ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pasířská 72
Jablonec nad Nisou
466 01


Kontakt

+420 484 846 334
+420 731 449 104

http://www.zspasirskajbc.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jitka Šťovíčková

Základní škola, Pasířská 72, příspěvková organizace je plně organizovanou základní školou s 1.–9. postupným ročníkem (464 žáků) se svoji profilací sportovní školy zaměřené na lehkou atletiku.  Přes své sportovní zaměření škola klade důraz především na kvalitní vzdělání svých dětí se všemi žádanými atributy spjatými s ideálním profilem absolventa základní školy.

V souladu se stanovenými pravidly pro školy spolupracující s Mensou ČR předkládám jako ředitel školy a na vědomost veřejnou dávám zprávu o činnosti Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace v oblasti péče o nadané děti. Vedení školy ve spolupráci se dvěma vybranými učiteli, kteří se stali garanty péče o nadané žáky v naší škole, věnovali této péči náležitou pozornost i ve školním roce 2018/2019 v souladu s vytvořenou koncepci péče o nadané žáky a této péči věnujeme i dostatečný prostor na našich webových stránkách (www.zspasirskajbc.cz). Připomínám též, že v závěru května tohoto roku absolvovalo 47 přihlášených dětí opět po dvou letech testování IQv naší škole a výsledky nás opět mile překvapily – 11 dětí dosáhlo na IQ 130 a více (velmi vysoký nadprůměr), 7 dětí na IQ 121 – 129 (vysoký nadprůměr) a 9 dětí na IQ 111 – 120 (nadprůměr).

Podobně jako v předchozí zprávě připojuji dílčí informace obou učitelů, garantů této péče, z práce kroužku nadaných dětí, kroužku Sudoku a klubu šikovných prvňáčků, které vyvíjely po celý školní rok svojí pravidelnou činnost a připojuji i zprávu jednoho z garantů o výsledcích našich dětí ve vybraných matematických soutěžích a olympiádách.

Kroužek „Nadaní žáci“

Kroužek „Nadaní žáci“ na I. stupni (8 žáků z 3.-5.ročníku) ve školním roce 2018/2019 probíhal šest měsíců. Celkem jsme měli 19 schůzek. Náplní byly hlavně deskové hry (Da Vinciho kód, Ubongo, Cortex, Tantrix, IQ fit, Timeline aj.), ukázky japonských hlavolamů (sudoku, arukone, kakuro, hašiwokakero) a další hry (eL hra, zápalkové hlavolamy, Speedy aj.) nebo rébusy z knížky „Trénujte si mozek“. Žáci na kroužek chodili velmi rádi.

Kroužek „Sudoku“

Na kroužek „Sudoku“ chodilo v tomto školním roce 12 žáků ze 3.-4. ročníku. Kroužek probíhal od září do června a sešli jsme se celkem 35krát. Obsahem kroužku byly japonské hlavolamy, hlavně sudoku, ale také mřížkové součty, arukone, kakuro a hašiwokakero. Několikrát jsme se věnovali také různým deskovým hrám a žáci někdy zkoušeli i hry na počítači. V dalším roce nás čekají další hlavolamy, např. hitori, hejawake, japonské součty nebo masjú.

Soutěže (především matematické) 

Každoročně se žáci školy zapojují do několika matematických soutěží. V září proběhlo školní kolo Logické olympiády, kterého se zúčastnilo přes padesát žáků I. i II.stupně. Do krajského kola postoupili 3 žáci, z nichž jedna, Zuzka Kvapilová z 5.ročníku, ho dokonce vyhrála. V listopadu pak soutěžila v republikovém finále v Míčovně Pražského hradu a skončila 27. ze 65 učastníků své kategorie. Další dvě soutěže, matematická olympiáda a Pythagoriáda, nepřinesly výraznější úspěch na II.stupni. Díky žákům I. stupně škola uspěla. Ze čtyř žáků v okresním kole MO byl jeden žák čtvrtý a jedna žákyně úspěšnou řešitelkou. V okresním kole Pythagoriády byla jedna žákyně druhá a třem dalším o jeden bod utekl úspěšný řešitel. Úžasného úspěchu dosáhly dvě žákyně 5. ročníku v Matematickém klokanovi. Zuzana Kvapilová a Bianka Linková vyřešily všech 24 úloh a zařadily se tak mezi elitní 120 bodové žáky v rámci celé ČR. Poslední zmínka patří těmto soutěžím - Přírodovědný klokan (školní kolo účast 44 žáků), Mladý chemik (školní kolo 45 žáků a 2 žáci v oblastním kole) a Chemická olympiáda (účast dvou žáků ve školním i okresním kole).

Mgr. Vladimír Drábek

Klub pro šikovné prvňáčky zahájil svou činnost začátkem prosince. Od té doby se každý týden v pátek schází dvanáct šikulů a roztáčí své mozkové závity opravdu na maximum. Občas se zdá, že se klukům i holčičkám začíná kouřit od hlaviček. Paní učitelka pak přibíhá a hasí a vyjasňuje záhady, které se během společné hodiny objevily.

Zatím se šikulové pustili do prozkoumávání pravidel nejrůznějších deskových her. Mezi nejoblíbenější hru patří v současné chvíli Cortex. Jedná se o soubor postřehových aktivit, které jsou odlišně zaměřeny. Za zmínku stojí smyslové karty, které děti poznávají pouze hmatem.

Prvňáčci netrénují jen svůj postřeh. Věnují se také rozvoji slovní zásoby, představivosti, schopnosti popisu. Využívají k tomu hru Dixit, která obsahuje karty s překrásnými ilustracemi.

Trpělivost, kreativitu a zákony fyziky si děti procvičují během hry, ve které je cílem postavit co možná nejzajímavější sochu z odpadu. Jednotlivé dílky se umisťují na speciální podstavec, ze kterého nesmí nikdy nic odpadnout. Dovoleno je používat jen jednu ruku! Zdá se to jako legrace, ale zas tak jednoduché to není!

Nové výzvy, které jsou ukryté v podobě neznámých her, jsou šikulům prozatím tajemstvím. Nebude to ale trvat dlouho a prvňáčci opět přijdou na to, jak záhadám přijít na kloub.

Tak hurá do toho!

Mgr. Veronika Jabůrková

V souvislosti s péčí o nadané děti samozřejmě spolupracujeme s garanty této péče v NIDV a PPP Jablonec nad Nisou.

Připomínám též, že oba jmenovaní učitelé, kteří pečují o nadané žáky v ZŠ Pasířská, se účastní i seminářů zaměřených na tuto problematiku.

Mgr. Jiří Vondráček
ředitel školy
V Jablonci nad Nisou, 9. 7. 2019

» Archiv