Gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykovo nám. 116/9
Třebíč
674 01


Kontakt


http://www.gtr.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Chybová
  • RNDr. Jitka Klusáčková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Gymnázium Třebíč poskytuje žákům všeobecné vzdělání, které je připravuje ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Škola nemá konkrétní specifické zaměření, ale při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost a možnost profilace jednotlivých žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možno volit z 20 až 30 specializovaných seminářů. Naším cílem je pozitivně stimulovat vnitřní motivaci žáků k aktivnímu celoživotnímu učení. Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s ohledem na jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které žijí.

Spolupráce s Mensou ČR

Aktivity věnované nadaným žákům (projekty, exkurze, soutěže, studijní stáže a pobyty) byly v uplynulých dvou školních letech značně omezeny a přesunuty do on-line prostoru.

V letošním školním roce (2021/22) se nadále nadstandardně věnujeme nadaným žákům a pokračujeme v aktivitách, které jejich nadání dále rozvíjí. Naši žáci přicházejí i sami s návrhy akcí a soutěží, kterých by se chtěli zúčastnit, ať už jde o soutěže individuální či týmové. Je tedy zřejmé, že aktivní jedinci si dokážou svoji „parketu“ najít. Často se jedná o soutěže ve virtuálním prostoru. Uplynulé období ukázalo, že mnohdy je tato cesta schůdnější i vzhledem k problémům s cestováním či zajištěním pedagogického dozoru. Škola těmto žákům vychází vstříc poskytnutím potřebných prostor a internetového připojení v případě on-line soutěží, uvolněním z výuky, případně jim umožňuje studium podle individuálního studijního plánu.

Naši žáci se tradičně účastní Logické olympiády. Základního kola se na podzim 2021 zúčastnilo 39 žáků, do krajského kola postoupilo 9 žáků, z nichž 4 se umístili v kategorii středních škol v první desítce a 1 žák postupuje do celostátního finále.

Ve spolupráci s paní Danou Havlovou se nám po dvouletých opakovaných odkladech podařilo zorganizovat testování IQ našich žáků, které proběhlo 20. října 2021. Testování se zúčastnilo 98 žáků ve věku 11–19 let. Tato akce byla spojena se zahájením činnosti Klubu nadaných dětí při Gymnáziu Třebíč. Náš KND se zaměřuje primárně na děti prvního stupně základních škol z Třebíče a okolí, otevřen je však i dětem starším, případně mladším (v doprovodu rodičů). Klub je otevřen všem zájemcům, schůzky jsou organizovány 2x měsíčně. Jedna schůzka je věnována určité specifické oblasti – pokusy v nejrůznějších přírodovědných laboratořích, základy programování (robotika), jazykové hry a kvízy, orientace + práce s mapou. Na tomto programu se podílejí – dle zaměření – vybraní pedagogové školy. Programem druhé schůzky je hraní deskových her, řešení logických úloh, šifer atd. V budoucnu bychom chtěli ve spolupráci s rodiči dětí organizovat i nějaké zajímavé exkurze.

Mgr. Lenka Chybová
statutární zástupkyně ředitelky školy
V Třebíči, 10. 2. 2022

» Archiv