ZŠ Buzulucká, Teplice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Buzulucká 392
Teplice
415 03


Kontakt

+420 417 530 497

http://www.buzulka.cz

Redaktoři

 • Mgr. Ludmila Hrubá

Stručná charakteristika naší školy

Úplnost a velikost školy

 • Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků.
 • Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku.
 • Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů.

Umístění školy

 • V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří více než 50%).

Vybavení školy

 • Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, …), jazykovou laboratoř ROBOTEL v plné verzi, dvě tělocvičny s novým povrchem, venkovní sportovní hřiště, venkovní učebnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky.
 • Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou s připojením na internet.
 • Všechny odborné učebny a některé učebny 1. stupně i oddělení školní družiny jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART BOARD. Celá škola je zasíťovaná.
 • Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek, učebnic i interaktivních učebnic.
 • Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky. K výuce na 1. stupni využíváme 26 iPadů.
 • Škola je centrem interaktivní výuky – SMART ŠKOLA.
 • Jsme nositeli titulu Aktivní škola a Škola plná zdraví.
 • Jsme partnerskou školou UJEP Ústí nad Labem.

Vzdělávání nadaných dětí

Naše škola se od II. stupně zaměřuje na rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Tyto předměty jsou posíleny o časové dotace. Již od I. stupně se snažíme žáky intenzivně zapojovat do různých vědomostních soutěží, čímž žáci rozvíjejí svůj talent a nadání. Na II. stupni se žáci zapojují do velkého množství soutěží i olympiád (viz Soutěže a olympiády ve školním roce 2016/2017).

V loňském roce se škola velice intenzivně zapojila do Logické olympiády. V loňském školním roce test vyplnilo 351 žáků, z toho 222 žáků I. stupně. Do krajského kola jsme přivezli 10 úspěšných krajských semifinalistů z I. stupně a 8 semifinalistů z II. stupně. Do celostátního kola postoupila žákyně ze 4. ročníku Tereza Štembergová.

Naši žáci se aktivně zapojují do šachového klubu, pravidelně vyhrávají Přebor škol v šachu. Do okresního kola jsme vyslali smíšené družstvo I. i II. stupně. Obě naše družstva vyhrála 1. místo a postoupila do krajského kola. V krajském kole opět zvítězilo smíšené družstvo II. stupně a postoupilo do republikového finále.

Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová
zástupce pro 1. stupeň
V Teplicích, 13. 10. 2017

» Archiv