ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 2919
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 499 321 042

http://www.zsstrz.cz

Redaktoři

  • Ing. Alena Čiháková

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Škola je umístěna na okraji města nebo obce, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích státních příslušníků. Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Počet školních budov je 2–5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu na 26 pracovních stanicích, specializované učebny, pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola se aktivně účastní mezinárodních projektů – dříve Comenius, dnes Erasmus+. Aktivně vyhledává a účastní se regionálních grantů.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2023–24 udržujeme a dále rozvíjíme podporu žáků aktivních, nadaných a mimořádně nadaných.

V letošním roce na základě testování Mensou ČR máme dvě žákyně s identifikovaným MN a N v jazykové oblasti se zaměřením na tvůrčí psaní. Dostává se jim individuální podpory při jejich tvorbě. Mladší žákyně sbírá zkušenosti a posílá své práce do různých soutěží. Získala dvě 3. místa a jedno druhé.  Obě žákyně mají velice dobré vedení ze stran učitelů.

Škola získala akreditaci Erasmu+ na období 2023–24.  Jedním z cílů programu je podpora a rozvoj nadání. Navázali jsme spolupráci se slovenskou školou CENADA. Zde byli učitelé na stínování a žáci 2.A tuto školu navštívili. Bylo by dobré zmínit, že prvotní kontakt se odehrál před třemi lety na konferenci Mensy v Praze.

Škola pokračuje v podpoře výuky matematiky – účastnila se Logické olympiády, máme výuku zajímavé matematiky pro vybrané žáky 2. – 4. tříd.  V 5. třídě získal náš žák první místo v matematické olympiádě.

Pro žáky 1. a 2. třídy máme kroužek Soviček – rozvíjení logického myšlení za použití různých deskových her.  Žáky 5. a 6. tříd podporujeme v robotickém kroužku.

Žáky podporujeme i v oblasti výuky cizího jazyka – využíváme zajímavé soutěže Agyslingua v Pardubicích. Oba naši žáci dosáhli výborných umístění v první a druhé desítce z více než 200 účastníků.

Věříme, že se nám bude dařit ve škole i nadále a budeme rozvíjet individualitu žáků nejen v oblasti nadání, ale najdeme cestu a způsob, jak motivovat všechny žáky k dosažení lepších výsledků a nalezení dobrého pocitu z poznání.

Alena Čiháková
výchovný poradce, učitel
Ve Dvoře Králové and Labem, 11.05. 2024

» Archiv