ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pasířská 72
Jablonec nad Nisou
466 01


Kontakt

484846334
+420 731 449 104

http://www.zspasirskajbc.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jiří Vondráček

Základní škola, Pasířská 72, příspěvková organizace je plně organizovanou základní školou s 1.–9. postupným ročníkem (464 žáků) se svoji profilací sportovní školy zaměřené na lehkou atletiku.  Přes své sportovní zaměření škola klade důraz především na kvalitní vzdělání svých dětí se všemi žádanými atributy spjatými s ideálním profilem absolventa základní školy.

Naše škola se po úspěšné organizaci IQ testů Mensy ČR v červnu roku 2017 stala oficiální školou spolupracující s Mensou. Vedení školy ve spolupráci se dvěma vybranými učiteli, kteří se stali garanty péče o nadané žáky, v naší škole vytvořilo koncepci péče o nadané žáky a této péči věnujeme i dostatečný prostor na našich webových stránkách (www.zspasirskajbc.cz). Po odchodu garanta pro 1. stupeň převzala tuto iniciativu jiná paní učitelka z 1. stupně (obě jejich zprávy níže přikládám). Všem učitelům byla též vytvořena náplň práce pro tuto činnost a jsou za ní i řádně odměňováni.

Připojuji dílčí informace všech učitelů z práce kroužků nadaných dětí, které pravidelně ve školním roce 2016/2017 a též od počátku školního roku 2017/2018 vyvíjejí svou činnost (jeden na 1. stupni školy a jeden na 2. stupni, a ještě jako bonus kroužek Sudoku).

1. zpráva

Kroužek pro nadané žáky začal svým prvním setkáním dne 9. 11. 2017 v počtu pěti vybraných žáků. Žáci využívají různé hry a cvičení a nenucenou formou aktivují a rozvíjí především logické myšlení a posilují koncentraci a své jazykové schopnosti.

Na rozdíl od moderních digitálních her rozvíjejících počítačovou gramotnost dětí, tradiční deskové hry u dětí rozvíjí logické a strategické uvažování, podporují kritické a analytické myšlení a děti si osvojují schopnost plánování. Deskové hry přispívají k rozvoji sociální interakce a komunikačních dovedností dětí.

2. zpráva

Klub pro šikovné prvňáčky zahájil svou činnost začátkem prosince. Od té doby se každý týden v pátek schází dvanáct šikulů a roztáčí své mozkové závity opravdu na maximum. Občas se zdá, že se klukům i holčičkám začíná kouřit od hlaviček. Paní učitelka pak přibíhá a hasí a vyjasňuje záhady, které se během společné hodiny objevily.

Zatím se šikulové pustili do prozkoumávání pravidel nejrůznějších deskových her. Mezi nejoblíbenější hru patří v současné chvíli Cortex. Jedná se o soubor postřehových aktivit, které jsou odlišně zaměřeny. Za zmínku stojí smyslové karty, které děti poznávají pouze hmatem.

Prvňáčci netrénují jen svůj postřeh. Věnují se také rozvoji slovní zásoby, představivosti, schopnosti popisu. Využívají k tomu hru Dixit, která obsahuje karty s překrásnými ilustracemi. Trpělivost, kreativitu a zákony fyziky si děti procvičují během hry, ve které je cílem postavit co možná nejzajímavější sochu z odpadu. Jednotlivé dílky se umisťují na speciální podstavec, ze kterého nesmí nikdy nic odpadnout. Dovoleno je používat jen jednu ruku! Zdá se to jako legrace, ale zas tak jednoduché to není!

Nové výzvy, které jsou ukryté v podobě neznámých her, jsou šikulům prozatím tajemstvím. Nebude to ale trvat dlouho a prvňáčci opět přijdou na to, jak záhadám přijít na kloub.

3. zpráva

Kroužek pro nadané žáky z pátých tříd začal v polovině ledna 2018. Nabídku dostalo deset dětí, ale jen šest chlapců bylo ochotných se v pátek po vyučování scházet. Jde o partu šikovných kluků, kteří se zúčastnili úspěšně Logické olympiády, okresního kola Matematické olympiády, zabodovali v Matematickém klokanovi a v okresním kole Pythagoriády. Na kroužku se nejprve naučili dvě moje oblíbené jednoduché hry a pak postupně spousty deskových her, z nichž nejoblíbenější je asi Da Vinciho code.

4. zpráva

V naší škole působí pátým rokem i kroužek sudoku. Kromě nejznámějšího luštění sudoku jsme postupně zařazovali další japonské hlavolamy, například kakuro, killer, arukone, mřížkové součty a haši. Během „druhé vlny“ se činnost obohatila o deskové hry, které jsou vítaným doplňkem pro svou rozmanitost a společné prožívání. Na kroužek docházelo celkem šestnáct žáků od 2. do 6. třídy.

Stali jsme se i velmi úspěšnými v souvislosti s účastí našich dětí v okresních kolech a též krajských kolech logické olympiády, matematické olympiády a Pythagoriády. Jedna z dívek pátého ročníku nás dokonce reprezentovala v celostátním kole logické olympiády v dolní komoře parlamentu ČR.

V souvislosti s péčí o nadané děti samozřejmě spolupracujeme s garanty této péče v NIDV a PPP Jablonec nad Nisou.

Připomínám též, že všichni jmenovaní učitelé, kteří pečují o nadané žáky v ZŠ Pasířská, se zúčastnili několika seminářů zaměřených na tuto problematiku.

Mgr. Jiří Vondráček
ředitel
V Jablonci nad Nisou, 7. 2. 2019

Péče o nadané děti v ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou

15.3.2019 Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy | Další informace...

Uplynula již tři léta od doby, kdy jsme si řekli: „Pojďme koncepčně pracovat s nadanými dětmi.“ Neznamená to, že bychom se snad o ně v předchozích letech nestarali, ale nyní jsme zkrátka projevili více zájmu a snahy o naše nadané děti pečovat. Děti se pravidelně účastní řady soutěží a organizujeme pro ně různé mimoškolní aktivity, v péči o nadané spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a již přes dva roky patříme mezi školy spolupracující s Mensou. Za tuto dobu mimo jiné řada našich dětí projevila zájem o testování Mensou a výsledky tohoto testování jsme byli více než příjemně překvapeni.


» Archiv