Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pilařova 3/3
Kroměříž
767 01


Kontakt

+420 573 341 987

http://www.agkm.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Otáhalová
  • Mgr. Miroslav Valenta

Jsme církevní gymnázium s šestiletým i čtyřletým vzdělávacím programem, školu navštěvuje cca 500 žáků. Škola byla založena roku 1854.

Arcibiskupské gymnázium vytváří podmínky pro rozvoj studentů mimořádně nadaných. Podmínkou pro rozvoj nadání je vlastní iniciativa, odhodlání, samostatnost a nezdolnost. Středoškolská docházka nabízí mnoho možností, jak tyto vlastnosti prověřit. Ti, kteří nedají přednost gaučingu ve školním baru, mají na AG mnoho možností.

Tak jako v minulých letech škola nabízí mnoho aktivit. Pro soutěživé a dravé studenty jsou soutěže a olympiády (od matematiky po astronomii). Pro samostatné a hloubavé to může být např. výborný projekt Akademie věd Otevřená věda. Pro průbojnější a nezdolné to je Debatní klub a účasti na debatních soutěžích. Pro introvertní, leč nezdolné studenty jsou tu možnosti k sebevyjádření písmem, malbou, hudbou. Na škole je pro ně nově otevřená galerie Na schodech.

Na škole pracují tři rodilí mluvčí – pro anglický, německý a ruský jazyk. Studenti, kteří mají zájem, se mohou připravit na zkoušky různých úrovní.

Žáci mají možnost individuálních konzultací, mohou navštěvovat kroužky a nepovinné předměty rozvíjející talent (japonština, historický šerm, programování v CAD a 3D tisk, fotografování s profesionálním fotografem...), oblíbené jsou letní chemické laboratoře, jazykové pobyty v zahraničí, debatní klub, tvůrčí psaní, odborné exkurze, přednášky s odborníky – absolventy, výuka některých předmětů je vedena metodou CLIL. Škola se tak snaží rozvíjet všechny talenty. 

Činnost školy v době pandemie COVID-19

Naše škola, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, se i přes mimořádně složité podmínky vyvolané pandemií COVID-19 snažila studentům připravit podnětné prostředí prostřednictvím platformy Teams k realizování jak vzdělávacího procesu, tak k zapojení talentovaných studentů ve spoustě aktivit nad rámec běžné výuky. 

Nadále byly studentům nabízeny individuální konzultace z počátku on-line, po rozvolnění situace i individuálně ve škole.

Studenti se i v tomto období zapojili do spousty aktivit. Žáci nižšího gymnázia se zapojili do okresního kola olympiád z matematiky, fyziky, informatiky (6 žáků). V krajském kole fyzikální olympiády nás reprezentoval Petr Ivan.  

V krajském kole ekonomické olympiády náš student Josef Otevřel obsadil krásné 3. místo.

Každoročně se účastníme Logické olympiády, jinak tomu nebylo ani letos. V posledním ročníku školu reprezentovalo 16 žáků a studentů, z nichž 3 postoupili do krajského kola. Zde se nejvíce dařilo Janu Doubravovi, který postoupil do celostátního kola v Praze.

Cílem soutěže Office Arena je motivovat žáky základních a středních škol k práci s moderními informačními technologiemi. Úkolem krajského kola bylo zpracovat pomocí nástrojů Office vlastní projekt na zadané téma. Z vytvořených projektů porota vybrala z každého kraje nejlepší práci do finále. Za zlínský kraj v kategorii základních škol postoupil do finále student sekundy Petr Ivan.

Finále se uskutečnilo formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams. Petr výborně prezentoval svůj projet nazvaný Skluzavkové eko-hřiště před odbornou porotou a získal krásné 3. místo.

Naše škola se taktéž zapojila do Středoškolské odborné činnosti. V krajském kole se porotám se svými pracemi v oborech č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) a č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) představili René Harásková a Ondřej Oharek. Dopadli na výbornou. René s prací „Hraniční porucha osobnosti“ svojí obhajobou i bádáním porotu zaujala natolik, že postoupila z prvního místa do celostátního kola, Ondřej s prací na téma „Kulturní válka 20. a 21. století“ skončil ve svém oboru na druhém místě.

V cizích jazycích škola žákům umožňuje výuku konverzace s rodilými mluvčími (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk), což se odrazilo i ve výsledcích jazykovědných olympiád. V krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyku naši školu reprezentovaly. Nela Štelcová a Irena Košťálová. Obě děvčata své kategorie vyhrála, Irena pak zvítězila i v celostátním kole. Irena se svou sestrou Janou se navíc zúčastnili i mezinárodních soutěží, kde se opět umístily na předních místech (Petrohrad, Moskva). 

I během distanční výuky probíhaly schůzky Debatního klubu AG, který se on-line formou zúčastňoval debat a sbíral cenné zkušenosti.

Pomyslnou třešničkou na dortu je poté ocenění studenta Šimona Sukupa.  Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Každoročně uděluje ceny mj. v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech. Náš student Šimon Sukup se letos v rámci SOČ umístil v celostátním kole na 2. místě v kategorii fyziky s prací "Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy". Byl nominován na mezinárodní soutěže. Za SOČ obdržel cenu děkana FJFI ČVUT. Na výzkumu pracoval v rámci programu Otevřená věda více než rok na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky ve skupině materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pod vedením Dr. Olega Heczko. Práce na projektech zabrala celý školní rok, Šimon každé dva týdny dojížděl do Prahy a účastnil se dvouměsíční stáže v Akademii věd ČR. Výsledky práce publikoval ve formě příspěvku ve sborníku 20. konference českých a slovenských fyziků pořádané JČMF. Nyní publikuje článek v časopise JASB. Výsledky své práce a také svou peristaltickou mikropumpu prezentoval na semináři se zahraniční účastí pořádaném Oddělením magnetických měření a materiálů AV ČR.

Mgr. Eva Otáhalová
zástupkyně ředitele
V Kroměříži, 18. 6. 2021

» Archiv