Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelské nám. 31/7
Hustopeče
693 01


Kontakt

+420 519 360 560

http://www.gymhust.cz

Redaktoři

 • RNDr. Jarmila Čeperová

Gymnázium T. G. Masaryka bylo založeno v r. 1919, v současnosti zde studuje v 8 třídách víceletého a 4 třídách čtyřletého studia 300 žáků, kteří jsou připravováni především ke studiu na VŠ. Žáci a učitelé jsou zapojeni do mnoha projektů: Erasmus+ (dříve Comenius), eTwinning, Do světa (dotace JmK), Edison, Creative Clasroom Lab., inGenious (projekty European Schoolnet), Edulab (inovativní formy výuky). Vyučující připravují žáky k řešení úkolů předmětových olympiád, k mezinárodním jazykovým zkouškám a jsou konzultanty odborných prací SOČ. Od školního roku 2014 výborné úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech těchto soutěží řadí naši školu do projektu MŠMT Excelence SŠ. Vyučující také aktivně spolupracují s JCMM a podporují rozvoj nadání žáků. Informace o aktivitách na škole jsou uvedeny na webu školy (www.gymhust.cz).

Cílem Systému podpory nadání, který vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020, je směřování ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti především v přírodovědných předmětech. K plnění uvedeného cíle využíváme:

 • Spolupráci s Mensou: Logická olympiáda, kategorie B – 12 žáků, kategorie C – 22 žáků
 • Spolupráci s JCMM v Brně – T-exkurze, podpora SOČ, soutěž N-trophy
 • Partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně – Den otevřených dveří, Bioskop – praktické úlohy pro studenty 
 • Spolupráci s PPP v Břeclavi – ve školním roce 2017/2018 byli diagnostikováni 2 žáci se zvýšeným intelektem pro přírodní vědy, doporučení individuálního přístupu vyučujícího
 • Bobřík informatiky – 5.–16. 11. 2018 – 65 žáků, 17 úspěšných řešitelů, 2 žáci kategorie Senior postupují do ústředního kola 30.1.2019
 • Projekt „100 vědců do středních škol“ – 18.4.-20.4. 2018 Brno, účast 12 žáků a 2 pedagogů, 23.–24. 10. 2018 – Bratislava, Ústav informatiky a Slovenská akadémia vied, účast 9 žáků a 1 pedagog
 • Best in English – 30. 11. 2018, účast 25 studentů
 • SOČ – Eliška Rapcová, 7. C 
 • Projekt Erasmus+ KA1 – Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů
 • Projekt eTwinning – Let’s take a CLIL together – francouzská partnerská škola Lycée Agricole La Germinière Rouillon

Více informací najdete na www.gymhust.cz.

RNDr. Jarmila Čeperová
koordinátorka práce s talentovanou mládeží
V Hustopečích, 1. 1. 2019

» Archiv