ZŠ Sluníčko – Montessori, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Černopolní 228/37a
Brno-sever – Černá Pole
613 00


Kontakt

+420 603 534 316

http://www.slunicko-montessori.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kateřina Drtílková
  • Mgr. Jana Slavíková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Sluníčko – Montessori, Brno
(školka spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je malou školou vzdělávající své žáky pomocí principů pedagogiky Marie Montessori. Zajišťujeme vzdělávání pro děti 1. stupně, tedy od 1. do 5. ročníku. Kromě základní školy máme v Brně čtyři pobočky mateřské školy (Bzenecká – Vinohrady, J. Babáka – Brno střed, nám. 28.října 16 – Brno střed, Šrámková – Lesná) a další oddělení pro nejmenší děti  (J. Babáka, nám. 28.října, Bzenecká). Od září 2017 se nově otevřela při základní škole třída pro budoucí prvňáčky.

Naším heslem je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ Vedeme proto děti k samostatnosti a rozvíjíme jejich cílevědomost a zodpovědnost. Snažíme se o to, aby se dětem v naší škole líbilo, aby se do naší školy těšily a prožívaly svá školní léta bez strachu a stresů. A to se nám velmi dobře daří! Ve třídě je maximálně 15 žáků, aby mohl být zajištěn co nejindividuálnější přístup vzhledem k potřebám jednotlivců. Každý žák má vlastní týdenní plán, na jehož tvorbě se podílí a který odráží nejen jeho potřeby, ale i zájmy. V rámci výuky pracují žáci individuálně nebo ve skupinách, což umožňuje inkluzívní vzdělávání všech bez rozdílu.

Žáci poznávají svět komplexně, nejsou jim předávány informace jednotlivě, ale jde nám především o jejich propojení a prožitek, čímž se nabyté vědomosti poté stávají také trvalejší – předměty jako je prvouka, přírodověda, vlastivěda apod. jsou sdruženy v kosmické výchově. Žáci se již na začátku školního roku dozvídají o tom, jak vznikl vesmír a naše planeta Země. Postupně se díky připraveným materiálům i vlastní badatelské činnosti, dozvídají další podrobnosti. Při práci na projektech tvoří děti věkově smíšené skupiny, aby se mladší mohli přirozeně učit od svých starších spolužáků.

Anglický jazyk se naši žáci učí již od mateřské školy ve specializovaných třídách s výukou angličtiny. Ve škole je zařazen od prvního ročníku a navíc je pro děti dvakrát týdně realizován English club – kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.

Při výuce podporujeme zvídavost dětí a vedeme je k řešení problémových úkolů, diskutujeme o různých postupech i jejich řešení. Montessori pomůcky, které ve výuce používáme, jsou koncipovány tak, aby bylo učivo vyvozeno s naprostým porozuměním, a umožňují hlubší zkoumání, ke kterému by se jinak žáci dostali až na druhém stupni základní školy. Školní družina je vybavena konstruktivními, deskovými a výukovými hrami, které umožňují rozvoj dětí i v jejich volném čase.

Každý žák má týdenní plán, na jehož sestavení se může podílet, má tedy možnost postupovat individuálně vpřed. Montessori pomůcky, které jsou ve výuce využívány, nabízejí přesah do náročnějšího učiva, který žáci odhalí vlastním zkoumáním.

Mgr. Jana Slavíková
ředitelka školy

Péče o nadané děti

Naše základní škola má kapacitu 60 dětí a pracuje podle pedagogiky Montessori. V tomto systému výuka probíhá tak, že každé dítě má možnost pracovat na své úrovni a s pomůckami a materiály, které odpovídají jeho aktuálním vývojovým potřebám, úrovni poznání a dovedností a zájmům. Děti pracují ve věkově smíšených třídách, což přirozeně napomáhá i rozvoji nadaných dětí, které tak mohou snadno pracovat na vyšší úrovni, než odpovídá jejich ročníku. Vyučujeme od celku k detailům. Nadané děti podporujeme v hlubším proniknutí do témat, které je zajímají, a ve spolupráci se staršími spolužáky.

Součástí výuky jsou časté exkurze a návštěvy zajímavých míst a výukových programů mimo školu.

V loňském roce jsme zavedli kroužek zábavné logiky a deskových her, který se konal pro přihlášené zájemce a nadané děti v základní škole od října do června vždy 1x týdně. Děti hrály nejen různé deskové a karetní logické hry, ale řešily i slovní a matematické úlohy, hlavolamy, enigmatické hádanky, věnovaly se základům šifrování a matematickým hrám a hříčkám. Kroužek pokračuje i v letošním roce a důraz budeme klást na rozvoj logického myšlení.

V loňském roce jsme se zúčastnili Logické olympiády a účastníme se jí i letos.

Mgr. Kateřina Drtílková
učitelka
V Brně, 5. 10. 2017

» Archiv