ZŠ Modřice, p.o. (okr. Brno-venkov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Benešova 332
Modřice
664 42


Kontakt

+420 538 728 201

http://www.zsmodrice.org

Redaktoři

  • Mgr. Markéta Klangová

ZŠ Modřice je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je město Modřice. 

Vzděláváme celkem 503 žáků ve všech ročnících základního vzdělávání (20 tříd). Vzhledem pozici našeho města nám někteří žáci po 5. třídě odcházejí na gymnázia do Brna či Židlochovic.

IQ testování škola organizuje ve spolupráci s Mensou každé dva roky (s výjimkou covidových let). 

S žáky identifikovanými Mensou a dalšími nadanými na 1.st. pracujeme jednu hodinu týdně (po ročnících) v M+ (hodina s rozšířenou výukou matematiky).

Žáci mají také možnost navštěvovat Klub deskových her, organizovaný školním psychologem.

Na 1.stupni se nově rozbíhá program Začít spolu, který žákům otevírá možnost se posouvat v oblasti jak intelektové (badatelské), tak sociálně-emocionální. 

Velkou měrou se na celkovém rozvoji žáků podílí školní družina se svými aktivitami a projekty.

Žáci mají ve škole širokou nabídku kroužků - uměleckých, sportovních, vzdělávacích i zaměřených na informatiku.

Na 1. i 2. stupni podporujeme účast žáků v soutěžích - Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, Mateso, Pythagoriáda, Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet, Babylon, Recitační soutěž, Literární soutěž MAP Šlapanice, Spelling bee, Archimediáda, Mladý chemik, olympiády - matematická, chemická, fyzikální, přírodopisná, zeměpisná, dějepisná, olympiáda v českém a anglickém jazyce, Logická olympiáda. Podpora směřuje i ke sportu a výtvarnému umění.

V letošním roce se naši žáci umístili na 3.místě v Turnaji deskových her v okrese Brno - venkov. Žákyně 5. třídy se umístila na 1. místě v okresním kole Matematické olympiády.

Mgr. Markéta Klangová
učitelka v ZŠ Modřice
V Modřicích, 20. března 2024

» Archiv