ZŠ T. G. Masaryka Štětí (okr. Litoměřice)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

9. května 444
Štětí
411 08


Kontakt

+420 416 812 326

http://www.zstgm-steti.cz

Redaktoři

  • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. 

Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd (v průměru 23 žáků) umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování. 

Jsme školou s 1. a 2. stupněm, po jedné třídě v každém ročníku. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Nově zařazujeme pro sedmý ročník povinný předmět finanční gramotnost. Žákům druhého stupně nabízíme široký výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje tým specializačních pedagogů, mezi které patří výchovná poradkyně, speciální pedagožka, logopedičtí asistenti, metodička prevence a kariérová poradkyně.

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme s technickým klubem v Litoměřicích, DDM Štětí, VOŠ a SŠ Štětí. Smysluplná je také spolupráce s místní knihovnou, ZUŠ a domem seniorů. Pro děti místních mateřských škol organizujeme kroužek opiček, pořádáme pro ně závody, dílničky a další aktivity. 

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede k rozvoji nadání a ke smysluplnému trávení volného času našich žáků. Nabízíme také pestré víkendové aktivity pro naše žáky a jejich rodiče.

Budova školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy.

Péče o nadané žáky

V naší škole klademe velký důraz, aby se nezapomínalo na žáky nadané. V běžné výuce má každý učitel k dispozici nadstandartní úlohy, logické hry a další pomůcky pro žáky, kteří jsou rychlejší, bystřejší a potřebují individuální přístup. 1. stupeň využívá ve výuce Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. Žákům na 2. stupni nabízíme devět volitelných předmětů, které mohou vybírat dle svého zájmu a zaujetí. V 7. ročníku mají žáci zařazen povinný předmět finanční gramotnost. V hodinách matematiky zařazujeme do klasické výuky metody a interaktivní učebnice profesora Hejného, používáme tangramy, desky Logico Picollo, geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice a další. Od školního roku 2018/2019 začínáme v 1. ročníku vyučovat touto metodou a splývavé čtení SFUMATO. 

Učitelé jsou metodicky vedeni k využívání inovativních metod, v hodinách je využívána skupinová a párová práce žáků, zařazujeme I projektovou výuku. Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a sportovních soutěží, hrají Abaku ligu, úspěšní jsou i v krajských kolech olympiád. V rámci rozvoj nadání nabízíme 17 zájmových útvarů (robotika, elektronika, matematika hrou, klub deskových a logických her, NETVOR, florbal, atletika, gymnastika, angličtina, sportovně pohybové hry, výtvarné tvoření, keramika, aerobic, holčičí cvičení, informatika, mediální kroužek, první pomoc). Pořádáme projektové dny ve spolupráci s technickým klubem, dále pak workshopy se střední školou ve Štětí. Úzce spolupracujeme se ZUŠ Štětí, pořádáme společné výstavy, tvoření, představení a společné vzdělávání pedagogů. Pravidelně každý měsíc pořádáme víkendové aktivity pro naše žáky (cyklovýlety, halloween, vánoční tvoření, atletické závody, karneval, trampolíny, olympiádu opiček). Pro pedagogy zařazujeme pravidelné semináře pro práci s nadanými dětmi.

V letošním školním roce jsme se ještě neúčastnili Logické olympiády, protože jsme o spolupráci s Mensou začali přemýšlet až na podzim tohoto školního roku. Od dalších let se budeme pravidelně účastnit.

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy
Ve Štětí, 3. 2. 2018

» Archiv