Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz

Redaktoři

 • Mgr. Dana Patočková

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje bezmála 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je školní poradenské pracoviště (ŠPP), tvořené plně kvalifikovanými poradenskými pracovníky: výchovnou a kariérovou poradkyní, školní metodičkou prevence a nově také školní psycholožkou. Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Na Gymnáziu Dr. J. Pekaře pokračoval také v uplynulém školním roce program Podpora nadání GJP. Za každou předmětovou komisi v něm působí jeden garant, na celoškolní úrovni pracuje koordinátor podpory nadaných dětí. Zpravidla v závěru školního roku probíhá vyhodnocení této oblasti. Ve školním roce 2021/22 došlo v souvislosti s obnovením celoroční prezenční výuky k oživení v celé řadě aktivit určených nadaným studentům, přestože bylo třeba dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

            To platilo zejména pro sportovní kroužky (sportovní hry, kondiční cvičení, sportovní gymnastika, basketbal) a umělecké soubory školy (pěvecký soubor Lyra, dramatický soubor, studentský orchestr, kroužek malby), které obnovily svou činnost, a badatelské kluby přírodovědný, historický a badatelský klub chemie.  Po dvouleté pauze se v březnu 2022 uskutečnila přehlídka umělecké činnosti našich žáků – Jarní akademie 2022. (Náhradou za nerealizovanou vánoční akademii byla předtočená vánoční zdravice sehraná členy dramatického kroužku.)

            Vznikala další čísla studentského časopisu, dvouměsíčníku, Student revue, jež byla vedle reprezentativního tiskového vydání publikována na webových stránkách školy (PEKcloud.cz - Školní časopis).

            Na jaře 2022 byl vydán již devatenáctý Almanach mladé tvorby, který obsahuje básnické, prozaické i publicistické texty doprovázené bohatými ilustracemi. Často se jedná o tvůrčí debut našich žáků, tradicí se staly také literární příspěvky studentů v cizím jazyce.

            Třetím rokem pokračovala v činnosti Akademie literární kreativity. Tento kroužek tvůrčího psaní aktuálně sdružuje 26 studentů a studentek napříč ročníky gymnázia. Členové pravidelně pracují na zadáních tvůrčího psaní (prezenční i distanční formou), publikují ve školním almanachu a účastní se soutěže Cena Akademie literární kreativity (udělovaná ve čtyřech kategoriích podle obsahu nominovaných textů). Patronem kroužku je Asociace spisovatelů, která pravidelně vysílá své členy jako hosty Dne literární kreativity. V letošním roce se čestným hostem tohoto celodenního programu zaměřeného na rozvoj slovesné kreativity stala spisovatelka Anna Bolavá. Od školního roku 2021/22 se činnost kroužku prezentuje na vlastních oficiálních webových stránkách Akademie literární kreativity (webnode.cz).

            Škola se po vynucené pauze stala opět organizátorkou okresních kol recitačních soutěží Dětská scéna a Wolkerův Prostějov. V nich se celkem 6 žáků GJP probojovalo ve svých kategoriích do krajských kol a následně pak jedna studentka reprezentovala školu v kole celostátním. Na uměleckém poli je třeba připomenout vítězství v Divácké ceně Face2Art 2021 za sbírku sonetů pro studenta maturitní třídy a účast dramatického kroužku GJP na přehlídce původních her v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.

