ZŠ a MŠ Staré Město, p.o. (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jamnická 270
Staré Město
738 01


Kontakt

+420 558 441 511

http://www.skolastaremesto.cz

Redaktoři

  • Mgr. Barbora Mazurová

ZŠ a MŠ Staré Město je venkovská úplná základní škola, dbající na rodinné prostředí a individuální přístup k žákům. Kapacita školy je stanovena na 225 žáků, ve školním roce 2022/23 máme 200 žáků základní školy a 60 žáků mateřské školy. Školu navštěvují převážně děti ze Starého Města, ale dojíždějí zde i žáci z okolí – z Frýdku-Místku, Bašky, Skalice. Škola i zřizovatel školy dbá na modernizaci školy a výuky. V průběhu roku pořádáme řadu akcí pro žáky i rodiče. Více se dozvíte na www.skolastaremesto.cz.

Naše škola se v souvislosti se vzděláváním nadaných dětí zaměřuje zejména na:

  • jazykovou vybavenost žáků v (jazyk anglický, francouzský a německý),
  • rozvoj matematických a technických dovedností – zařazujeme do předmětů IT dovednosti, využíváme školní dílnu, 3D tisk,
  • pochopení základních přírodních zákonů,
  • individuální práci se žáky – příprava a účast na soutěžích, především matematických a jazykových (čeština, angličtina, francouzština),
  • zpracovávání projektů do výuky a celková individualizace výuky (např. v matematice Hejného metoda).

Kromě toho:

  • jsme zapojeni do projektu Beskydské šachové školy, která na škole realizuje šachové kroužky i pro děti v mateřské školce,
  • založili jsme ve škole fotoateliér a děti se realizují v řadě fotosoutěží,
  • spolupracujeme Green Volley Frýdek – Místek a jejich sekcí Beskyďáček.

Škola organizuje s Mensou ČR testování. Žáci školy se účastní Logické olympiády. Mezi další soutěže, kterých se účastníme, patří Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický Klokan, Olympiáda v českém jazyce, jazykových soutěžích. 

Každoroční pravidelností se staly projektové dny, v jejichž průběhu je dětem bez rozdílu věku přibližována určitá problematika. Žáci školy i mateřské školy plní různé úkoly, kvízy atd. a z celé akce sami zpracovávají výstupy a seznamují s nimi ostatní spolužáky prostřednictvím prezentací, ať již společných či trvalých na chodbách a v ostatních prostorách školy. 

Škola spolupracuje s dalším organizacemi v naší obci – hasiči, Sportovním klubem a dalšími organizacemi.

Mgr. Barbora Mazurová
ředitelka školy
Ve Starém Městě, 10. 3. 2023

» Archiv