ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 2919
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 499 321 042

http://www.zsstrz.cz

Redaktoři

  • Ing. Alena Čiháková

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Škola je umístěna na okraji města nebo obce, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích státních příslušníků. Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Počet školních budov je 2–5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu na 26 pracovních stanicích, specializované učebny, pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola se aktivně účastní mezinárodních projektů – dříve Comenius, dnes Erasmus+. Aktivně vyhledává a účastní se regionálních grantů.

Celoroční aktivity ve školním roce 2017/2018

Zajímavá matematika pro nadané žákys podpůrným opatřením 1. a 2. stupně na I. stupni v průběhu výuky. Do této skupiny jsou zařazeny žáci i aktivní, které baví matematika. Jsou tu dvě skupiny: žáci 1. – 3. třídy a druhou skupinu tvoří žáci 4. a 5. třídy. Tato aktivita bude probíhat i příští školní rok.

Klub deskových her pro 1. stupeň a klub deskových her pro 2. stupeň.Klub bude zachován i pro další školní rok.

Konverzace v anglickém jazycepro žáky 4. a 5. tříd s rodilým mluvčím – Cathrin Dušek.

Přehled měsíční činnosti 

  • Září: Nabídka testování žákům prvních a druhých tříd, dále žáci dle zájmu – organizace Mensa ČR. Toto testování bylo nabídnuto i žákům, kteří nebyli testováni v minulých letech. Výsledkem je identifikace dvou žáků v PPP. Budou mít ve školním roce 2018/2019 podporu v matematice.
  • Říjen: Logická olympiáda – školní kolo – zúčastnilo se zhruba 60 žáků, dva postoupili do dalšího kola. Žáci navštívili muzeum Merkuru v Polici nad Metují. V 8. třídě žáci využívali robotických stavebnic Lego se základním programováním. 
  • Listopad: V krajském kole Logické olympiády žáci získali 3. a 11. místo. Proběhlo testování žáků Mensy ve škole. S rodiči byla konzultována soutěž IT – SLOT.
  • Prosinec: Uskutečnilo se školní kolo matematické olympiády a olympiády v českém jazyce. Úspěšní žáci postoupili do dalších kol. 
  • Leden: Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5, Z9, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně. Okresní kolo olympiády v českém jazyce s účastí jedné žákyně 8. ročníku.
  • Březen: Ve škole se konal Matematický klokan. Účastnili se žáci z I. a II. stupně. Učitelé I. a II. stupně se zúčastnili konference Mensa v Praze. Tato konference byla pro ně velmi přínosná. 
  • Červen: Návštěva s kroužkem logických her v Hradci Králové na Univerzitě v rámci programu Hrajme si s hlavou a exkurze do elektrárny. Společně jede první i druhý stupeň.

Úspěchy žáků v letošním roce s přesahem regionu

NIDV je garantem literárních soutěží Evropa ve škole a Verše od srdíčka. V obou těchto soutěžích naše 5. A získala čestné uznání, tím navázala i na loňský úspěch. Žáci jsou vedeni Mgr. J. Hronešovou.

Do třetice opět tato třída získala i ocenění v soutěži Bambini litera a povídka žáků bude uveřejněna v jedné společné knize spolu s dalšími devatenácti oceněnými povídkami.

Literární potenciál v této třídě je obrovský (více školní web zsstrz.cz).

Literární soutěže Památník Terezy Novákové se zúčastnila A. Kubíková, která pod vedením Mgr. D. Hlavsové získala čestné uznání. A. Kubíková psala malé školní reportáže z výstav, divadel, která navštívila buď v rámci výuky, nebo ve svém volném čase.

Bára Dobrá z šesté třídy se zúčastnila krajského kola v zeměpisné olympiádě.

Učitelé se účastnili během roku školení, která podporují jejich vzdělávací kompetence, a seznamují se s metodami výuky, které jsou důležité pro podporu rozvoje nadání.

Další rozvoj péče o talentované a aktivní žáky ve školním roce

Kromě mimořádné péče o nadané žáky v naší škole nám byla nabídnuta spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež. Začali jsme návštěvou akce Objevitelské soboty v Praze, což je semestrální program pro nadané a zvídavé žáky základních škol a mladší studenty osmiletých gymnázií. Pravidelná setkání se konají s podporou nadace Čtení pomáhá na prestižním pražském gymnáziu Nový PORG.

Věříme, že v dalším školním roce se podaří navštívit více objevitelských sobot.

S Centrum pro talentovanou mládež bychom rádi navázali užší spolupráci.  Pro tuto spolupráci jsou nutní rodiče, kteří podpoří své děti v celém vzdělávacím procesu. Dvě žákyně s rodiči zažádali o on-line kurzy, které probíhají v anglickém jazyce. Bude to pro ně práce navíc, ať už v jejich volném čase, nebo ve škole.

Ing. Alena Čiháková
zástupce ředitele, výchovný poradce
Ve Dvoře Králové nad Labem, 14. 6. 2018

» Archiv