            Bohatá je podpora studentů nadaných ve výtvarné oblasti. Stále více studentů volí téma svých maturitních prací právě se zaměřením na výtvarné umění a jeho propojení s ostatními obory i praktickým životem. Z těchto počinů vznikaly zajímavé výstavy (např. Po stopách impresionismu) nebo prakticky využitelné technologie (např. vícebarevný 3D tisk). Další výstavy a prezentace se konaly v průběhu celého školního roku, např. výstava samostatných prací na závěr estetické výuky ve II. ročníku, výstavy fotografií, práce se dřevem – lavička, projekt Zarámováníhodné - práce na virtuální galerii, školní galerie – výzdoba budovy školy žákovskými kopiemi uměleckých děl. Napříč ročníky je studentům nabízena průprava v základech animace, vznikají krátké animované filmy s vyhlídkou na budoucí festival animovaného filmu. Výrazně se rozvíjí také zájem studentů o využití technologie 3D tisku: model Stirlingova motoru – výstava v technickém muzeu, 3D model budovy školy, drobné práce pro školu – medaile a propagační předměty. Výsledky výtvarně-technických počinů našich žáků mají tedy i praktické uplatnění (dále např. Tvoř jak Leonardo - výroba propagačního materiálu pro Středočeský kraj, fotografie oceněných studentů a fotoreportáže ze školních akcí). Také v uplynulém školním roce se výtvarně nadaní žáci podíleli na Almanachu mladé tvorby a zapojili se do soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Rozvoj nadání studentů v oblasti designu a techniky umožňuje spolupráce s vývojovým Technologickým centrem Česana firmy Škoda Auto a s bratislavskou univerzitou.

Studenti GJP se tradičně zapojili do Středoškolské odborné činnosti (SOČ – 2. místo studentky v krajském kole a postup do celostátního kola) a do oborových olympiád, kde po bohaté účasti ve školních kolech byli úspěšní také v kolech postupových:

 • Zeměpisná olympiáda – stříbrná umístění 3 studentů v příslušných kategoriích online okresních kol;
 • Chemická olympiáda – 3. – 10. místo čtyř žáků v jednotlivých kategoriích krajských kol;
 • zorganizování okresního kola Biologické olympiády;
 • Matematická olympiáda - 2. – 8. místo čtyř žáků v jednotlivých kategoriích krajských kol;
 • Logická olympiáda – trojnásobná účast v krajském kole a vítězství jednoho ze studentů;
 • vítězství studenta nižšího stupně gymnázia v okresním kole Fyzikální olympiády;
 • Dějepisná olympiáda – dvě zlaté a dvě stříbrné příčky v kategoriích okresního kola s postupem do kola krajského;
 • Olympiáda z českého jazyka – 2. a 3. místo ve dvou kategoriích okresního kola a následně bronzová medaile v kole krajském.

            V matematicko-logické oblasti se studenti zapojili do dalších soutěží: Matematický klokan (1. – 3. místa, celkem 6 umístění v okresních kolech), Pythagoriáda (1. – 3. místa, celkem 4 umístění v okresních kolech), Šachový turnaj, Piškworky. Ve škole pracoval kroužek deskriptivní geometrie.

            V oblasti ICT pracuje předmětová komise se studenty v několika rovinách. Při práci v běžných vyučovacích hodinách jsou nadaným studentům zadávány náročnější úkoly a jejich řešení podpořeno odbornými konzultacemi. Studenti se mohou profilovat v rámci volitelných předmětů. Zde mohou rozvíjet svůj talent v oblasti programování a počítačové grafiky. Zájemci se mohou věnovat programování na platformě Arduino (výstup z projektu Erasmus+). Nabízena je i práce v oblasti robotiky - již několik let provozujeme programovatelné Ozoboty.  Zájemci o 3D tisk mohou využít kvalitní technické zázemí. V rámci volnočasových aktivit pracuje ve škole kroužek "Vývoj PC her pro úplné začátečníky" zaměřený na Scratch.  Talentovaní studenti se pravidelně účastní různých soutěží. Tradičně to je Prezentiáda (vítězství dvou studentek v celostátním Grandfinále v Praze!), Bobřík informatiky (národní vítězství v kategorii Junior a plný počet bodů v kategorii Benjamin!) a Technologická olympiáda.

