ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 563
Rychnov nad Kněžnou
516 01


Kontakt

+420 494 539 811

http://www.zsrychnov.cz

Redaktoři

 • Mgr. Josef Heřman
 • Mgr. Jitka Jarolímková

Naše škola již od roku 2005 otevírá v šestém ročníku speciální třídu pro talentované žáky. Učivo je zde probíráno do větší hloubky a v širších souvislostech. Děti jsou vedeny k samostatné tvořivé práci.

Pro žáky jsme ve školním roce 2017/2018 připravili tuto nabídku:

 • adaptační kurz pro žáky 6. tříd
 • od 8. ročníku jako 2. cizí jazyk němčinu, ruštinu a francouzštinu
 • kroužky: logických her, šachový, atletický, gymnastický, keramický a dopravní
 • v rámci šablon OP VVV na 1. stupni dva čtenářské kluby 
 • na 2. stupni možnost seznámit se s programováním 3D tiskárny
 • účast v Logické olympiádě a dalších soutěžích v jednotlivých předmětech (např. Matematický klokan, Mladý chemik, Pythagoriáda, Matematický orienťák, Matematický expres, olympiáda v českém a anglickém jazyce)
 • vlastní školní soutěže (recitační, pěvecká, autorská)
 • projekt Angličtina s rodilým mluvčím
 • divadelní představení v angličtině 
 • Den plný her – dopoledne pro žáky školy, odpoledne pro veřejnost
 • Den exkurzí, kde se žáci 2. stupně se seznámili s podniky ve svém okolí
 • pro žáky 1. stupně různé exkurze a návštěvy výstav, besedy v knihovně a další akce
 • pro budoucí prvňáčky projekt Než se stanu školákem
 • Den s IZS, kde se žáci seznámili s prací hasičů, policie, městské policie, záchranné služby, kynologů a horské služby
 • účast ve sportovních soutěžích (atletika, plavání, fotbal, basketbal, volejbal)
 • sportovní dny

V sekci Dokumenty najdete souhrnné informace o naší činnosti v minulých letech. Můžete také prozkoumat archiv našich aktualit.

Mgr. Jitka Jarolímková
zástupkyně ředitelky
V Rychnově nad Kněžnou, 26. 7. 2018

» Archiv