Gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykovo nám. 116/9
Třebíč
674 01


Kontakt


http://www.gtr.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Chybová
  • RNDr. Jitka Klusáčková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Pedagogové Gymnázia Třebíč se i nadále nadstandardně věnují nadaným žákům a pokračují v aktivitách, které jejich nadání dále rozvíjí.

Žáky podporujeme v celé řadě soutěží, ve kterých jsou úspěšní a postupují do krajských a celostátních kol. Ve školním roce 2022-23 se naši žáci účastnili krajského kola Matematické, Astronomické, Biologické, Chemické, Zeměpisné a Ekonomické olympiády, Olympiády z českého jazyka, krajského kola Matematického klokana a soutěže Pangea. Patnáct žáků z naší školy se umístilo do pátého místa. Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně Natálie Jochová, která zvítězila jak v Matematické olympiádě, tak v soutěži Pangea. Naši žáci se neztratili ani v celostátních kolech Matematického klokana, České lingvistické olympiádě a Ekonomické olympiádě. V recitační soutěži pak nejdále postoupila Viktorie Janková. Cenné zkušenosti jí přineslo krajské kolo konané v Brně. Na gymnáziu se daří i začínajícím literátům. Např. v soutěži Mladý spisovatel, pořádané DDM Třebíč, zaujaly texty Kristýny Dvořákové a Aleše Trnky. V soutěžích družstev vynikli naši žáci zejména v celostátním kole Technologické olympiády, ve které obsadili 9. místo.

Naši žáci se tradičně účastní Logické olympiády. Základního kola se na podzim 2023 zúčastnilo 37 žáků, do krajského kola postoupilo 6 žáků a 1 žák postoupil do celostátního finále.

V pondělí 18. září 2023 proběhlo slavnostní předání čestných uznání studentům s výborným prospěchem z Matematiky+. Každoročně se této zkoušky účastní řádově tisíce studentů, v letošním roce účast čítala 2 750 maturantů z celé České republiky. Avšak pouze 10 z nich uspělo bez ztráty jediného bodu. Mezi nimi i náš čerstvý absolvent Filip Brada, který převzal ocenění ve Valdštejnském paláci z rukou senátora Jiřího Drahoše. Filip během svého osmiletého studia zdatně reprezentoval Gymnázium Třebíč v řadě matematických a logických soutěží (Matematická olympiáda, matematický Náboj, Přírodovědný klokan aj.). V současné době pokračuje ve studiu na VŠ v oboru programování.

Jsme fakultní školou UPOL, v rámci naší spolupráce mohou naši žáci navštívit různá pracoviště univerzity a fakultní učitelé mají u nás na škole přednášky a besedy na odborná témata. Na podzim 2023 navštívili naši žáci Katedru geografie a Katedru fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty, kde si vyslechli zajímavé přednášky a vyzkoušeli si práci v oborných laboratořích. Dále spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou MUNI. Vybraní žáci měli možnost navštívit odborné pracoviště Oddělení mikrobiologie. Dlouhodobě spolupracujeme s Ústavem biologie obratlovců AV ČR ve Studenci. V loňském roce zpracovávala naše žákyně Valerie Hanáková pod vedením pracovníků Ústavu svou práci SOČ.

Navázali jsme na naši dřívější spolupráci se střední školou Tampereen klassillinen lukio v Tampere. Tentokrát se jednalo o projekt organizovaný Tampere University s názvem Excalibur (EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime), který klade důraz na udržitelnost. Žáci z 1. A a 5. G se zamýšleli nad problémy současnosti v oblasti výroby energie, podpoře biodiverzity, problémech s dopravou, efektivním řešení pěstování plodin bez negativních dopadů na životní prostředí, možnostech volnočasových aktivit apod. Přicházeli s nápady, jak mnohdy kritickou situaci řešit, a společně s finskými protějšky své návrhy zpracovali v podobě virtuálního světa Minecraftu.

Studenti Gymnázia Třebíč se již podruhé stali rozhlasovými dokumentaristy. Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum se snaží nenásilnou formou zpřístupnit studentům moderní dějiny a aktivně je zapojit do poznávání vlastní minulosti. V roce 2023 se projektu zúčastnilo dokonce šest týmů, a to z různých věkových kategorií – od tercie po druhý ročník čtyřletého studia. Během půlroční práce studenti zvládli vyzpovídat pamětníka a tento rozhovor nahrát, dále sestavit scénář pro rozhlasovou reportáž, kterou následně sami nahrávali pod profesionálním vedením reportérky Ireny Šarounové v Českém rozhlasu v Jihlavě. Na závěr studenti zpracovali životopis pamětníka včetně fotografií z let současných i minulých. Celé jejich úsilí vyvrcholilo 22. 5. 2023 při slavnostní prezentaci v Komunitním centru Moravia, kde týmy výsledky své práce prezentovaly před veřejností a odbornou porotou.

Každoročně zařazujeme do výuky projektové dny. V říjnu 2023 proběhl projektový den věnovaný environmentální výchově, mediální výchově a finanční gramotnosti. Žáci nižšího gymnázia se zabývali životním prostředím. Jedním z témat byla voda – její znečištění a nedostatek, včetně praktických pokusů a tipů, jak šetřit s touto důležitou tekutinou. Studenti prvního a třetího ročníku analyzovali mediální sdělení, věnovali se zpravodajství a publicistice. Žáci čtvrtého ročníku rozvíjeli svoji finanční gramotnost. Budoucí maturanti se ponořili do světa investic, půjček, kryptoměn, pojištění, platebních karet, účtů, inflace a burzovních indexů. Výsledky své práce na projektech představili studenti svým spolužákům na konci prosince.

V roce 2023 se uskutečnil výměnný program s francouzskými studenty z Lycée Georges Brassens v Rive de Gier. Učitelé dále uspořádali poznávací zájezdy do Anglie a Vídně.

Ve spolupráci s paní Lucií Měchurovou se nám opět podařilo zorganizovat testování IQ našich žáků, které proběhlo 27. února 2024. Testování se zúčastnilo 90 žáků ve věku 11–19 let.

Mgr. Lenka Chybová
statutární zástupkyně ředitelky školy
Třebíč 28. února 2024

» Archiv