ZŠ Monty School, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 6227/3
Ostrava, Poruba
708 00


Kontakt

+420 602 552 503
+420 777 591 913

http://www.montyskola.cz

Redaktoři

  • Mgr. Filip Svoboda

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Anglická mateřská škola a jesle Monty, Ostrava
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Jsme první anglická základní škola v Ostravě. Jsme škola pro všechny děti a rodiče, kterým záleží na špičkovém individuálním vzdělávání, od 1. do 9. třídy, v angličtině i v češtině. Rozvíjíme unikátní nadání a předpoklady každého žáka, bez strachu z neúspěchu a nepřiměřeného stresu. Učí u nás jen kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a ti nejlepší čeští pedagogové. Máme max. 15 dětí ve třídě a jsme bilingvní škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Poskytujeme veškeré služby pro děti a rodiče, pomůžeme dětem s jakýmikoli zvláštními potřebami, respektujeme jejich odlišnosti. Používáme vlastní originální metodiku založenou na kombinaci britských a českých osnov, učíme myslet v souvislostech a myslet kriticky. Podle výsledků celoplošného testování žáků patří Monty School mezi padesát nejlepších základních škol v ČR.

Naše škola se zaměřuje na rozvoj talentů (speciální výuka cizích jazyků – rodilí mluvčí, rozšiřující látka – extra výuka: fyzika, zeměpis, matematika, dějepis, biologie, český jazyk).

Většina předmětů má svůj paralelní ekvivalent vyučovaný v anglickém jazyce rodilým mluvčím (rozšiřující předměty Science a Humanities). Naše škola připravuje děti ke skládání certifikovaných zkoušek z anglického jazyka (jsme Cambridge English Language Assessment centrum). Tyto certifikáty skládají děti v průběhu studia od druhé do deváté třídy. V roce 2018 zkoušky z anglického jazyka Cambridge English YLE - 11 žáků z Y2 a 1 žák z Y3 úspěšně složili zkoušku Starters, 8 žáků Y5 úspěšně složilo zkoušku Flyers, 8 žáků z Y5 skládalo zkoušky KET for Schools, 5 žáků z Y7+8 zkoušku PET for Schools. Všichni zkoušku úspěšně složili, 5 žáků dokonce na nejvyšší možné úrovni, 3 žáci na vyšší úrovni.

V rámci odpoledních aktivit nabízíme našim žákům kluby Logika (tři samostatné skupiny), Science klub a Šachů. Nadané šachisty poté u nás ve speciálním kurzu vyučuje mezinárodní šachový velmistr a licencovaný trenér Vladimír Talla. Šachové kroužky a asictenci při šachové výuce vede licencovaný trenér Filip Svoboda.

V letošním roce se naše škola zúčastnili následujících soutěží, olympiád a akcí:

  • Puškinův památník
  • Konverzační soutěže v NJ a AJ
  • Matematický klokan
  • Genius logicus
  • Pythagoriáda
  • Archimediáda
  • Šachové turnaje

Naše škola se pravidelně účastní SCIO testování (Stonožka, SCATE, Dovednosti pro život, Učební styly, Čtenář – klademe zvláštní důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti) v nichž dosahujeme nadprůměrných výsledků, olympiád z většiny povinných předmětů, zvl. jazyků, a to včetně olympiády logické. Účastníme se rovněž nejrůznějších soutěží a projektů (např. Pohár vědy, SPARE, Bobřík informatiky atd.) či vzdělávacích kurzů (např. Mozek a lidské tělo v experimentech atd.).

Výuka talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí je určena pro oba stupně ZŠ. Na prvním stupni je pro tyto žáky určen předmět Exras, kde je kladen důraz na rozvoj abstraktního myšlení, logiku, rozvoj paměti a kritického myšlení. Talentovaní, nadaní a mimořádně nadaní žáci od třetí do deváté třídy mají možnost pracovat s vybraným vyučujícím na konkrétních projektech ve zvoleném oboru. Hodiny Projektů nemají (na rozdíl od Extras) své pevné místo v rozvrhu a žáci na nich pod vedením vyučujícího pracují v rámci nadstandardní práce v hodině, domácí přípravy, odpoledních aktivit, vyhlášených workshopů. Tyto Projekty jsou vedeny jak pro všechny povinné předměty, tak naše škola nabízí i mnoho doplňujících projektů (např. šachové).

Naši pedagogové se pravidelně účastní seminářů věnovaných problematice identifikace a rozvoje nadání u dětí. V roce 2018 jsme dokázali úspěšně navázat na předchozí grantový projekt týkající se talent managementu, udělovaný z prostředků SMO. Tento grant je určen pro rozvoj nadání v technických a přírodovědných oborech, stejně jako pro kybernetiku a robotiku.

Jsme rovněž zapsáni v seznamu škol podporujících talentované děti v rámci projektu Talentovaní.

Mgr. Filip Svoboda
pedagog ZŠ Monty School
V Ostravě, 23. 4. 2018

» Archiv