ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Revoluční 903
Hovorčovice
250 64


Kontakt

+420 311 232 391

https://www.skolahovorcovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jana Hirková

Učitel v naší škole vytváří bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci, experimentování, kvalitní reflexi a samostatné rozhodování žáků. Každý náš žák má možnost zažít svůj školní úspěch. Učitel nevstupuje do role „odborníka“ a „všeznalce“, ujímá se role provázející - ukazuje cesty a způsoby, dává žákům prostor pro hledání vlastního řešení. Je empatický ke svému okolí, je pro děti vzorem a zároveň se svými žáky nechá inspirovat.

ČSI nás v v říjnu 2016 označila za školu inspirativní praxe v oblasti konstruktivní komunikace a podpory osobnostní a sociální výchovy. Vznikli jsme v roce 2015 a snažíme se své poslání vykonávat ve prospěch našich žáků; chceme, aby každý žák zažil svůj úspěch.

Snažíme se o vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků: máme prostudovanou metodiku práce s nadanými žáky, vydanou MŠMT, v této oblasti jsme však začátečníky. Každopádně nadaným žákům umožňujeme návštěvy ve vyšších ročnících, pomáhají při tvorbě školních projektů a s organizací školních akcí. Nyní připravujeme vydání školního časopisu. Od září 2016 máme založený Klub logických a deskových her.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše škola s Mensou spolupracuje od března roku 2017.

V rámci podpory našich žáků rozvíjíme při výuce logické myšlení při aplikaci metody Hejného matematiky a tento přístup prolínáme i do ostatních předmětů a výuky celkově. Rozvíjíme v žácích zdravé sebevědomí a posilujeme osobnostní a sociální výchovu; tyto aktivity zařazujeme zejména do třídnických hodin, kde se zaměřujeme na zdravou komunikaci. Zdravá, konstruktivní komunikace a přesně stanovená pravidla se uplatňují napříč v celé škole a velmi pozitivně ovlivňují klima naší školy. Nejsme škola, která prahne po absolutních výkonech, jde nám o to, abychom každému žákovi dopřáli pocit úspěchu, protože každý je úspěšný v něčem jiném, nadání v dětech rozvíjíme různými způsoby.

Kroužky, díky kterým se děti v naší škole rozvíjí: Matikáček, Angličtina Hocus-Lotus, Robotika, Klub logických a deskových her, Čtenářský klub, Jóga pro děti, Keysi pro děti, Aerobik pro děti, kroužky v rámci Umělecké akademie (viz odkaz: https://www.skolahovorcovice.cz/zs/umelecka-akademie-zpravy)

Projekty:

  • „Začínáme spolu" – celoroční projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a na vytváření zdravého klimatu a mezilidských vztahů (spolupráce s Projektem Odyssea), v rámci tohoto projektu jsou organizované adaptační kurzy pro žáky, představení spolku Divadelta, představení v divadle MINOR, apod.
  • „Březen s knihou” – celodenní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost a vrcholí Nocí s Andersenem.

Testování a pomoc dětem v naší škole (vyhledávání dětí nadaných, dětí s přetrvávajícími primárními reflexy, apod.):

  1. Na jaře roku 2017 proběhlo v naší škole testování Cermatu v rámci jednotné přijímací zkoušky u 5. ročníků, kde jsme skončili s tímto průměrným percentilním umístěním: v českém jazyce – percentil 78,6 a v matematice – percentil 83,3.
  2. Na podzim roku 2017 dva naši žáci postoupili do krajského kola 10. ročníku Logické olympiády.
  3. V březnu 2018 došlo v naší škole k testování dětí ze strany Mensy, otestováno bylo na základě zájmu ze strany rodičů celkem 105 dětí z celkového počtu 185. Z výsledků jsme zjistili, že z testovaných dětí má celkem 64 dětí nadprůměrné IQ.
  4. V březnu a dubnu 2018 došlo v naší škole k testování NVT (Neuro-vývojové terapie) Mgr. Marji Volemanové v rámci programu „Pohybem se učíme", zapojena byla MŠ i ZŠ a celkem bylo otestováno 96 dětí. Jedná se o přetrvávání primárních reflexů – opomíjený faktor problémů učení a chování. S pedagogy v MŠ a ZŠ jsme byli proškoleni v tomto programu a můžeme s dětmi cvičit i v rámci výuky v ZŠ a v rámci výchovně-vzdělávacích bloků v MŠ.

Spokojenost našich dětí je spokojenost nás všech. 

Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
V Hovorčovicích, 21. 3. 2018

» Archiv