ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 2919
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 499 321 042

http://www.zsstrz.cz

Redaktoři

  • Ing. Alena Čiháková

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Škola je umístěna na okraji města nebo obce, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích státních příslušníků. Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Počet školních budov je 2–5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu na 26 pracovních stanicích, specializované učebny, pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola se aktivně účastní mezinárodních projektů – dříve Comenius, dnes Erasmus+. Aktivně vyhledává a účastní se regionálních grantů.

Spolupráce s Mensou ČR

Rok je pryč – rok, který byl poznamenaný rozdílnou výukou, karanténami a zavřenou školou. I tak se díky úsilí učitelů a žáků podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. V únoru to bylo 3. místo v anglické soutěži Agyslingua v kategorii 8. tříd. Pokračujeme úspěchem v literární oblasti – druhá místa ve Zlaté tužce (nejlepší báseň na téma touhy a přání), v Sigy Menza a v DDM Astra Zlín. V soutěži „Kde končí svět“ získali třeťáci v kolektivní práci druhé místo. V soutěži IT Slot se podařilo jednomu žákovi dostat do celostátního finále. Žáci se účastnili i Logické olympiády. 

Ve škole nejlepší literární tvůrci napsali pro své mladší spolužáky knihu a podařilo se ji i vydat. 

V rámci povinné výuky od letošního roku máme volitelný předmět STEM. V 6. třídě je to propojení matematiky a biologie s fyzikou, v příštím roce to bude opět matematika a fyzika. Budeme pokračovat propojením matematiky a chemie a informatiky. Před uvedením předmětu 6 učitelů se účastnilo on-line 80hodinového semináře přes European Schoolnet. Ukazujeme žákům provázanost poznatků z jednotlivých oblastí a důvody, proč se některé věci učí. 

Pokračujeme v podpoře výuky matematiky – na I. stupni máme společnou výuku matematiky 1x týdně pro aktivní žáky a ty, které matematika zajímá. V tu dobu jejich spolužáci mají taky matematiku, ale v této hodině neprobírají nové učivo. 

 U anglického jazyka máme konverzační klub pro žáky 6. a 7. tříd a podporujeme žáky s vyšší úrovní v běžné hodině odlišným přístupem. Toto jsme mohli začít realizovat až po uvedení běžné výuky a zjištění skutečné úrovně žáků. Na 1. stupni jsme vybrali žáky, které anglický jazyk baví a mají jednu hodinu extra ve svém volném čase. Máme i badatelský zájmový kroužek a pro zvídavé žáky jako letošní ochutnávku práci s malými roboty. 

Pro příští rok opět plánujeme testování žáků 1. a 2. tříd Mensou s cílem vyhledávání mimořádných a nadaných žáků. V současné době máme 1 MN a 1 N žáka, kteří mají za sebou vyšetření v ŠPZ. Tři žáci MN odešli na víceletá gymnázia. Jeden žák absolvoval dva ročníky najednou (3. a 4.). Jeden žák MN měl povolení individuální studium.

Věříme, že se nám daří vytvářet podmínky pro výuku zvídavých, aktivních a dychtivých žáků. A to také díky učitelům, kteří hledají nové možnosti i v podmínkách, které se vymykají běžnému režimu.

Ing. Alena Čiháková
zástupce ředitele, výchovný poradce
Ve Dvoře Králové nad Labem, 19. 2. 2022

» Archiv