Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pilařova 3/3
Kroměříž
767 01


Kontakt

+420 573 341 987

http://www.agkm.cz

Redaktoři

  • Bc. Veronika Šišková
  • Mgr. Miroslav Valenta

Jsme církevní gymnázium s šestiletým i čtyřletým vzdělávacím programem, školu navštěvuje cca 500 žáků. Škola byla založena roku 1854.

Na začátku školního roku probíhá seznamovací pobyt pro žáky prvních ročníků a primy. Studenti si během studia vybírají z různých volitelných předmětů a seminářů podle svých preferencí.

Každoročně probíhá tzv. Projektový týden, kam se žáci přihlašují podle zájmu napříč ročníky. Jde jednak o zahraniční zájezdy (poznávací i turistické), sportovní projekty, jazykové, vědecké, literární, výtvarné, hudební.

Přednášky, které mají žáci možnost během roku navštěvovat, se týkají především témat cestování, dějiny, zeměpis a matematika (přednášející z PřF UPOL), duchovní život (CMTF UPOL, Marie Svatošová), lidská práva (přednášející z velvyslanectví USA) a také aktuálních témat, např. imigrace.

Testování IQ proběhlo na naší škole v prosinci a setkalo se s velkým zájmem.

Žáci s nadáním pro cizí jazyky mají možnost pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu, získávat certifikáty různých úrovní, navštěvovat výuku ve vyšších ročnících, studovat vlastním tempem, účastnit se konverzačních soutěží, olympiád, soutěží v přednesu cizojazyčného textu (Bücherwurm, ARS POETICA – Puškinův památník).

V letošním školním roce dosáhla významného úspěchu studentka Dominika Krůpová, která na Mezinárodní olympiádě ruského jazyka v Moskvě získala 1. místo (fotogalerie). Připravovala se pod vedením Mgr. Jeleny Volkové, která byla za svou práci oceněna představiteli kraje.

Letos také na naší škole působí americká asistentka, jejíž pobyt zajišťuje Fulbrightovo stipendium.

Metodu CLIL využívají vyučující v hodinách VV (AJ, NJ) a v hodinách CH (AJ).

Partnerské školy v současné době máme v Německu (Egbert Gymnasium, Marien Gymnasium Kaufbeuren - fotogalerie), kam studenti jezdí na jazykové nebo výměnné pobyty, v Polsku, na Slovensku a v Izraeli (fotogalerie).

Žáci s nadáním pro přírodní vědy se úspěšně účastní Chemické, Matematické, Biologické, Fyzikální, Zeměpisné olympiády, Internetové matematické olympiády, soutěží Fykosí, Fyziklání, matematický Klokan, Logická olympiáda, Pišqorky, Soutěž v programování, korespondenčních seminářů Prase a Ksicht. V tomto školním roce získal student primy 1. místo v kategorii Kadet v soutěži Bobřík informatiky.

Škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UPOL, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Škola navázala spolupráci s hvězdárnou ve Val. Meziříčí, pravidelně žáci navštěvují Anthropos v Brně, Pevnost poznání, ZOO Lešná, VIDA centrum.

Od letošního školního roku na škole funguje Kroužek přírodních věd (fotogalerie), kde se schází studenti s nadáním pro přírodní vědy. Spolupracují s jinými středními školami v okolí i s vysokými školami (Brno, Olomouc).

SOČ - naše studentka uspěla se svou prací na pomezí aplikované sociální psychologie a marketingu se zaměřením na fundraising.

Studenti využívají možností státního, arcibiskupského i odborného archivu muzea v Kroměříži. Mohou docházet do skupin Cruentus (fotogalerie) nebo Media Vita, která kromě bohaté nabídky aktivit (šerm, lukostřelba, historický tanec, vystoupení při historických slavnostech, kulturních akcích, pro školy, natáčení historických dokumentů, středověká hudba) také nabízí propojení s historií, literaturou, náboženstvím i hudbou.

Škola podporuje vlastní aktivitu a sociální cítění studentů, kteří se podílí na organizaci těchto akcí: Tříkrálová sbírka, festival AG FEST, Noc kostelů, AG ples, Jazykový týden na AG, Dny zdraví a bez závislosti, Postní almužna 2017, návštěvy v nemocnicích a Domovech pro seniory, akce na pomoc rozvojovým zemím, podpora Papežského misijního díla.

Bc. Veronika Šišková
koordinátorka péče o nadané
V Kroměříži, 12. 6. 2017

» Archiv