ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 563
Rychnov nad Kněžnou
516 01


Kontakt

+420 494 539 811

http://www.zsrychnov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Josef Heřman
  • Mgr. Jitka Jarolímková

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu vypracovaný systém vyhledávání a vzdělávání talentovaných žáků z celého regionu. Již 12 let otevíráme v šestém ročníku speciální třídu pro talentované žáky. V tomto spolupracujeme s Mensou ČR a PPP v Rychnově nad Kněžnou.

V těchto třídách za pomoci moderních výukových metod umožňujeme dětem jejich talent rozvinout a dostatečně využít. Učivo je probíráno do větší hloubky a v širších souvislostech. Škola přitom využívá vhodných aktivizujících výukových metod, jako jsou samostatné projekty, logické hry, účast na soutěžích apod.

V tomto školním roce naše třídy pro talentované žáky navštěvovalo celkem 105 žáků. Většina absolventů naší školy se v přijímacím řízení na střední školy umístila na předních místech.

Na škole pracuje kroužek logických her a šachový kroužek. Naši žáci se zúčastňují Logické olympiády a dalších soutěží v jednotlivých předmětech. 

Každý rok škola pořádá Den plný her, kdy se celá škola se mění ve velikou hernu a všichni žáci i učitelé si užívají netradiční hravé dopoledne. Odpoledne se škola otvírá veřejnosti, děti a jejich rodiče se můžou přijít podívat na ukázky výuky v naší škole, dále si mohou zahrát hry, luštit kvízy a zúčastnit se testování.

Mgr. Jitka Jarolímková
zástupkyně ředitelky
V Rychnově nad Kněžnou, 7. 6. 2017

Recitace

20.4.2018 PKČJ | Další informace...

Tradiční setkání žáků 2. stupně naší školy s uměleckou literaturou se uskutečnilo 20. února 2018. Ve školním kole recitační přehlídky měly zastoupení tyto třídy: 6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 8. B.


Přijímací zkoušky do třídy pro talentované žáky

19.4.2018 | Další informace...

Jaké to je u přijímacích zkoušek do třídy pro talentované žáky? Lehká nervozita, velké soustředění a naprosté ticho. Je to poznat i z aktuálních fotografií. 

http://www.zsrychnov.cz/aktuality/a911.html

 


Vysvědčení se samými pětkami

7.4.2018 Radka Čtvrtečková | Další informace...

Tak takové vysvědčení si nepřeje určitě žádný školák. Přitom si ho domů nesli naši žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd docela bez starosti, někteří dokonce s myšlenkou, jak doma rodiče zaskočí.


Spisovatelka Klára Smolíková

31.3.2018 M. Dernerová | Další informace...

Podchytit u dětí zájem o četbu je v dnešní „době internetu“ nadlidský úkol.


„Kamarádka voda“

24.3.2018 Marcela Ježková | Další informace...

Ke Světovému dni vody, který roku 1993 určila OSN na 22. března, vyhlásila společnost AQUA SERVIS RK výtvarnou soutěž pro žáky 2. - 5. tříd s názvem „Kamarádka voda“.


Gratulujeme!

3.2.2018 Ivana Frýzková | Další informace...

Olympiáda v českém jazyce pokračuje letos 44. ročníkem. 36 nejúspěšnějších ze školních kol soutěže se sešlo 29. ledna 2018 v kole okresním.


Den plný her 2018

29.1.2018 Mgr. Radka Polívková | Další informace...

Poslední lednové pondělí patří tradičně na naší škole již několik let oblíbené akci Den plný her. Dopoledne se tělocvična na hlavní budově promění v jednu velkou hernu, kterou projdou všechny třídy 2. stupně. Připravena je celá řada logických a strategických her, další zajímavé deskové hry si přinesli sami žáci, aby je naučili své kamarády i učitele.


Mladý chemik

16.12.2017 Mgr. Libuše Šrámková | Další informace...

12. 12. 2017 se tři žáci naší školy zúčastnili druhého kola soutěže Mladý chemik, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice.


Udílení Cen Jaroslava Heyrovského 2017

16.12.2017 Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ | Další informace...

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 odpoledne byly předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Laureáti přišli a přijeli všichni, Pavel Turek dokonce až z Cambridge, kde začal letos studovat. Novinkou v programu bylo vystoupení žesťového kvinteta studentů Gymnázia a hudební školy Hl.m.Prahy pod vedením p.Imricha Somaše.


Den exkurzí

1.11.2017 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

Již tradičně žáci 2. stupně absolvovali podzimní Den exkurzí. V rámci jednoho dopoledne máme možnost nahlédnout „pod pokličku“ místních firem a organizací. Navštěvujeme různorodá odvětví, kde se seznamujeme s náplní práce a fungováním jednotlivých pracovišť v daném podniku.


» Archiv