ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt

+420 558 412 461

http://www.zsdobra.cz

Redaktoři

 • Mgr. Svatava Kubeczková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Nachází se v těsném sousedství města Frýdek-Místek. Škola je jedinou školou v obci a má dlouholetou tradici. Do školy dochází přibližně okolo 600 žáků. Vysoké procento na 1. i 2. stupni tvoří žáci dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí. Při škole funguje školní družina s kapacitou 150 dětí, ve škole je nabídka cca 35 zájmových kroužků – sportovní, hudební, výtvarné či přírodovědné, ve kterých žáci rozvíjejí svůj talent a nadání.

U všech nadaných žáků uplatňujeme individuální přístup. Škola vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich talentu, ať je to práce navíc či výuka ve vyšším ročníku.

Ve školním roce 2017/2018 jsme uspořádali testování IQ, založili jsme Klub nadaných dětí, žáci se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád:

Okresní kola

 • sportovní – přespolní běh, šplh, stolní tenis, halová kopaná, atletický čtyřboj
 • jazykové – olympiáda z ČJ, konverzační soutěž v NJ i AJ, recitační přehlídka
 • olympiáda zeměpisná, dějepisná i matematická
 • floristická soutěž, soutěž Mladý zahrádkář

Krajská kola

 • Logická olympiáda
 • sportovní - branná soutěž WOLFRAM, atletický čtyřboj, stolní tenis, halová kopaná, RBP Street Hockey Cup
 • badatelská konference
 • zeměpisná olympiáda
 • astronomická olympiáda
 • floristická soutěž

Celostátní kola

 • pohár vědy
 • celostátní přehlídka dětských recitátorů

Vyučující naší školy se zúčastnili školení Podporujeme nadané děti pro budoucnost v Novém Jičíně, konference Vzdělání pro budoucnost v Praze, workshopu Nové formy identifikace nadání v Ostravě pořádané Mensou ČR.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 23. 8. 2018

» Archiv