ZŠ Buzulucká, Teplice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Buzulucká 392
Teplice
415 03


Kontakt

+420 417 530 497

http://www.buzulka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ludmila Hrubá

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice byla založena v roce 1964 jako běžná základní škola. Od školního roku 1980/1981 se na II. stupni rozběhlo rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů, ve školním roce 2001/2002 byla otevřena první třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Tyto předměty jsou posíleny díky navýšené časové dotaci.

Od školního roku 2021/2022 funguje na škole kroužek: Klub nadaných dětí určený pro žáky I. i II. stupně školy. Scházíme se 1x za dva týdny na 1,5 hodiny, klub vedou dvě vyučující. Pracujeme nejen se žáky, kteří jsou diagnostikováni pedagogicko-psychologickou poradnou jako žáci nadaní či mimořádně nadaní, také třídní učitelé vytipovávají vhodné žáky a doporučují jim práci v kroužku nadaných dětí. Žákům se snažíme poskytovat podporu pro správný rozvoj jejich zájmů a nadání, naučit je stavět základy pro jejich maximální rozvoj pro studium i pro život.

Kroužek je zaměřen na přírodovědné bádání, zkoumání, pokusy, fyzikální a chemická témata, ale také na robotiku a 3D tisk.  Na schůzkách se snažíme o individuální přístup k jednotlivým žákům, podle jejich zájmů a volíme témata dle jejich možností. Rozvoji nadání žáků s věnujeme nejen v kroužcích, ale i při vyučování.

Žáci naší školy se zúčastňují každoročně Logické olympiády, Matematického Klokana, Pangey, fyzikálních olympiád, Archimediády, chemické a matematické olympiády a dalších soutěží dostupných pro žáky ZŠ. Naši žáci jsou úspěšní a postupují do dalších kol okresních, krajských i republikových (viz samostatné přehledy „Olympiády a soutěže“ v záložce Dokumenty).

Škola se nyní po uvolnění epidemické situace opět vrací k exkurzím na zajímavá místa v regionu i mimo něj. Navštěvujeme Botanickou zahradu, v Teplicích, divadelní představení, Techmanii nebo IQLandii.

Ve škole souběžně probíhá činnost klubu deskových her, kde se žáci učí ovládání, čestnosti, zvládání zdravé soutěživosti, disciplíně, logice, soustředění a rozvoji osobnosti.

Připravujeme opakovaně testování Mensou pro žáky naší školy i zájemce z řad veřejnosti. Chceme zkusit testování INVENIO, přednášky zajímavých osobností z regionu. Z hlediska udržitelnosti rozvoje naší společnosti a pro zachování životního prostředí budoucím generacím se zaměřujeme při práci se žáky i na tuto oblast, kde se snažíme prosazovat prvky environmentální výchovy.

Mgr. Ludmila Hrubá
zástupkyně pro 1. stupeň
V Teplicích, 3. 5. 2022

» Archiv