ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kubatova 2202/1
České Budějovice
370 04


Kontakt

+420 387 318 864

http://www.zskucb.cz

Redaktoři

 • Martina Novotná

Naše škola se dlouhodobě snaží o vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky:

 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Ve škole je otevřen kroužek Klub zábavné logiky. Děti se zde věnují logickým úlohám, deskovým hrám, programování a robotice.
 • Účastníme se Logické olympiády
 • Nabízíme žákům kroužek zábavné logiky, šachový kroužek a mnoho dalších zájmových kroužků.
 • Účastníme se olympiád napříč všemi předměty. Probíhají i další vědomostní soutěže.
 • Probíhají preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR, Ovoce do škol, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda.
 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou JČU
 • Naše škola se profiluje i jako sportovní. V rámci sportovních výsledků dosahují žáci úspěchu v mnoha soutěžích.
 • Úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami a SPC.
 • V nabídce školy je také Logopedie pro děti s vadami řeči.
 • Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.
 • Pravidelně uskutečňujeme projektové dny.
 • Jsme Fakultní základní škola. 

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2018/2019 probíhaly na naší škole kluby pro nadané děti, ve kterých žáci 1. a 2. stupně rozvíjejí své nadání rozmanitým přístupem. Děti se seznamují s různými hlavolamy, deskovými hrami, logickými úlohami, enigmatickými hádankami, programováním či robotikou.

Školní rok 2018/2019 byl velice úspěšným (nejen) matematickým rokem žáků naší ZŠ – jeden z žáků 5. třídy obsadil 36. místo ve finále Logické olympiády, v krajském kole Klokana obsadil žák 3. třídy naší školy 1. místo a žák 5. třídy 2.–3. místo. 

V soutěži Pangea obsadil žák 5. třídy 1. místo v kraji a v postupu 13. místo v republikovém kole. V okresním kole matematické olympiády 5. třídy naše ZŠ opět zabodovala na 1.místě a 2. – 5. místě. Ve Speedmat (česko-slovenské matematické soutěži) se žáci našich 5. tříd stali absolutními vítězi celé soutěže – získali 24 diplomů za vynikající výkony. Sedm žáků ze třídy 5. A se umístilo na prvních deseti místech celé soutěže!

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme opětovné podzimní celoplošné testování Mensou ČR a nově zahrneme i předškoláky naší MŠ. Nadále budeme podporovat a pracovat v Klubu pro nadané žáky a rozvíjet Robotiku v rámci ŠD.

Bc. Martina Novotná
pověřena spoluprací s Mensou ČR
V Českých Budějovicích, 23. 9. 2019

» Archiv