Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pilařova 3/3
Kroměříž
767 01


Kontakt

+420 573 341 987

http://www.agkm.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Otáhalová
  • Mgr. Miroslav Valenta

Jsme církevní gymnázium s šestiletým i čtyřletým vzdělávacím programem, školu navštěvuje cca 500 žáků. Škola byla založena roku 1854.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se snaží připravit podnětné motivující prostředí, ve kterém by žáci a studenti mohli v maximální míře rozvíjet svůj talent.

Škola je zapojena v projektu Erasmus +, který v minulém školním roce probíhal ve třech setkáních ve třech různých evropských zemích. Ve dnech 16. - 21. 9. 2022 proběhlo na AG setkání se studenty z Německa, Anglie a Irska, kde navázali na informace získané v rámci jarního výjezdu a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách české reality. Během interaktivní exkurze žáci probrali témata související s ochranou životního prostředí, seznámili se s fungováním kořenové čistírny odpadních vod, výtopny na biomasu a pasivního domu. Informacemi o iroskotské misii v oblasti Velké Moravy se pak propojila návštěva v ČR s jarním setkáním v Irsku.V listopadu 2022 proběhlo další setkání v německém Münsterschwarzachu. Během projektové činnosti probíhala pravidelně také práce ve skupinách. Jejím závěrem byla prezentace plánovaných produktů a výstupů jednotlivých skupin (Energy, Waste, Water, Traffic, Food), jejichž realizace by měla proběhnout v rámci posledního setkání v Anglii v březnu 2023.Poslední setkání projektu Erasmus+ proběhlo na půdě partnerské školy v Anglii.  Závěr setkání tvořily prezentace jednotlivých skupin: Energy, Waste, Water, Traffic, Food.

V týdnu od 11.1 do 19.1 se 3 studentky zúčastnily projektu ERASMUS + s názvem DIGITAL IMMIGRANTS' BATTLE FOR SURVIVAL.  Studentky si v projektu osvojily mnoho nových informací o "digitálním světě" a zdokonalily si znalosti anglického jazyka. Čas trávily se studenty z Turecka, Portugalska, Polska, Slovenska a Maďarska. Na projekt vyrazily přes organizaci Euthtogether. Garantem projektu je Evropská unie a po ukončení všechny studentky obdržely certifikát.

Naši žáci se taktéž zapojili do soutěže Eustory. Ve finále soutěžící z celé ČR vytvářeli práce na téma Malé a velké dějiny 20. století. Tato výzva zaujala trojici badatelek z AG, které se rozhodly téma ztvárnit v podobě virtuální nástěnky Padlet. Výsledkem jejich práce je výstava https://padlet.com/xkutalkovaanna/86zdd1g7mdgy2wso

Krásný úspěch zažil Michal Pospíšil z 6. S na Univerzitní olympiádě na Katedře dějin umění UP v Olomouci. V obrovské konkurenci soutěžících z uměleckých středních škol z velké části republiky získal Michal Pospíšil skvělé první místo a naplno předvedl rozsah svých vědomostí z dějin umění i napříč výtvarným uměním od historie do současnosti.

V rámci pravidelných exkurzích žáci nižšího gymnázia navštívili VIDA! centrum v Brně. Žáci se dozvěděli mimo jiné, jak funguje srdce obra, rentgen, vodiče a izolanty a spoustu dalších zajímavostí. Vybraní žáci z vyššího gymnázia se zúčastnili exkurze na UP v Olomouci, kde pro ně byla připravena přehlídka čtyř chemických fakult (anorganika, organika, analytika a fyzikála).

V průběhu roku se naše studentka A. Šušlíková zúčastnila programu Otevřená věda České akademie věd. Na své stáži studovala rozsivky archeologické lokality Bibracte ve Francii pod vedením Mgr. Markéty Fránkové, PhD. Dne 25. 11. na vědecké konferenci obhájila stáž. Umístila se na 2. místě, což je obrovský úspěch.

