Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dana Patočková

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje přibližně 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je úplné poradenské pracoviště (ŠPP), vedené školní psycholožkou (úvazek 1,0). Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Projekt podpory nadání a zájmu motivovaných studentů Do toho! pokračuje. V rámci projektu je podporováno aktuálně 90 studentů, a to formou individualizace výuky, účasti v mimoškolních projektech, soutěžích a olympiádách – opět se naši studenti účastnili i krajských kol, v některých předmětech celostátních i mezinárodních kolech – např. iGeo, dějepisná olympiáda. Sama škola organizuje okresní kola některých olympiád – např. Bi, recitační soutěž. 

Zvedl se ale i počet studentů, kteří realizují stáže (aktuálně 7), spolupracují s externími institucemi (Univerzita Karlova, Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, akademické instituce v rámci projektu Otevřená věda). Zvýšení zájmu o stáže pomohlo sdílení zkušeností studentů, kteří úspěšně realizovali své stáže v loňském roce. Opět se zde potvrzuje fakt, že studenti potřebují vidět smysl své činnosti; pokud tomu tak je, jsou ochotni investovat do vzdělání a seberozvoje mnoho času i energie.

Studentům jsou nabízeny CTM kurzy , letos absolvoval 1, vloni 2 studenti našeho gymnázia. Na GJP rozvíjíme a podporujeme aktivity i v oblasti humanitních věd – dobrovolnictví, městský parlament, celostátní soutěže jako Akademie mladých občanů, Hledá se LEADr. apod. 

Někteří studenti mají pro rozvoj svého potenciálu vypracovaný PLPP nebo smlouvu o studiu (u některých se osvědčuje metoda kontraktového vyučování).

10 studentů má ve škole individuální vzdělávací plán z důvodu sportovního nadání na úrovni reprezentace ČR.

Na podzim 2018 byl opět realizován na GJP Science Slam – odborná akce MU Brno přibližující studentům atraktivní formou vědu. Akce byla nabídnuta přednostně studentům z projektu Do toho! a také členům Mensa ČR. O akci byl mimořádný zájem (účastnilo se 110 studentů).

Druhé Mensa testování na naší škole bylo realizováno v březnu 2019, účastnilo se 45 zájemců. Na podzim 2018 se uskutečnilo pod vedením školní psycholožky komplexní testování v rámci kariérového poradenství pro zájemce (účastnilo se 32), jehož součástí je i standardizované IQ testování. Zájem o kariérové poradenství rok od roku vzrůstá.

Pro školní rok 2018/19 byl otevřen kroužek (herní klub Mensy) Deskové hry, šifry a hlavolamy. Vedle deskových her se studenti soustředí i na účast v soutěžích BRLOH nebo Technoplaneta. Pro příští školní rok bude GJP opět nabízet Klub nadaných dětí Věda je život – život je věda (letos nebyl opět z důvodu nízkého počtu zájemců realizován).

Logická olympiáda je tradiční soutěží, které se studenti GJP účastní, na krajskou úroveň došlo letos 10 studentů.

Studenti mají možnost v rámci výuky absolvovat přípravu na Cambridgeské zkoušky (FCE, CAE), zkoušku úspěšně složilo kolem 40 studentů (někteří se připravují individuálně). 34 studentů využilo možnosti nahradit Cambridgeskou zkouškou maturitu z AJ.

Každoročně vydává GJP Almanach mladé studentské tvorby, kde se objevují literární i výtvarné počiny studentů GJP, na tomto projektu spolupracujeme s partnerskou školou v Pezinku.

Studenti ve spolupráci se studenty sousedního Osmiletého gymnázia MB pokračovali v setkávání a hraní v projektu Studentský orchestr, s jehož repertoárem vystupovali na různých akcích školy (slavnostní vyřazení maturantů, akademie školy) a v létě 2018 navštívili mezinárodní studentský festival v Číně.

Studenti na GJP skládají jednu profilovou zkoušku v rámci maturitní zkoušky formou maturitní práce, ve kterých studenti prokazují své schopnosti v oblasti zpracování dat, práce s informacemi i svůj zájem o dané téma. Mnohdy vznikají opravdu praktické projekty – letos například průzkum zkušeností s poruchami příjmu potravy, následovaný supervidovanou besedou autorky se zájemci z řad studentů. Tato beseda si klade za cíl odtabuizovat téma PPP a nabídnout praktické informace „CO DĚLAT KDYŽ“ se setkáme s člověkem s PPP. 

Maturitní práce se na GJP snažíme i nadále kombinovat s účastí v SOČ (letos 4 – 3x postup do celostátního kola). V oblasti středoškolské odborné činnosti jsme letos měli i jeden velký úspěch – účast našeho studenta Vojty Hýbla na mezinárodní konferenci studentských projektů v USA.

Škola realizovala i některé svoje projekty, např. každoroční projekt Alpy, kde mají studenti možnost rozvíjet svoje komunikační a organizační schopnosti, nebo projekt Meet the Experts, kde měli studenti maturitního ročníku možnost diskutovat anglicky o profesi s odborníky, kteří se svému povolání věnují úspěšně řadu let.

PhDr. Zuzana Knesplová
školní psycholožka
V Mladé Boleslavi, 10. 6. 2019

Aktivity s nadanými v době COVIDu

15.5.2021 Zuzana Knesplová | Další informace...

První stupeň. Snaha otevřít v rámci individualizace výuky žáků klub Bystroň, kde by se setkávaly potenciálně nadané děti a kde by se rozvíjely nejen po intelektové, ale i sociální a osobnostní stránce. COVID. Konec? Ne! Začátek!!! Nadaný je nadaným i v době COVIDu…


» Archiv