Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pilařova 3/3
Kroměříž
767 01


Kontakt

+420 573 341 987

http://www.agkm.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Otáhalová
  • Mgr. Miroslav Valenta

Jsme církevní gymnázium s šestiletým i čtyřletým vzdělávacím programem, školu navštěvuje cca 500 žáků. Škola byla založena roku 1854.

Arcibiskupské gymnázium vytváří podmínky pro rozvoj studentů mimořádně nadaných. Podmínkou pro rozvoj nadání je vlastní iniciativa, odhodlání, samostatnost a nezdolnost. Středoškolská docházka nabízí mnoho možností, jak tyto vlastnosti prověřit. Ti, kteří nedají přednost gaučingu ve školním baru, mají na AG mnoho možností.

Tak jako v minulých letech škola nabízí mnoho aktivit. Pro soutěživé a dravé studenty jsou soutěže a olympiády (od matematiky po astronomii). Pro samostatné a hloubavé to může být např. výborný projekt Akademie věd Otevřená věda. Pro průbojnější a nezdolné to je Debatní klub a účasti na debatních soutěžích. Pro introvertní, leč nezdolné studenty jsou tu možnosti k sebevyjádření písmem, malbou, hudbou. Na škole je pro ně nově otevřená galerie Na schodech.

Na škole pracují tři rodilí mluvčí – pro anglický, německý a ruský jazyk. Studenti, kteří mají zájem, se mohou připravit na zkoušky různých úrovní.

Žáci mají možnost individuálních konzultací, mohou navštěvovat kroužky a nepovinné předměty rozvíjející talent (japonština, historický šerm, programování v CAD a 3D tisk, fotografování s profesionálním fotografem...), oblíbené jsou letní chemické laboratoře, jazykové pobyty v zahraničí, debatní klub, tvůrčí psaní, odborné exkurze, přednášky s odborníky – absolventy, výuka některých předmětů je vedena metodou CLIL. Škola se tak snaží rozvíjet všechny talenty. 

Na konci školního roku pak všechny čeká Projektový týden, kterým už je AG vyhlášené a kdy opravdu nelze dopředu říct, co si vyučující pro studenty přichystají. Ve školním roce 2018/19 se tak uskutečnily výpravy do Walesu, Černé Hory, na Balkán, do Madridu, okruh po královských městech na Dunaji. Z ostatních projektů to byly pěší poutě (Mariazell, Po stopách Petra Bezruče nebo S knihou v batohu), cyklo- a koloběžkovýpravy, projekty s přírodními vědami, jazyky nebo určené k sebepoznávání.

Mnoho z aktivit na AG také pořádají sami studenti, ať se jedná o charitativní akce nebo pořádání různých setkání.

Bc. Veronika Šišková
koordinátorka péče o nadané
V Kroměříži, 20. 9. 2019

» Archiv