ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 2919
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 499 321 042

http://www.zsstrz.cz

Redaktoři

 • Ing. Alena Čiháková

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Škola je umístěna na okraji města nebo obce, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích státních příslušníků. Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Počet školních budov je 2–5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu na 26 pracovních stanicích, specializované učebny, pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola se aktivně účastní mezinárodních projektů – dříve Comenius, dnes Erasmus+. Aktivně vyhledává a účastní se regionálních grantů.

Ze zprávy o spolupráci s Mensou ČR

Celoroční aktivity

 • Zajímavá matematika pro nadané žáky s podpůrným opatřením 1. a 2. stupně na 1. stupni v průběhu výuky (Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel).
 • Během školního roku měli žáci zavedenou hodinu matematiky, která byla v běžném rozvrhu a realizovala se každých 14 dní. Tato aktivita byla určena pro 10 žáků od 1. do 5. třídy. Byly zde dvě skupiny - 1. - 4. třída a druhá byla pro žáky z pátých tříd.
 • Klub deskových her byl určen pro žáky 1. a 2. stupně, uskutečňoval se každý týden po vyučování. (Mgr. R. Mazáková, Mgr. G. Sacherová, Mgr. Z.Balek,  Ing. J. Kotmel). Tento klub navštěvovali žáci od 1 do 7. třídy.
 • Pravidelné setkávání na rozšíření znalostí v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně.
 • Během školního roku učitelé poskytovali pracovní listy žákům, kteří si rozšiřovali učivo nad rámec základního učivo. V tomto směru škola požádala o pomoc v poskytnutí pracovních listů ZŠ Hálkova, Olomouc.

Během školního roku se naši žáci účastnili těchto soutěží:

 • Přírodovědný klokan
 • Logická olympiáda
  (na prvním stupni 61 žáků, na druhém stupni 44 žáků). Letos se kvalifikovala do krajského kola Sára Erbenová (7. B). Je nutné vyzvednout i výkon Anety Erbenové, která mezi všemi žáky – od druhé do páté třídy – naší školy obsadila velmi pěkné 8. místo.
 • SLOT, ICT
 • Matematické olympiády (krajské kolo)
 • Český jazyk
 • Pythagoriáda
 • Anglický jazyk (krajské kolo)
 • Zeměpisná olympiáda
 • Matematický klokan

Projekty pro 1. a 2. stupeň pro zainteresované žáky

Přednášky s bývalými absolventy školy:

 • Záchrana antilopy v Senegalu
 • Co je to genetika?
 • Kresba - kombinované obrazy

V předvánočním čase připravili učitelé pro své žáky překvapení - trochu jinou výukou, než na kterou jsou běžně zvyklí. Do školy jsme v pátek 16. prosince pozvali bývalé absolventky Markétu Grúňovou a Ninu Grúňovou. Markéta se již deset let podílí na ochraně kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Pro žáky si připravila poutavé vyprávění o své práci, o výuce senegalských dětí a navíc nabídla ochutnávku ibiškového čaje. V lednu odjíždí  zpět do Senegalu kvůli evidenci mláďat narozených v letošním roce.  Druhá část dopoledne byla věnována práci s kresbou. Nina žákům ukázala možnosti ztvárnění zdánlivě neslučitelných námětů a žákům odkryla jejich často nerozeznaný výtvarný potenciál. Celý program probíhal v rámci podpory nadaných žáků a těch, kteří se chtějí dozvědět něco navíc. Zúčastnilo se ho zhruba 60 dětí z 1. až 9. třídy. Ukázky netradiční výuky se do konce tohoto školního roku budou opakovat ještě dvakrát. Pokud se chcete dozvědět více o programu záchrany antilopy Derbyho, navštivte tyto webové stránky: http://www.derbianus.cz/na-cem-pracujeme/k  To, jak pracovali naši žáci, si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách naší školy.

Celou zprávu najdete v naší záložce Dokumenty.

Ing. Alena Čiháková
zástupce ředitele, výchovný poradce
Ve Dvoře Králové nad Labem, 6. 6. 2017

» Archiv