Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 1069
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 575 750 300

http://www.mgvsetin.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Kinclová

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín v sobě zahrnuje čtyřleté i osmileté gymnázium, střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou zdravotnickou školu.

Prioritou Masarykova gymnázia je dobře připravit své studenty na vysokoškolské studium a zároveň jim pomoci lépe se orientovat v mnohotvárné realitě současného světa. Dbáme na kvalitu vzdělávání, což na jednu stranu klade vysoké požadavky na naše studenty i na nás samotné, na druhou stranu se nám naše společné úsilí vrací nejen v podobě výborných výsledků při přijímacích zkouškách na prestižní vysoké školy, ale i formě nemalých úspěchů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách či testech. 

Masarykovo gymnázium nabízí možnost čtyřletého studia pro žáky devátých ročníků i osmiletého studia pro žáky z pátých tříd. Svým zaměřením jsme gymnázium všeobecné, ovšem učební plány jsou připraveny tak, aby umožnily studentům posledních dvou ročníků výběr předmětů dle jejich zájmu a budoucí profesní orientace. V závěrečném ročníku absolvují žáci každý týden celkem 14 hodin volitelných předmětů – seminářů, které zaručují zároveň kvalitní přípravu na státní i školní část maturity..

Předností naší školy je také široká nabídka výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny si studenti mohou zvolit také němčinu, francouzštinu, španělštinu či ruštinu a jako volitelný předmět je k dispozici i latina. Rovněž připravujeme studenty na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky CAE. Každoročně si mohou studenti své jazykové znalosti ověřit při výjezdech a studijních pobytech  v Anglii, Francii, Rakousku, Španělsku či Německu. Své dovednosti a zájmy mohou naši studenti uplatnit v pěveckých sborech, divadelním souboru či školním sportovním klubu.

V neposlední řadě nabízíme budoucím studentům možnost zdokonalit si své dovednosti v IT práci ve dvou počítačových učebnách s nejnovějšími systémy (Windows 10, Office 2016, Office 365). Samozřejmostí je i bezplatná wi-fi síť pro studenty po celé škole.

Škola se aktivně účastní mnoha zajímavých projektů - Erasmus+, EDISON, The Impact of Consumerism on our Environment, ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Trenčín jsme v rámci projektů přeshraniční spolupráce INTERREG V.A  podali projekt Úcta, hrdosť, odbornosť. Škola ve spolupráci s Městskou knihovnou Vsetín pořádá Literární jaro, každý rok jinak tematicky zaměřené, což nám umožňuje zvát na besedy přední odborníky z rozličných oborů a umožnit studentům i veřejnosti setkávání se zajímavými osobnostmi (za mnohé např. ing. Dana Drábová, PhD., RNDr. Jindra Petáková, Michael G. S. Londesborough, Lukáš Krpálek, prof. Martin Hilský, RNDr. Jiří Grygar…)

Při škole rovněž fungují mnohé kroužky – např. šachy, kroužek radiotechniky, nepovinný předmět programování – využívající systém Rapsberry apod.

Naši studenti každoročně dosahují výborných výsledků v krajských i celostátních kolech v různých soutěžích (olympiády – Logická, matematická, biologická, zeměpisná, chemická, ekonomicko – manažerská, jazykové soutěže). Jsou úspěšní i v obhajobách prací v rámci SOČ – v uplynulém školním roce jsme měli vítěze v oboru chemie v celostátním kole, který zároveň získal i 2. místo v soutěži Česká hlavička.

Absolvent Masarykova gymnázia

 • je všeobecně vzdělaný, připravený k vysokoškolskému studiu
 • aktivně ovládá dva cizí jazyky – A, N, F, Š, R
 • ve zvolených volitelných předmětech má hluboké odborné znalosti
 • je zručný ve využívání počítačových a informačních technologií
 • je připraven pro tvořivou samostatnou i týmovou práci
 • uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání
 • je komunikativní, kreativní
 • je zodpovědný, s dobrými pracovními návyky.

Absolvent zdravotnické školy

 • získá všeobecné vzdělání
 • je připravený ke studiu na vyšších odborných školách a k vysokoškolskému studiu 
 • má ihned uplatnitelnost v praxi v rámci Evropské unie 
 • je připraven pro samostatnou a zejména týmovou práci, je zodpovědný
 • uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání.
 • Své dovednosti a zájmy mohou naši studenti uplatnit v zájmových kroužcích, např. první pomoci nebo kroužcích nabízených Masarykovým gymnáziem. Nabízíme budoucím studentům možnost zdokonalit si své dovednosti v IT, kde došlo ke značnému posunu vybavenosti po sloučení škol. 
 • Naší prioritou je individuální přístup a absolvent s uplatnitelností v praxi i ve studiu.

Podmínky pro vzdělávání nadaných

Na základě doporučení z KPPP pro mimořádně nadané děti stanovujeme individuální vzdělávací plány, studentům je umožněno ve vybraných předmětech navštěvovat výuku a semináře ve vyšších ročnících. Na škole je kroužek šachů, letos jsme uspořádali příměstský tábor pro nadané a zvídavé děti (2.-6.třídy ZŠ) se zábavnou formou výuky chemie, fyziky, šifer, kódů atd. Ve škole jsou k dispozici deskové hry pro zpestření výuky matematiky (např. 2D Ubongo, 3D Ubongo, Ubongo Extreme, Abaku).

Mgr. Jana Kinclová
kariérová poradkyně
Ve Vsetíně, 10. 10. 2017

» Archiv