Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 4/2
Prostějov
769 01


Kontakt


http://www.rg.prostejov.cz

Redaktoři

 • Mgr. Hana Zbořilová

Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93. Specifickým znakem školy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium. 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podpora charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Ve školním roce 2018/2019 fungovaly na škole dva kroužky Kluby zábavné logiky a deskových her po 10 dětech. Děti se scházely pravidelně každou středu. Kromě hraní deskových her, kvízů tajenek, kódování ozobotů, práce s počítači all-in-one, se žáci kroužků vypravili k městské policii, do budovy Českého červeného kříže, na radnici, do muzea a na hvězdárnu. Navštívili také školní chemickou laboratoř a fyzikální učebnu. V rámci šablon máme na škole tři čtenářské kluby a speciálního pedagoga.

Žáci se každoročně účastní Logické olympiády, Matematického klokana, Pythagoriády, Branně-vlastivědné soutěže a soutěže Dobrodružství s počítačem. Velké úspěchy máme i ve sportovních soutěžích. Všechny úspěchy našich žáků jsou napsány ve výroční zprávě školy. Dále naši žáci navštívili představení v angličtině, den se složkami IZS, kde se seznámili s prací hasičů, záchranářů a policie. Pravidelně do školy chodí na besedu městská policie a hasiči

Každoročně pořádáme v listopadu pro školu a veřejnost akci Deskohraní aneb inspirace na Vánoce s lektorkou Danou Havlovou.

Mgr. Hana Zbořilová
učitelka
V Prostějově, 17. 2. 2020

» Archiv