ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kubatova 2202/1
České Budějovice
370 04


Kontakt

+420 387 318 864

http://www.zskucb.cz

Redaktoři

 • Martina Novotná

Naše škola se dlouhodobě snaží o vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky:

 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Ve škole je otevřen kroužek Klub zábavné logiky. Děti se zde věnují logickým úlohám, deskovým hrám, programování a robotice.
 • Účastníme se Logické olympiády
 • Nabízíme žákům kroužek zábavné logiky, šachový kroužek a mnoho dalších zájmových kroužků.
 • Účastníme se olympiád napříč všemi předměty. Probíhají i další vědomostní soutěže.
 • Probíhají preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR, Ovoce do škol, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda.
 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou JČU
 • Naše škola se profiluje i jako sportovní. V rámci sportovních výsledků dosahují žáci úspěchu v mnoha soutěžích.
 • Úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami a SPC.
 • V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.
 • Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.
 • Pravidelně uskutečňujeme projektové dny.
 • Jsme Fakultní základní škola. 

Spolupráce s Mensou ČR

Od školního roku 2017/2018 jsou na naší škole otevřeny kluby pro nadané děti, ve kterých mají žáci 1. i 2. stupně možnost své nadání rozvíjet. Nadané děti jsme objevili díky testování Mensy ČR, které proběhlo v listopadu 2017 na naší škole. Děti se seznamují s různými hlavolamy, deskovými hrami, logickými úlohami, enigmatickými hádankami, programováním či robotikou.

Někteří žáci se zúčastnili matematických soutěží. Dva chlapci 4. tříd a jedna dívka 7. třídy řešili zadání finálového kola matematické soutěže PANGEA v Praze. Čtyři chlapci a dvě dívky 4. tříd byli úspěšní v řešení další matematické soutěže SPEEDMAT. Chlapci se navíc umístili mezi 20 nejlepších počtářů ze všech soutěžících. Jeden z nich řešil Pythagoriádu pro 5. ročník, školní kolo vyhrál a v okresním kole byl úspěšným řešitelem.

V příštím školním roce chceme v této činnosti pokračovat a vice se zapojit do soutěží, např. Logická olympiáda, Matematická olympiáda, soutěží v informatice, programování či robotice.

Mgr. Alena Machartová
učitelka 1. stupně
V Českých Budějovicích, 30. 6. 2018

» Archiv