ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kubatova 2202/1
České Budějovice
370 04


Kontakt

+420 387 318 864

http://www.zskucb.cz

Redaktoři

 • Martina Novotná

Naše škola se dlouhodobě snaží o vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky:

 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Ve škole je otevřen kroužek Klub zábavné logiky. Děti se zde věnují logickým úlohám, deskovým hrám, programování a robotice.
 • Účastníme se Logické olympiády
 • Nabízíme žákům kroužek zábavné logiky, šachový kroužek a mnoho dalších zájmových kroužků.
 • Účastníme se olympiád napříč všemi předměty. Probíhají i další vědomostní soutěže.
 • Probíhají preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR, Ovoce do škol, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda.
 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou JČU
 • Naše škola se profiluje i jako sportovní. V rámci sportovních výsledků dosahují žáci úspěchu v mnoha soutěžích.
 • Úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami a SPC.
 • V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.
 • Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.
 • Pravidelně uskutečňujeme projektové dny.
 • Jsme Fakultní základní škola. 

Spolupráce s Mensou ČR

Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich žáků (různorodé projektové aktivity, pravidelných a několik dalších nepravidelných kroužků/klubů na škole apod.) získala naše ZŠ Kubatova v roce 2018 označení „Škola spolupracující s Mensou ČR“. Mensa vznikla v roce 1946 v Oxfordu a sdružuje nadprůměrně inteligentní populaci bez rozdílu rasy nebo vyznání. Dětská Mensa je součástí Mensy ČR a tvoří ji členové od 5 do 16 let. Naše základní škola díky této spolupráci zprostředkovává ve svých prostorách testování IQ a jiné aktivity nejen pro nadané žáky. Děti jsou informovány školní koordinátorkou o pravidelných činnostech a akcích Místní skupiny Mensa v Českých Budějovicích.

Chod školního roku 2020/2021 v důsledku pandemie COVID-19 značně omezil pravidelnost a funkčnost Klubu nadaných dětí 1. i 2. stupně při ZŠ. Přesto se nám podařilo zapojit žáky na podzim 2020 do Logické olympiády pořádané Mensou ČR, kde někteří z nich obsadili krásná přední místa a škola tímto měla zastoupení v krajském semifinále 1. i 2. stupně. Třídní učitelé v době distanční výuky zasílali žákům dobrovolné materiály, zajímavé odkazy, únikové hry v předmětech i vlastnoručně vytvořené kvízy. Jejich motivace tak udržela žáky nadále v zájmu zvídavosti o přesah základního učiva touto netradiční a pro všechny z nás novou formou výuky. Na konci tohoto školního roku se nám podařilo pořídit 6 robotických sad typu 123 Classroom Kid pro práci s dětmi v příštím školním roce.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme na podzim zopakovat plošné testování IQ na naší ZŠ a MŠ Kubatova a nabídku testování opětovně nabídnout veřejnosti. Doufáme, že tento vstřícný krok napomůže širší veřejnosti získat erudovanější pohled na naši školu a především na práci s nadanými žáky. Budeme nadále podporovat a činnost Klubu pro nadané žáky a rozvíjet Robotiku na 1. i 2. stupni naší ZŠ.

Bc. Martina Novotná
pověřena spoluprací s Mensou ČR
V Českých Budějovicích, 30. 6. 2021

» Archiv