ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt

+420 558 412 475

http://www.zsdobra.cz

Redaktoři

  • Mgr. Svatava Kubeczková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Nachází se v těsném sousedství města Frýdek-Místek. Škola je jedinou školou v obci, má dlouholetou tradici a ve svém ŠVP si stanovila dvě vzdělávací priority: oblast informační a komunikační technologie a environmentální výchovy.

K 1. září 2018 zde nastoupilo 635 žáků. Vysoké procento na 1. i 2. stupni tvoří žáci dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí. Při škole funguje školní družina s kapacitou 150 dětí. Ve škole je nabídka 31 zájmových kroužků – sportovní, hudební, výtvarné či přírodovědné, ve kterých žáci rozvíjejí svůj talent a nadání.

U všech nadaných žáků uplatňujeme individuální přístup. Škola vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich talentu, ať je to práce navíc či výuka ve vyšším ročníku.

Ve školním roce 2018/2019 jsme uspořádali testování IQ, nadále pracujeme s dětmi v Klubu nadaných dětí, žáci se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád:

Okresní kola

  • sportovní – vybíjená, Dopravní soutěž mladých cyklistů
  • jazykové – olympiáda z ČJ, konverzační soutěž v NJ i AJ
  • olympiáda zeměpisná, matematická, pythagoriáda
  • Mladý zdravotník

Krajská kola

  • Astronomická olympiáda
  • Vybíjená
  • Mladý zdravotník
  • Čertovské pohádky

Celostátní kola

  • Skupina žáků ekotýmů

Vyučující naší školy se zúčastnili Konference Vzdělání pro budoucnost v Praze, školení Abaku pro školy, Netradiční formy rozvoje matematického a logického nadání, Výuka Hejného metody, Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce a mnoho dalších.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 2. 10. 2019

» Archiv