Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelské nám. 31/7
Hustopeče
693 01


Kontakt

+420 519 360 560

http://www.gymhust.cz

Redaktoři

  • RNDr. Jarmila Čeperová

Prioritou Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče je příprava studentů na vysokoškolské studium. Dlouhodobě se také zaměřujeme na zapojení našich studentů do různých projektů a aktivit, které podporují a rozvíjí nejen jejich nadání, ale rozšiřují jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další studium i praktický život. Při práci s nadanými žáky využívají naši vyučující individuální přístup a v rámci svého předmětu připravují nadstavbové aktivity.

Podpora talentované mládeže:

Projekt „100 vědců do SŠ“

Semináře na Slovenské akademii věd v Bratislavě v rámci projektu „100 vědců do SŠ!“ ve dnech 12.10.-14.10.2022 se zúčastnilo 8 studentů a pedagog Mgr. Richard Pták.

Program semináře byl zaměřen na využití IT v různých oborech a probíhal na třech odborných pracovištích : Ústav informatiky Slovenské akademii věd, Národní centrum robotiky a Paneurópská vysoká škola.

Zpětná vazba od studentů dokládá přínos akce:

Třídenní seminář v rámci projektu 100 vědců do SŠ, který tentokrát proběhl v zázemí významných bratislavských vědeckých institucí jsem si velmi užil. Témata přednášek byla zaměřena především na obory spjaté s informatikou. Dostali jsme tedy možnost rozšířit své obzory o mnoho aktuálních a zajímavých témat, jako např. využití moderních technologií k diagnostice neurodegenerativních onemocnění, rehabilitaci pacientů po mozkové mrtvici nebo při vyšetřování kriminálních zločinů. Především jsme se naučili, že informatika rozhodně není jednostranně zaměřený obor, ale velmi úzce spolupracuje s mnoha dalšími vědami a tato spolupráce bude do budoucna pravděpodobně rychle narůstat. Proto si myslím, že je důležité se umět v této oblasti dobře orientovat a může nám to pomoci třeba i při výběru vysoké školy. (Jan Bartoň)

Seminář v Bratislavě mě obohatil o spoustu nových informací hlavně z oboru informatiky, ale i dalších věd. Akce byla dobře zorganizovaná, plná přednášek, pěkných praktických ukázek i dobrého občerstvení. Kdybych měla tu možnost, určitě se vydám na 100 vědců znovu. (Jitka Stritzlová)

Přednášky a exkurze jsem si užil, se spolužáky jsem diskutoval o tématech. Nejvíce se mi líbila přednáška o kriminalistice (forenzní vědy) od profesora Jiřího Strause. ( Matěj Šrubař)

100 vědců do SŠ v Bratislavě jsem si ohromně užila, rozhodně mi to rozšířilo obzory a celkově pohled na jiné předměty vyučované na našem gymnáziu. (Zuzana Rubášová)

Seminář 100vědců považuji za mě jako velice přínosnou akci. Dozvěděl jsem se zde spoustu nových a zajímavých věcí, z nichž nám většina z nich byla následně ukázána v praxi. Také nám bylo dopřáno na-hlédnout do prostor jednotlivých vědních institutů, abychom viděli, jak fungují nebo co se zde přesně zkoumá. Celá akce byla skvěle zorganizovaná, bylo o nás náramně postaráno, a nikde jsme nemuseli čekat příliš dlouho, vše, co se mělo stihnout, se stihlo. Tato akce mi rozvinula moje vědecké obzory, byla pro mne velice přínosná, a všichni jsme si to moc užili.(Václav Kukleta)

Ekonomická olympiáda 2022/2023

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do mezinárodní soutěže Ekonomické olympiády pro SŠ. Naši studenti z 8.C, 3.A, 7.C a 6.C si vedli velmi dobře v online řešení složitých otázek a úkolů z ekonomie a financí a tři z nich F. Mach (7.C), V. Krejčiřík a M. Střelcová (oba 8.C) zajistili postup do krajského kola, které se konalo 7.2.2023 na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno. Nejlepšího výsledku v krajském kole dosáhl z našich studentů F. Mach.

EO je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům SŠ. Vychází z RVP MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí žáků v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci EO spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělá-vání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Jakub Slaný (kvarta) v celostátním kole Ekonomické olympiády (ZŠ a NG) obsadil vynikající 23.-24. místo!

Do celostátního kola mezinárodní soutěže postoupilo nejlepších 113 žáků ČR z celkového počtu 9145 žáků z 261 škol. Výsledky školního kola žáků kvarty zařadily naši školu mezi TOP 30-ti nejúspěšnějších škol v ČR.

Jakub postoupil do celostátního kola jako vítěz krajského kola a v písemném testu, který obsahoval otázky z ekonomie a finanční gramotnosti, projevil svoji schopnost samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě ekonomických pojmů a principů.

Slavnostní finále EO kat. ZŠ/NG se konalo 15. 5. 2023 v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a organizátoři (INEV, ČNB, MUNI ECON ) připravili pro žáky a koordinátory bohatý program přednášek a networkingových aktivit.

