ZŠ a MŠ Mikulčice, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mikulčice 555
Mikulčice
696 19


Kontakt

+420 518 357 253

https://zsmikulcice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Renata Holá

Jsme škola vesnická, úplná s kapacitou 270 žáků. Součástí školy je základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna.  Základní školu navštěvuje v průměru 170 žáků, mateřskou školu 70 dětí.

Výuka mimořádně nadaného žáka, nadaných a talentovaných žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Systematicky vyhledáváme a podporujeme žáky, kteří ve srovnání s vrstevníky vykazují vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Při zjišťování mimořádného nadání žáka spolupracujeme s rodinou a školským poradenským zařízením. V současné době evidujeme a podporujeme deset žáků nadaných a talentovaných a jednoho žáka s mimořádným nadáním.

Každoročně se žáci zapojují do soutěží a olympiád, např. Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Brněnská logická hra Brloh, korespondenční soutěže Genius Logicus a KoMáR, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v anglickém jazyce, Literární a výtvarná soutěž, soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“, pěvecká soutěž Věneček z rozmarýnu F. Mikuleckého, sportovní soutěže a turnaje v rámci Mikulecké sportovní ligy a další. Z našich úspěchů vybíráme:

  • finále Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu – 7. místo,
  • okresní kolo Matematické olympiády: Z9 – 1. místo, Z5 – 5. a 10. místo,
  • okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce – 1. místo,
  • okresní kolo Olympiády v českém jazyce - 4. místo,
  • SCIO testování – ocenění za nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji,
  • Literární a výtvarná soutěž – 1., 2. a 3. místo v okresním kole. 

Škola organizuje projektové dny „Chodíme a jezdíme bezpečně, Dny bezpečí, Noc s Andersenem, 72 hodin – Ruku na to!“, anglický týden s rodilým mluvčím, Kapka fyziky ve spolupráci se SPUŠ, PolyGram ve spolupráci s ISŠ. Cca 70 % žáků školy navštěvuje zájmové kroužky, např. Badatelský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Klub komunikace v Aj, Čtenářský klub, Přírodopisný klub, Mladý zdravotník, včelařský, rybářský, keramický a stolní tenis. Žáci 9. ročníku v rámci projektu Absolvent zpracují a veřejně prezentují seminární práci na dané téma. Se základní školou se loučí nastudováním absolventského divadla pro veřejnost.

Mgr. Renata Holá
zástupkyně ředitelky školy
V Mikulčicích, 22. 2. 2019

» Archiv