ZŠ a MŠ Staré Město, p.o. (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jamnická 270
Staré Město
738 01


Kontakt

+420 558 441 511

http://www.skolastaremesto.cz

Redaktoři

  • Mgr. Barbora Mazurová

ZŠ a MŠ Staré Město je venkovská úplná základní škola, dbající na rodinné prostředí a individuální přístup ke všem žákům. Kapacita školy je stanovena na 225 žáků, ve školním roce 2017/18 máme 201 žáků základní školy a 56 žáků mateřské školy. Školu navštěvují převážně děti ze Starého Města, ale dojíždějí zde i žáci z okolí – z Frýdku-Místku, Bašky, Skalice. Škola i zřizovatel školy dbá na modernizaci školy a výuky. V průběhu roku pořádáme řadu akcí pro žáky i rodiče. Více se dozvíte na našich webových stránkách.

Naše škola se v souvislosti se vzděláváním nadaných dětí zaměřuje zejména na:

  • jazykovou vybavenost žáků (jazyk anglický, francouzský a německý),
  • rozvoj matematických a technických dovedností,
  • pochopení základních přírodních zákonů,
  • individuální práci se žáky – příprava a účast na soutěžích, především matematických a jazykových (čeština, angličtina, francouzština),
  • zpracovávání projektů do výuky a celková individualizace výuky (např. v matematice Hejného metoda),
  • zájmovou činnost se žáky (kroužky – deskové hry, šachy, informatika ...), a to i pro žáky mateřské školy.

Škola organizuje s Mensou ČR testování, která se uskutečnila pro žáky školy ve školním roce 2016/17 a 2017/18. Otestovat dítě je nabízeno zákonným zástupcům s finančním přispěním školy. Zájem je největší vždy u mladších dětí 1. stupně.

Žáci školy se účastní Logické olympiády, pravidelně máme úspěšné řešitele v krajských kolech. Mezi další soutěže, kterých se účastníme, patří Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Baltík atd.

Ve škole ve spolupráci s příslušnými organizacemi pracují zájmové kroužky rozmanitého zaměření od sportovních přes taneční a umělecké až po šachové. V letošním školním roce se setkal s velkým zájmem u žáků i rodičů kybernetický kroužek, který organizujeme pod záštitou VŠB Ostrava a který vedou její studenti.

Škola spolupracuje s dalším organizacemi v naší obci – hasiči, Sportovním klubem a dalšími organizacemi.

Mgr. Barbora Mazurová
ředitelka školy
Ve Starém Městě, 26. 2. 2018

» Archiv