Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 4/2
Prostějov
769 01


Kontakt


http://www.rg.prostejov.cz

Redaktoři

 • Mgr. Hana Zbořilová

Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93. Specifickým znakem školy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium. 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podpora charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Ve spolupráci s Dětskou Mensou začal v roce 2012 fungovat Klub nadaných dětí. Od roku 2017 začaly fungovat na škole 4 kroužky Zábavné logiky a deskových her, které se scházejí každý týden.

Pravidelně je ve spolupráci s paní Danou Havlovou prováděno jednou za dva roky testování IQ Mensou ČR. Současně probíhá i testování pro veřejnost. Naše škola se snaží rozpoznat a podpořit talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží a akcí, ve kterých dosahují umístění v okresních kolech, v mnohých oborech se daří postoupit do krajských i celostátních kol.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují Logické olympiády. Účast je dobrovolná.

Mgr. Hana Zbořilová
učitelka
V Prostějově, 17. 9. 2017

» Archiv