Finanční gramotnost – vynikající úspěch týmu kvarty v krajském kole 12.ročníku

Ve školním kole, které se uskutečnilo online v listopadu, soutěžili jednotlivci a do okresního kola po-stoupily tříčlenné týmy.

V kategorii II. (nižší gymnázium):

Ema Ebachová, Michael Brehler, Max Blinka ( 4.C)

V kategorie III. ( vyšší ročníky gymnázia)

Matěj Šrubař, Jan Jetřich Kopa, Daniel Matýska ( 5.C)

Tým kvarty zvítězil v okresním kole a v krajském kole získal 2.místo!

V pátek 21.4. 2023 obhajoval tým kvarty ( M. Brehler, J. Slaný, E. Ebachová, J. Fojtík, M. Blinka) svoji prezentaci zadaného úkolu a odpovídal na otázky komise složené se zástupců MF ČR, MŠMT , z Institutu pro další vzdělávání Metodica a EFPA ČR. Obhajoba probíhala online a žáci byli pochváleni komisí za výbornou týmovou spolupráci a odpovědi z oboru finanční gramotnosti. Po sečtení bodů za prezentaci, obhajobu a odpovědi na otázky chyběly týmu pouze 4 body k vítězství a postupu do celostátního kola FG.

Tato soutěž je součástí úspěšného celosvětového projektu Global Money Week- Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež Národním tématem ročníku byly „kompetence pro finanční zdraví“.

Logická olympiáda 2022

Jednou z podmínek titulu „Škola spolupracující s Mensou“ je účast našich žáků v soutěži Logická olympiáda. V letošním roce se registrovalo 46 žáků.

Celkem se v kategorii Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 3673.

1. Max Blinka (4.C), pořadí v kraji: 66.-71. místo a v celostátním kole: 368.-395. místo

2. Patricie Čuprová (4.C), 3. Adam Forejtník (1.C), 4. Jindřich Franěk (2.C,) 5. Jaroslav Ondra (4.C) , 6. Julie Svobodová (1.C)

Celkem se v kategorií Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 17661 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1979.

1. Zuzana Rubášová (6.C), pořadí v kraji: 174.-185. místo a v celostátním kole: 1125.-1195.

2. Trang Tuan Šebesta (8.C), 3. Jitka Stritzlová (6.C),4. Jan Bartoň (6.C), 5. Tereza Blatná (6.C), 6. Ma-těj Šrubař (5.C)

Bobřík informatiky 15. ročník, Národní kolo

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná MŠMT. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Do soutěže v letošním 15.ročníku se zapojilo 183 564 žáků z ČR. V kategorii Benjamin (1.C a 2.C) soutěžilo 34 žáků naší školy, z nich 18 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. V kategorii Kadet (3.C a 4.C) soutěžilo 40 žáků a úspěšnými řešiteli bylo 25 žáků V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) řešilo náročné úkoly 6 studentů, 2 studenti byli úspěšnými řešiteli. Jan Bartoň (6.C) se skvělým bodovým ziskem umístil na 225. místě mezi 17 578 soutěžícími v této kate-gorii a Jozef Rusnák na 234.místě.

Kategorie Benjamin

1. Tomáš Anízak (1.C), 192 b.,2. Petr Halm (1C) 192 b. 3.-4. Adam Forejtník (1.C ) 192 b. Pavel Tihla-řík (2.C) 192 b.

Kategorie Kadet 1. Karolína Beníčková (4.C) 165 b.,2. Michael Brehler (4.C) 160 b.,3. Max Blinka (4.C) 160 b.

Kategorie Junior 1. Jan Bartoň (6.C) 129 b.,2. Jozef Rusnák (5.C) 128 b.,3. Matěj Šrubař (5.C) 118 b.

Kategorie Senior 1. Petr Soudek (7.C) 103 b.,2. Martin Stejskal (7.C) 89 b.

Astronomická olympiáda- vynikající úspěchy našich žáků ve 20.ročníku

Anička Romanová (2.C) v krajském kole v kategorii EF obsadila 19.místo a její vysoké bodové ohodnocení Aničku zařadilo nejen mezi úspěšné řešitele krajského kola, ale i mezi úspěšnější řešitele v rámci celé ČR ( 85,6 % z maximálního počtu bodů).

Matěj Šrubař (5.C) v krajském kole v kategorii CD obsadil vynikající 14.místo.

Velmi oceňuji zájem našich žáků o AO, jejich samostatnost při řešení nejen teoretických úloh, ale i vlastních praktických pozorování ve školním kole i krajském kole, zpracování a odeslání v požadovaných dokumentech!

Spolupráce s JCMM

Jako koordinátorka spolupracující s JCMM jsem předávala informace k T-exkurzím, SOČ a dalším akcím pro studenty.

PPNS- „nadáči“ do programu zařazen Jan Bartoň (6.C)

Více informací najdete na webové stránce školy www.gymhust.cz v sekci aktuality, aktivity a úspěchy studentů.

RNDr. Jarmila Čeperová
koordinátorka práce s talentovanou mládeží
V Hustopečích, 6. 3. 2024

» Archiv