            Podpora rozvoje studentů v oblasti přírodních věd se dále rozvíjela také formou projektů:

 • World Space Week na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře: Zapojili se studenti celého prvního ročníku a téma vesmíru prostupovalo napříč mnoha vyučovacími předměty (Ze, FY, MA, ČJ, cizí jazyky), ve sportovní hale bylo sestaveno mobilní planetárium, v němž studenti zhlédli dokument Ze Země do vesmíru, za přítomnosti TV Nova následovala přednáška popularizátora kosmonautiky Milana Halouska, vedoucího Odboru vzdělávání České kosmické kanceláře a koordinátora akcí Světového kosmického týdne v ČR, ve vestibulu gymnázia bylo instalováno Foucaultovo kyvadlo - a přímo na něm bylo možné demonstrovat otáčení Země.
 • Dotkni se vesmíru: celorepublikový projekt, jehož se za gymnázium zúčastnil tým tercie - Pekařovi Einsteini. Sestavili stratosférický balón, který poté vypustili v hydrometeorologickém ústavu v Praze Libuši. Jejich sonda PEK01 vystoupala do výšky téměř 36 km. Pomocí rádiových přijímačů pátrali žáci po místě dopadu sondy po prasknutí balónu ve stratosféře (Dvůr Králové nad Labem). Během dlouhodobého projektu tvořili žáci pracovní listy, pořizovali fotodokumentaci a palubní deník… 

https://www.facebook.com/dotknisevesmiru.cz/

 • Den pro studenty: projektový den pro 60 zájemců především ze 3. ročníku organizovaný ve spolupráci s vývojovým Technologickým centrem Česana firmy Škoda Auto. Studenti byli na vývojových pracovištích seznámeni např. s ekomateriály, testováním dveří, virtuálními technikami, simply clever prvky ve vozech, testováním aerodynamiky, ale také se studijním oborem Průmyslový management na Škoda Auto Vysoké škole a s podporou talentovaných studentů přímo firmou Škoda.

Vedle spolupráce s mladoboleslavskou automobilkou a VŠ Škoda Auto spolupracuje gymnázium při hledání možností podpory nadaných studentů s dalšími vysokými školami:

 • Masarykova univerzita Brno (program Partnerství ve vzdělávání)
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (GJP jako fakultní škola)
 • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (GJP jako fakultní škola)

Jedná se zejména o stážování gymnazistů ve výzkumných pracovištích těchto škol, o vedení SOČ a maturitních prací vysokoškolskými odborníky, o nabídku exkurzí a přednášek zejména pro studenty specializovaných seminářů a pro zájemce o vysokoškolské studium. Zde jsou zájemcům o studium přírodovědných oborů nabízeny vyučujícími GJP konzultace k přípravě na přijímací zkoušky (zejm. v oboru chemie).

            Předmětová komise dějepisu vypisovala pro zájemce tradiční vícekolovou školní dějepisnou soutěž O pečeť Josefa Pekaře, jejíž zadání byla zveřejňována na webových stránkách školy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr školního roku. Trojčlenný tým studentů zvítězil v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií a postupuje do podzimního celostátního kola. Jeden tým žákyň se zapojil do projektu Příběhy našich sousedů, celostátního vzdělávacího projektu pod patronací neziskové organizace Post Bellum.  (https://www.pribehynasichsousedu.cz)

            V souladu se ŠVP klademe velký důraz na rozvoj komunikativních kompetencí studentů v cizích jazycích. Studenti mohou volit z celé řady jazykových seminářů (popř. zájmových kroužků) celkem v 6 jazycích. Již po několik let se žáci třetího a čtvrtého ročníku mohou zapisovat do odborných seminářů vyučovaných v cizím jazyce. Některé z nich jsou koncipovány jako příprava na složení mezinárodních zkoušek a získání mezinárodního certifikátu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Ve školním roce 2021/22 složilo Cambridgeské zkoušky 48 studentů angličtiny. Další rozvoj nadaných studentů umožňuje mj. působení rodilých mluvčích (v anglickém a nově také v německém jazyce), a to jak v běžné výuce, tak při vedení kroužků pro nadané žáky.

