ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt

+420 558 412 461

http://www.zsdobra.cz

Redaktoři

  • Mgr. Svatava Kubeczková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Nachází se v těsném sousedství města Frýdek-Místek. Obec Dobrá má přes 3000 obyvatel. Škola je jedinou školou v obci a má dlouholetou tradici. Do školy dochází přibližně okolo 600 žáků. Vysoké procento na 1. i 2. stupni tvoří žáci dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí. Při škole funguje školní družina s kapacitou 150 dětí, ve škole je nabídka cca 35 zájmových kroužků, ve kterých žáci rozvíjejí svůj talent a nadání.

U všech nadaných žáků uplatňujeme individuální přístup. Škola vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich talentu. V rámci podpůrných opatření prvního stupně bude vypracován plán pedagogické podpory. Pokud je PLPP nedostačující, je možné žáka odeslat k posouzení jeho mimořádného nadání do příslušného školského poradenského zařízení. Na základě závěrů odborného vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení realizujeme další podpůrná opatření až do stupně čtvrtého. Jedním z podpůrných opatření může být individuální vzdělávací plán, který obsahuje závěry psychologických vyšetření (popisující typ a rozsah nadání), případně vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče, vzdělávací model pro tohoto žáka, seznam doporučených učebních pomůcek a literatury, jmenovitě je uveden pedagogický pracovník školského poradenského zařízení a pedagog školy. Nadaný žák navštěvuje jeden předmět ve vyšším ročníku a byly mu nabídnuty kroužky „Zábavná matika“ a „Zábavná fyzika“.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 24. 11. 2017

» Archiv