Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pilařova 3/3
Kroměříž
767 01


Kontakt

+420 573 341 987

http://www.agkm.cz

Redaktoři

  • Bc. Veronika Šišková
  • Mgr. Miroslav Valenta

Jsme církevní gymnázium s šestiletým i čtyřletým vzdělávacím programem, školu navštěvuje cca 500 žáků. Škola byla založena roku 1854.

Školní rok startuje s projektem Masarykovy univerzity Science slam, který zábavnou formou mluví o vědních oborech.

Po celý rok mají studenti možnost zúčastnit se exkurzí, přednášek, navštěvují muzea, univerzitní laboratoře, divadelní představení v různých jazycích – na škole působí tři rodilí mluvčí (ruský, německý a anglický jazyk). Mimořádně nadaným studentům škola umožňuje studovat podle individuálního studijního plánu,

Studenti mají možnost účastnit se stáží Akademie věd (projekt Otevřená věda), projektů univerzit v Olomouci, Brně a Zlíně, a také se mohou podle svých schopností účastnit soutěží a olympiád.

Na celostátní úroveň soutěží se letos dostali studenti v oboru matematiky, fyziky a informatiky, ale také literatury a umění. Na mezinárodní úrovni bude letos reprezentovat naši školu student na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Portugalsku.

Výrazný úspěch je také cena Knihovny Václava Havla za esej a následná účast na konferenci Evropské dialogy. Podpora kritického myšlení pomáhá členům Debatního klubu AG, kteří v letošním roce začali svou činnost a již sklízí první úspěchy.

Výuka na AG končí v červnu projektovým týdnem, kdy si studenti podle svých zájmů volí aktivitu napříč ročníky. Nabídka je pestrá, od týdne stráveného kaligrafií a grafickými experimenty, přes výrobu sýrů, přechod balkánských hor, speleologický průzkum Českého krasu, pobyt v Broumovském klášteře či archeoskanzenu, až po poznávací zájezdy do zahraničí.

Škola podporuje vlastní aktivitu a sociální cítění studentů, kteří se podílí na organizaci těchto akcí: Podzámecký pohádkový les, Tříkrálová sbírka, festival AG FEST, Noc kostelů, AG ples, Jazykový týden na AG, Dny zdraví a bez závislosti, Postní almužna 2017, návštěvy v nemocnicích a Domovech pro seniory a další charitativní projekty.

K AG neodmyslitelně patří i spolek historického šermu Cruentus, který se pravidelně zúčastňuje kulturních akcí po celé ČR. V loňském roce vzniklo při škole Středisko volného času, které nabídlo nové aktivity – od výuky japonštiny po fotografování.

Bc. Veronika Šišková
koordinátorka péče o nadané
V Kroměříži, 22. 6. 2018

» Archiv