 • Studenti angličtiny byli dále úspěšní v konverzačních soutěžích (1. a 2. místo v okresním kole, 2. místo v kole krajském) a účastnili se také soutěží překladatelských.
 • Ve španělštině mohli studenti opět absolvovat tradiční prohlídku pamětihodností Prahy (mluvené slovo průvodce realizují sami studenti), tradiční podzimní návštěva španělského Institutu Cervantes musela být pro nepříznivou epidemiologickou situaci zrušena.
 • V rámci podpory jazykově nadaných studentů němčiny a jako výsledek zahraniční mobility vyučujících v projektu Erasmus+ byla obnovena spolupráce s gymnáziem v Mannheimu a nově navázána spolupráce s gymnáziem Tolkewitz-Drážďany. Předmětová komise se věnuje podpoře studentů – maturantů z NJ (jednodenní workshop, seminář s rodilou mluvčí, psaní maturitních prací v německém jazyce), zapojování do konverzačních soutěží (2. místo studentky v krajském kole) a podpoře kreativity (Berlinale – přehlídka studentských krátkých filmů v NJ).

            Ve společenskovědní oblasti se zainteresovaní studenti v uplynulém školním roce jako obvykle zapojili úspěšně do několika soutěží: Ekonomická olympiáda, Finanční gramotnost „Bohouš a Dáša mění svět“ (1. místo v celonárodní přehlídce komiksových příběhů na zadané aktuální téma) a „Byznysování“- 3. a 4. místo dvou studentek v celostátním finále soutěže, která spočívá v přípravě, prezentaci a obhajobě podnikatelského plánu. Výrazným způsobem se rozvinula spolupráce se Studentským parlamentem GJP. Jeho zástupci ve spolupráci s předmětovou komisí společenských věd uspořádali pro studenty GJP studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci stejnojmenné celostátní akce, skupina studentů se zájmem o participaci ve veřejné sféře na komunální úrovni se zúčastnila celodenní diskusní akce Kulaté stoly s městem 2022, pořádané Parlamentem mládeže MB, a vyvrcholením aktivit školního roku byla exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jako jisté formy odměny se jí zúčastnili aktivně pracující členové obou studentských parlamentů a dále studenti zapojení do aktivit ve společenskovědní oblasti (soutěže, aktivní občanství) a angažující se ve sféře dobrovolnictví.

            Právě oblasti dobrovolnictví je na GJP věnována v posledních letech velká pozornost. Studenti působící jako dobrovolníci v různých oblastech (dvě organizovaná dobrovolnická centra ve městě, spolupráce se ZŠ speciální, pomoc v době covidové epidemie, pomoc uprchlíkům, ekologické aktivity apod.) projevují především vysokou míru motivace k prosociálnímu jednání a výrazné osobní, sociální, komunikativní, občanské a pracovní kompetence. V této souvislosti se zapojilo 54 žáků školy pod supervizí tříčlenného týmu pedagogů prvním rokem do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Mladým lidem pomáhá překročit vlastní stín ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, sport, dobrovolnická činnost a vícedenní expedice do neznámého terénu.

            Při individualizované podpoře nadaných studentů spolupracujeme s externími subjekty:

 • Centrum pro talentovanou mládež – CTM: Žákům je zprostředkovávána bohatá nabídka online studijních programů v cizím jazyce s možností složení mezinárodně uznávané zkoušky AP - Advanced Placement. (Po udělení příslušné akreditace od MŠMT získají studenti možnost nahradit touto odbornou zkouškou příslušnou část své maturity.)
 • NPI – Krajská síť podpory nadání: V uplynulém školním roce jsme projevili zájem zapojit se do výzvy tzv. příklady dobré praxe.
 • Erasmus+: První etapa realizace tohoto projektu na GJP spočívá v zahraniční mobilitě zainteresovaných pedagogů, navazování strategických partnerství a ověřování možností. Následovat budou etapy umožňující různé formy zahraniční mobility studentů. V této souvislosti jsme také nově připravili IVP pro naše 2 studenty na zahraničních stipendijních programech, které využívají různých možností e-learningu.  
Mgr. Dana Patočková
výchovná a kariérová poradkyně
V Mladé Boleslavi, 12. 8. 2022

» Archiv