Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelské nám. 31/7
Hustopeče
693 01


Kontakt

+420 519 360 560

http://www.gymhust.cz

Redaktoři

 • RNDr. Jarmila Čeperová

Prioritou Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče je příprava studentů na vysokoškolské studium. Dlouhodobě se také zaměřujeme na zapojení našich studentů do různých projektů a aktivit, které podporují a rozvíjí nejen jejich nadání, ale rozšiřují jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další studium i praktický život. Při práci s nadanými žáky využívají naši vyučující individuální přístup a v rámci svého předmětu připravují nadstavbové aktivity. Tato podpora vyučujících pokračovala i během distanční výuky ve školním roce 2020/2021 při přípravě studentů na soutěže, které probíhaly v online prostředí.

Spolupráce s JCMM

 • Naše škola je zapojena do projektu PPNS Podpory nadaných studentů „nadáči“. V současné době je do tohoto projektu zařazen student kvinty Jan Bartoň. 
 • Zapojení studentů do aktivit JCMM: T-exkurze, N-thropy, SOČ

Spolupráce s VŠ

 • Partnerství s MU Brno – Bioskop, přednášky, exkurze
 • Fakultní škola UK Farmaceutické fakulty v Hradci Králové – přednášky, odborné webináře
 • Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK Praha – exkurze, přednášky

Spolupráce s AV ČR

 • Otevřená věda AV ČR – roční vědecké stáže pro talentované středoškoláky se ve školním roce 2020/21 zúčastnila studentka septimy K.Klímová
 • Zapojení do projektu „Pozvěte vědce do online výuky“ – Mgr. et MgA. R. Hédl do výuky biologie 2.ročníků

Zapojení školy do mezinárodních projektů:

 • Erasmus+ KA2 – výměnné pobyty studentů ve Francii 2019/2021, partnerskou školou je LEGTA La  Germiniere Roullion (Le Mans)
 • Erasmus+ KA1 – profesní rozvoj pedagogů a managementu školy 2020-2022
 • Výjezdy studentů do zahraničí, dotace JMK – Do světa! 2019 Po stopách Karla IV. v Toskánsku, Do světa!2021 Poznejme národní parky Dolního Rakouska, Do světa!2021 Historie a tradice našich národů (partnerství s polskou školou v Miedznej a Tychach)
 • OP VVV ŠablonyII SŠ – Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu (exkurze s odborníky) 

Spolupráce s Mensou:

 • Logická olympiáda
 • podzimní testování IQ ve školním roce 2021/22

Podpora nadaných žáků ve spolupráci s francouzským institutem v Praze, zapojení do studijního programu Rok ve Francii – Veronika Krušinová (sexta)

Aktivní účast v soutěžích, ve kterých naši studenti dosáhli výborných výsledků v celostátních kolech:

 • Finanční gramotnost II.kat. – tým kvarty 2. místo v celostátním kole 
 • Co víš o energetice? – tým kvarty 3.místo v celostátním kole
 • Matematická soutěž Pangea – Jaroslav Ondra (sekunda) 1.místo v krajském kole, 24.místo v celostátním kole
 • Soutěž Frankofónie – Adam Šperka (sexta) 6.místo v celostátním kole a zvláštní cena poroty
 • Skrytá paměť Moravy-literární celostátní soutěž – Jan Valíček (septima) 2.místo v celostátním kole

Úspěchy v krajských a celostátních kolech předmětových olympiád:

 • Zeměpisná olympiáda – Jan Bartoň (kvarta) 1.místo v celostátním kole kategorie C, postup do EGEO – European Geography Olympiada – zde bronzový řešitel
 • Chemická olympiáda kat.D – Jan Bartoň (kvarta) vítěz okresního kola a 8.místo v krajském kole
 • Další úspěšní řešitelé  krajského kola Astronomické olympiády, Chemické olympiády, Zeměpisné olympiády, Matematické olympiády, Dějepisné olympiády, Francouzské olympiády
 • Bobřík informatiky, Code week – zapojení žáků a studentů do celostátní soutěže a celosvětové kampaně podporující rozvoj IT dovedností

Další aktivity:

 • Příprava studentů k získání jazykových certifikátů v německém, anglickém a francouzském jazyce
 • Volitelné předměty a semináře od 2.ročníků, předmět Robotika v kvartě, zájmové kroužky ve spolupráci s CVČ Pavučina  
 • Aktivní činnost školního Parlamentu – organizace různých aktivit, kulturních akcí, školního plesu, vydávání časopisu Salamandr, podpora charitativních akcí

Více informací najdete na webové stránce školy www.gymhust.cz v sekci aktuality, aktivity a úspěchy studentů.

RNDr. Jarmila Čeperová
koordinátorka práce s talentovanou mládeží
V Hustopečích, 6. 2. 2022

» Archiv