Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Riegrova 1403
Hořice
508 01


Kontakt


http://www.gozhorice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Jitka Jindrová

Na naší škole poskytujeme žákům klidnou rodinnou atmosféru, s velmi dobrým třídním klimatem, ve které se mohou mimořádně nadaní žáci velmi snadno a rychle profilovat podle svých zájmů a zvoleného zaměření. Nadstandardní péči poskytujeme napříč všemi vyučovanými obory.

Na škole aktivně zapojujeme naše žáky i učitele do projektů Erasmus+.  V tomto školním roce pracujeme na čtyřech projektech:  Learn Our Mommon Heritage Through Films, který se zabývá problematikou migrace a sociálního a kulturního rozdílů, kde žáci pracují s filmy vytvořenými v období od padesátých do devadesátých let v každé z participujících zemí: z České republiky, Itálie, Turecka, Rumunska a Řecka; druhý projekt s názvem Hug Your Environment Against 4P je spojen s životním prostředím a je připraven pro žáky nižšího gymnázia. Cíl projektu je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení prostřednictvím her, vyprávění příběhů a tvorbou videí, účastníci jsou z České republiky, Itálie, Turecka, Španělska a Velké Británie, třetím projektem je Agriculture and Global Challenges, který vznikal spoluprací všech států již v době jeho vzniku. Každá zapojená škola připravila aktivity v zemědělském oboru typickém přímo pro danou zemi, či oblast. Zapojené státy jsou Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Itálie. The Power of Digischools zahrnuje státy Česká republika, Turecko, Polsko, Řecko, Rumunsko a Španělsko. Projekt je zaměřen na efektivní použití digitálních technologií žáky a učiteli při procesu vzdělávání.

I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s Dolnosrbským gymnáziem v Chotěbuzi (Niedersorbisches Gymnasium Cottbus), která trvá od roku 2006; a také spolupráce se slovenskou školou (Stredná odborná škola Pruské), která je svým zaměřením velmi blízká zemědělským oborům na naší škole.

Proběhla ekologická přednáška Vliv člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou pod vedením RNDr. Petra Petříka Ph.D., který je koordinátorem platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR.

Biomonitoring na PP Na Plachtě v Hradci Králové - Žáci 6. G a 7. G navštívili lokalitu v Hradci králové, která je od roku 2009 do celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Exkurze se udála pod odborným vedením lektora z Muzea východních Čech Mgr. Josefa Hotového. Aktivity žáků – soutěže: chemikální - studenti gymnázia se zúčastnili celostátní soutěže CHEMIKLÁNÍ. Tým Exercitus Scientiae v kategorii A obsadil 22. místo. V kategorii B obsadil tým s názvem: ◄☺ô☻► 21. místo. Chemická olympiáda - Kategorie C - studenti 6. G – 16. - 18. místo v krajském kole.

Naši žáci se pravidelně účastní fyzikální olympiády, logické i matematické olympiády, soutěže Pišquorky, navštěvují Klub robotiky a Matematický kroužek.

Geologická olympiáda - studenti 4. G – 3. místo v celostátním kole 3 studenti 7. G – účast v krajském kole Zeměpisná olympiáda Kategorie A: student 1. G – 14. místo v krajském kole. Kategorie D: student 7. G – 7 místo v krajském kole a student 6. G – 15. místo v krajském kole.

Biologická olympiáda Kategorie B: student 6. G – 3. místo v krajském kole Kategorie C: 1. místo v krajském kole.

Žáci se během školního roku účastnili celé řady předmětových soutěží, olympiád i soutěží odborně zaměřených a to ve školních a okresních i krajských kolech. Také účast v soutěžích byla silně ovlivněna epidemiologickou situací, řada soutěží probíhala online. V okresním kole Soutěže z anglického jazyka online pro vyšší gymnázium získali naši žáci v kategorii I. B první místo, v kategorii II. B druhé místo, v kategorii III A třetí místo, v kategorii IIIC první místo. V krajském kole této soutěže v kategorii IIIC získala naše žákyně třetí místo.

Nejvýraznější sportovní výzvou byla akce „Rozhýbejme Hořice! - 21 CHALLENGE“. Akci podpořilo několik významných osobností včetně kardiochirurga MUDr. Jana Pirka. Akce v době přísného lockdownu oslovila stovky našich studentů a obyvatel Hořic a pomohla jim lépe zvládnout toto náročné období. Celá akce měla veliký sociální a společenský přesah. V rámci akce spontánně vznikla charitativní sbírka pro našeho postiženého studenta.

Škola vydává historicko-zeměpisný časopisu Pod Zvičinou a školní časopis Tempus, na kterém se podílejí žáci s literárním talentem.

Žáci každoročně pořádají kulturní vystoupení pro ostatní žáky a studenty, rodiče a veřejnost - Pestrý zábavný večer, Zobácký bál a také školní plesy.

Také v tomto roce se konala vědomostní soutěž pro žáky HUSa tentokrát s tématem 75. Let Gymnázia.

Žáci se zapojili do akcí Srdíčkové dny a Bílá pastelka. Tak jako každý rok, i tentokrát naši žáci spolupracovali s Občanským sdružením Život dětem a Občanským sdružením Diakonie Broumov. Akce tradičně pořádané pro děti z MŠ a ZŠ jako Dýňové dopoledne na školním statku

Během prázdnin byl pořádán 7. ročník letního jazykového kurzu pro děti ve věku 8–14 let. Jednalo se o letní kurz angličtiny ve spolupráci s projektem Erasmus+ spojený se sportovními a kulturními aktivitami.

V průběhu roku besedy se studenty a JUDr. Tomášem Sokolem, Martinem Veselovským, Andrejem Drbohlavem, dále proběhla beseda s příslušníky Policie ČR na téma závislostí, beseda na téma kyberšikana ve spolupráci s metodikem prevence v Jičíně, beseda na téma dobrovolnictví v nízkoprahovém klubu Pohoda.

Mgr. Bc. Jitka Jindrová
výchovná poradkyně
V Hořicích, 14. 2. 2022

» Archiv