ZŠ Smetanova, Chotěboř

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Smetanova 745
Chotěboř
583 01


Kontakt

+420 569 624 148

http://www.sch.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jitka Štindlová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola má 9 ročníků. Ve školním roce 2017/2018 měla 25 tříd, 16 tříd 1. stupně, 9 tříd 2. stupně a 6 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 531 dětí (265 chlapců, 266 dívek), z toho 61 žáků se zdravotním znevýhodněním. 1. stupeň navštěvovalo celkem 334 dětí (169 chlapců, 165 dívek), 2. stupeň celkem 197 dětí (96 chlapců, 101 dívek). Ve školní družině trávilo volný čas 163 dětí, ve školním klubu 22.

Na škole působilo v tomto školním roce 34 učitelů, 8 asistentů pedagoga, 1 školní asistentka, 11 provozních zaměstnanců a ve školní družině 6 vychovatelek. Výuka probíhala ve 33 učebnách (z toho 5 odborných). Devět učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. K dispozici jsou dvě počítačové učebny, odborná jazyková učebna s ozvučením, interaktivní tabulí a 16 notebooků pro žáky.

Nadaní žáci, spolupráce s Mensou

Od roku 2017/2018 pracuje na naší škole Klub nadaných dětí pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Štindlové. Do činnosti Klubu se zapojilo 15 dětí z druhých až pátých tříd. Schůzky probíhaly v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, a to vždy s časovou dotací dvou vyučovacích hodin.

Každý měsíc jsme měli na programu jiné téma, např. Šifry a hlavolamy, Lidské tělo, Vesmír, Pokusy z fyziky a chemie, Záhady matematiky a vždy jsme si i zahráli několik deskových her. Proběhly turnaje ve hrách Ubongo, Brainbox, Domino, Kvízy o přírodě... O programu jednotlivých lekcí jsou rodiče i děti informováni mailem, máme také svoji rubriku na stránkách školy www.sch.cz. Ve školní fotogalerii máme též spousty krásných fotek z činnosti klubu.

V průběhu roku proběhlo v naší škole i testování IQ, organizované Mensou. Této akce se zúčastnilo téměř 150 žáků školy a 12 pánů a paní učitelek.

Během roku se žáci naší školy aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží a olympiád, zejména zaměřených na matematiku, ale i další oblasti:

 • Logická olympiáda
 • Matematická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan
 • Všeználek
 • Mezinárodní matematická soutěž Pangea
 • Poznej Vysočinu
 • Olympiády v cizích jazycích

Na škole pracuje též mnoho sportovních kroužků v rámci Centra sportu, a to:

 • Atletika
 • Sportovní příprava
 • Gymnastika
 • Volejbal
 • Míčové hry
 • Orientační běh
 • Florbal
 • Vybíjená

V rámci těchto kroužků se připravujeme a účastníme všemožných sportovních akcí, mezi naše největší úspěchy patří již tradičně postup do republikového finále OVOV. Velkou část soutěží též pořádáme nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

O dalších aktivitách se můžete informovat na našich stránkách www.sch.cz, ve fotogalerii máme nepřebernou řadu fotek z činnosti kroužků i tříd, o činnosti se lze dozvědět i ve  o výroční zprávě školy, která je rovněž na našich stránkách.

Mgr. Jitka Štindlová
učitelka
V Chotěboři, 1. 1. 2019

» Archiv