ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Elišky Krásnohorské 2919
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 499 321 042

http://www.zsstrz.cz

Redaktoři

 • Ing. Alena Čiháková

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

Škola je umístěna na okraji města nebo obce, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0–5 % žáků cizích státních příslušníků. Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Počet školních budov je 2–5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu na 26 pracovních stanicích, specializované učebny, pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola se aktivně účastní mezinárodních projektů – dříve Comenius, dnes Erasmus+. Aktivně vyhledává a účastní se regionálních grantů.

Celoroční aktivity ve školním roce 2018/2019

Zajímavá matematika pro nadané žáky s podpůrným opatřením 1. a 2. stupně

 • Realizace na I. a II. stupni (celkem 4 podpoření žáci, dále tuto hodinu navštěvují žáci, kteří mají zájem o matematiku a líbí se jim logické hry).
  Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel, Mgr. Radka Mazáková
 • Na 1. stupni v průběhu výuky - Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel)
  Do této skupiny jsou zařazeni žáci i aktivní, které baví matematika. Je tu skupina žáků z 1.–5. třídy.
 • Tato aktivita bude probíhat i příští školní rok.

Pedagogická intervence zaměřená na český jazyk

 • Realizace na II. stupni (1 podpořená žákyně)

Dobrovolné aktivity

Klub deskových her

 • Mgr. R. Mazáková, Mgr. G. Sacherová, Mgr. Z. Balek, Ing. J. Kotmel
 • pro žáky 1. - 6. třída

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

 • Cathrin Dušek
 • dvě skupiny: 1.– 3. třída, 4.–6. třída

Konverzace v anglickém jazyce

 • Ing. Alena Čiháková
 • Jedna skupina pro žáky 7. tříd

Mezinárodní program Erasmus+

 • Zapojené školy – Polsko, Portugalsko, naše škola
 • komunikační jazyk: anglický jazyk
 • zaměření: výtvarné, historické, jazykové

Přehled měsíční činnosti

Září

 • Kontrola platnosti Doporučení, stanovení hodin, které jsou určeny žákům na základě Doporučení
 • Zařazení školy do programu Centrum pro talentovanou mládež

Říjen

 • Logická olympiáda – školní kolo
 • Přírodovědný klokan
 • Ekomládě Hořice (získání 1. místa žáků sedmých tříd)

Listopad

 • Krajské kolo Logické olympiády – účast 3 žáků
 • Školní kolo matematické olympiády

Prosinec

 • Školní kolo matematické olympiády
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Zařazení školy do Doef

Leden

 • Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5
 • Okresní kolo olympiády v českém jazyce (jedna žákyně 8. ročníku)
 • Školní kolo zeměpisné olympiády

Únor

 • Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci
 • Okresní kolo v zeměpisné olympiádě (postup do krajského kola)
 • Soutěž Agyslingua (3. místo)
 • Návštěva technického muzea v Praze s žáky z Klubu deskových her
 • Matematická soutěž Pangea

Březen

 • Matematický klokan (2.–9. třída)
 • Konference Mensa Praha (učitelé 1. a 2. stupně)

Duben

 • Školní kolo Pythagoriády (5.–8. třída)
 • Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8

4.B umí psát ...

Asi jste si přečetli nadpis a chce se vám říct: „Žáci 4. třídy umí psát, no a co? Vždyť to tak má být.“ Jenže za slovíčkem PSANÍ se schovává také bohatá slovní zásoba, fantazie a zajímavý nápad. A to v běžné písance nenajdete.

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole má dlouholetou tradici nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích. Je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantem soutěže je Národní institut pro další vzdělávání. Jejím posláním je podporovat mezi dětmi i dospělými myšlenku vzájemné sounáležitosti evropských zemí.

Soutěžní tvoření se dělí do oblasti literátů a výtvarníků. Naše škola měla zastoupení v první kategorii. Pět žáků ze třídy 4.B utvořilo skupinku šikovných spisovatelů: M. Bukovská, A. Erbenová, V. Tesařová, L. Havlík a J. Šváb. Při kolektivním psaní bylo důležité, aby žáky chvilky nad papírem bavily. Proto rozhodovala volba vhodného tematického okruhu. Nejlépe odpovídalo věku a zájmům dětí téma Zvířecí parlament. Čtvrťáci se zde měli zamyslet nad tím, za jaká práva by mohla bojovat zvířata v ZOO. A tak vzniklo velice pěkné vypravování o hrochovi s revmatickými problémy, o gepardovi – zarytém odpůrci vegetariánství, o opuštěném perutýnovi, o věčně unaveném lvovi nebo o oslíkovi, kterého si návštěvníci stále pletli se zebrou.

