rámci nadstandardní práce v hodině, domácí přípravy, odpoledních aktivit, vyhlášených workshopů. Tyto Projekty jsou vedeny jak pro všechny povinné předměty, tak naše škola nabízí i mnoho doplňujících projektů (např. šachové).

Naši pedagogové se pravidelně účastní seminářů věnovaných problematice identifikace a rozvoje nadání u dětí. V roce 2019 jsme se úspěšně zapojili do grantového projektu Šablony 2, určeného především pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na technickou výbavu školy.

Jsme rovněž zapsáni v seznamu škol podporujících talentované děti v rámci projektu Talentovaní.

Mgr. Filip Svoboda
pedagog ZŠ Monty School
V Ostravě, 24. 6. 2019

» Archiv