Reálné gymnázium a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 4/2
Prostějov
769 01


Kontakt


http://www.rg.prostejov.cz

Redaktoři

 • Mgr. Hana Zbořilová

Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93. Specifickým znakem školy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium. 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podpora charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Ve školním roce 2020/2021 fungovaly na škole dva kroužky Kluby zábavné logiky a deskových her po 10 dětech. Pokud byly děti ve škole, tak se scházely pravidelně každou středu.  Hrály deskové hry, řešily kvízy a tajenky, kódovaly ozoboty a seznámily se se stavebnicí Boffin 300.

Během distanční výuky probíhaly kroužky online. Žáci hráli společně hry jako je https://garticphone.com/cs nebo jsme si ukázali různé dostupné logické hry např. https://abaku.org/ . Snažili jsme si navzájem dávat logické hádanky, sdíleli zajímavé křížovky a díky Teams a možnosti práce ve skupinách, hráli i Aktivity. Občas jsme si zahráli i piškvorky. Společně jsme se učili programovat na webových stránkách OzoBlockly | Ozobot nebo https://beebot.terrapinlogo.com/ . Zkoušeli jsme také domácí pokusy. Inspirací nám byla VIDA Brno. Děti si dopředu připravily potřebné pomůcky a každý si doma pokus vyzkoušel.

V rámci šablon máme na škole také 3 čtenářské kluby a speciálního pedagoga.

Žáci se každoročně účastní Logické olympiády, Matematického klokana, Pythagoriády, Branně-vlastivědné soutěže a soutěže Dobrodružství s počítačem. V minulém roce se však konaly jen některé soutěže. Všechny úspěchy našich žáků jsou shrnuty ve výroční zprávě školy.

Mgr. Hana Zbořilová
metodik I. stupně
Prostějov, 6. 2. 2022

» Archiv