V krajském kole soutěže se umístila tato práce s názvem „V ZOO není nikdy klid“ na 2. místě.

Květen: sobotní Stržohrátky

Většinou bývá naše škola v sobotu zavřená, ale v sobotu 18. května její chodby zaplnily děti se svými rodiči. Každý se věnoval tomu, co ho baví. Na výběr měli hned ze čtyř dílen.

Největší zájem byl o dílnu přírodovědnou. Zde zvolili učitelé téma „Půda a život v ní“. V laboratořích zkoumali kyselost a zásaditost čtyř druhů půd, tedy její pH. Aby si na své přišli i ryzí přírodovědci, byla pro ně připravena poznávačka rostlin rostoucích na půdách v okolí naší školy. Také si mohli pod elektronickým mikroskopem prohlédnout žížalu a vyslechnout si při tom odborný výklad od žáků sedmého ročníku. Druhá polovina této dílny byla věnována včelám. Během této dílny dostali účastníci odpovědi na různé otázky. Mohli si prohlédnout prosklený úl, díky kterému měli jedinečnou možnost nahlédnout přímo do včelího domova a zjistit, jak tento hmyz pracuje. Dozvěděli se o životě dělnic, trubců i královny. Milovníci zdravého mlsání měli možnost ochutnat med, pyl i medovou limonádu.

Výtvarná dílna byla také inspirována přírodou. Pod vedením učitelů se zde vyráběly pestrobarevné ryby korálového útesu v nadživotní velikosti. Ryby děti malovaly dvakrát, nakonec obě poloviny sešily sešívačkou a vycpaly papírky ze skartovačky. Nyní zdobí vestibul školy.

Sportovní dílna se odehrávala také na dvou stanovištích. Pro starší děti byl v tělocvičně připraven nácvik a hra basketbalu. Mladší si na venkovním hřišti procvičovaly obratnost a rychlost ve štafetovém běhu a věnovaly se nácviku a hře přehazované. Po svačině se všichni přesunuli na školní zahradu, kde se do hry zapojili s dětmi i rodiče. Program začal „lístečkovým závodem“. Při dalších soutěžích si vyzkoušeli svoji fyzičku, ale zároveň se i pobavili, a to při Lichožroutech (párování ponožek). Vyzkoušeli si prolézání obručí spojeni do lidského hada, chůzi na chůdách, přechod po „lajně“ a odvážní vlezli do „strachupytle“.

Jazyková dílna nabízela možnost vyzkoušet si znalosti nejen z anglického jazyka a reálií, ale také se dozvědět něco zajímavého o Německu a Rusku. Vedle Londýna poznávaly děti i hrdiny pohádek Walta Disneyho a skládaly puzzle známých ruských památek.

Červen

 • Návštěva s kroužkem logických her v Hradci Králové na Univerzitě Hradec Králové v rámci programu Hrajme si s hlavou a exkurze do elektrárny Hučák (1. a 2. stupeň)

Program profesního rozvoje učitelů pro práci s nadanými žáky

 • Průběžné vzdělávání učitelů v kurzech, které mají vztah k výuce nadaných žáků
 • Oblast: matematika, český jazyk, vzdělávání žáků z bilingvních rodin
 • Pravidelné vzájemné konzultace učitelů o podpoře aktivních žáků – využití mezipředmětových vztahů
 • Vzájemná konzultace mezi školami o podpoře nadaných žáků – spolupráce s PPP v Trutnově
 • Zapojení školy do minitýmu Krajského akčního plánu v oblasti podpory rozvoje nadaných, mimořádně nadaných a aktivních žáků v mateřských, základních a středních školách (Ing. Alena Čiháková)
Ing. Alena Čiháková
zástupce ředitele
Ve Dvoře Králové nad Labem, 10. 6. 2019

» Archiv