Studentky a studenti AG se zúčastnili mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Junior soutěžilo z AG 140 studentů. Úspěšnými řešiteli se stali Petr Ivan ze 4.K, Ondřej Chabiča ze 4.K a Adam Snítilý z 1.B. Petr Ivan se v celostátním žebříčku se čtvrtým nejlepším bodovým ziskem umístil na 9. místě (ze 17 578 soutěžících). V kategorii Senior AG reprezentovalo 21 studentů. Do ústředního kola postoupili Terezie Vašutová ze 4.B a Vojtěch Horák ze 4.C. Julie Štefková ze 4.B se probojovala do pozice náhradnice.

V okresním kole Soutěže v programování v okrese Kroměříž získali první místa naši studenti Hynek Přecechtěl v kategorii starších žáků a Petr Ivan v kategorii středoškoláků.

Michal Pernička vybojoval 1. místo v okresním kole Matematické olympiády-kategorie Z8.

V soutěži Matematický klokan kategorie Kadet (8. a 9. třída ZŠ) se na 1. místě umístil Jáchym Košárek z 1.P, na 2.–3. místě Amálie Nováková z 2.S. V kategorii Junior (1. a 2. ročník SŠ) se o 1.–2. místo podělili Petr Ivan a Vojtěch Vlach z 4.K, 3. místo získal Matyáš Müller z 2.C. V kategorii Student (3. a 4. ročník SŠ) vybojoval 1. místo Jan Doubrava z 6.S.

Naši studenti se taktéž aktivně zapojili do Logické olympiády.

Řada středních škol v současnosti opomíná pěstovat krásnou literaturu prostřednictvím uměleckého přednesu. Je to škoda, protože teprve při promyšlené interpretaci textu vynikne jeho působivost. Na AG jsme si toho vědomi, a proto pořádáme třídní i školní recitační přehlídky. Díky tomu se naši studenti vedle žáků ZUŠ stávají úspěšnými interprety na soutěži Wolkrův Prostějov. Z okresního kola postoupili Kateřina Martincová, Daniel Dohnal, Dorota Jakubíková a Martin Ligač.

Naše škola nabízí studentům přípravu na jazykové zkoušky FCE a CAE. Studenti, kteří se ke zkouškám přihlásili, uspěli.

Škola taktéž rozvíjí u žáků jazykový talent, což dosvědčují krásná umístění v konverzačních soutěžích. V krajských kolech reprezentovali naši školu v jazyce ruském Petr Ivan – 1. místo, Gleb Fedorov 3. místo, německém – Justýna Gilíková 3. místo a španělském jazyku Anastázie Illéš – 1. místo, v celostátním kole potom místo čtvrté.

Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Soutěž probíhá ve dvou kolech a jazykově nadaným studentům nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem. V obrovské konkurenci nadaných středoškoláků z 55 škol obsadila 1. místo Sára Gilíková.

V pátek 21. dubna 2023 se konalo finále německé soutěže Bücherwurm v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Naši školu reprezentoval tým tvořený žákyněmi 3.T. Děvčata soutěžila v kategorii Kreativ. Před porotou prezentovala svoje rapové video, ve kterém chtěla němčinu představit v zábavném a populárním světle. I přes vynikající konkurenci obsadil tým 2. místo.

V mezinárodní olympiádě „Ruský jazyk je moje láska“ naši studenti v konkurenci 87 finálových video příspěvků obsadili všechna tři vítězná místa. Na třetím místě skončila Veronika Burgetová (sekunda) s videem „Tři nej místa v Rusku, která by měl každý cizinec navštívit“. Druhé místo získal Nicolas Mário Sedlář (sekunda) za video „Město v Rusku, které bych chtěl navštívit – Jekatěrinburg“. Prvním místem byla oceněna Lucie Nosková z kvarty za video „Moskva - 3 místa, která bych chtěla navštívit“. Podobně úspěšný byl i Petr Ivan z kvarty, který dosáhl druhého místa v mezinárodní soutěži „Ruský jazyk jako cizí jazyk.“

Mgr. Eva Otáhalová
zástupkyně ředitele
Kroměříž, 12. 2. 2024

» Archiv