Gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykovo nám. 116/9
Třebíč
674 01


Kontakt


http://www.gtr.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Chybová

Gymnázium Třebíč poskytuje žákům všeobecné vzdělání, které je připravuje ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Škola nemá konkrétní specifické zaměření, ale při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost a možnost profilace jednotlivých žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možno volit z 20 až 30 specializovaných seminářů. Naším cílem je pozitivně stimulovat vnitřní motivaci žáků k aktivnímu celoživotnímu učení. Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s ohledem na jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které žijí.

Vytváříme podmínky pro vzdělávání nadaných studentů, jimiž jsou zejména: individuální přístup, příprava studentů na soutěže a olympiády mimo výuku, zajištění špičkových přístrojů pro badatelskou činnost.

Mgr. Lenka Chybová
zástupkyně ředitelky
V Třebíči, 25. 9. 2017

» Archiv