ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kubatova 2202/1
České Budějovice
370 04


Kontakt

+420 387 318 864

http://www.zskucb.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Vithová

Naše škola se dlouhodobě snaží o vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky:

 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Ve škole je otevřen kroužek Klub zábavné logiky. Děti se zde věnují logickým úlohám, deskovým hrám, programování a robotice.
 • Účastníme se Logické olympiády
 • Nabízíme žákům kroužek zábavné logiky, šachový kroužek a mnoho dalších zájmových kroužků.
 • Účastníme se olympiád napříč všemi předměty. Probíhají i další vědomostní soutěže.
 • Probíhají preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR, Ovoce do škol, Logická olympiáda, matematický Klokan a Pythagoriáda.
 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou JČU
 • Naše škola se profiluje i jako sportovní. V rámci sportovních výsledků dosahují žáci úspěchu v mnoha soutěžích.
 • Úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami a SPC.
 • V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.
 • Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.
 • Pravidelně uskutečňujeme projektové dny.
 • Jsme Fakultní základní škola. 

Spolupráce s Mensou ČR

Díky cílené podpoře a rozvoji potenciálu našich žáků (různorodé projektové aktivity, pravidelných a několik dalších nepravidelných kroužků/klubů na škole apod.) získala naše ZŠ Kubatova v roce 2018 označení „Škola spolupracující s Mensou Česko“. Mensa vznikla v roce 1946 v Oxfordu a sdružuje nadprůměrně inteligentní populaci bez rozdílu rasy nebo vyznání. Dětská Mensa je součástí Mensy Česko a tvoří ji členové od 5 do 16 let. Naše základní škola díky této spolupráci zprostředkovává ve svých prostorách testování IQ a jiné aktivity nejen pro nadané žáky. Děti jsou informovány školní koordinátorkou o pravidelných činnostech a akcích Místní skupiny Mensa Česko v Českých Budějovicích.

Žáci ZŠ Kubatova se pravidelně zapojují do Logické olympiády, kdy úspěšně reprezentují školu i v krajském kole. Na škole proběhlo v předešlých letech i dobrovolné plošné testování IQ, kdy se k testování přihlásila téměř pětina žáků. Nově se otevřely dveře naší ZŠ pro testování IQ dětí z řad veřejnosti, což má svá daná specifika. Doufáme, že testování a spolupráce v tomto směru, bude probíhat i v dalších letech.

Na naší škole funguje M-klub sdružující nadané žáky 1., 2.  a 3. ročníků.  Od 3. ročníku je dětem nabízen kroužek Robotiky, o který je velký zájem ze stran rodičů i dětí.

Mgr. Jana Vithová
učitelka
V Českých Budějovicích, 25. 10. 2023

» Archiv