ZŠ Modřice, p.o. (okr. Brno-venkov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Benešova 332
Modřice
664 42


Kontakt

+420 538 728 201

http://www.zsmodrice.org

Redaktoři

  • Mgr. Markéta Klangová

Jsme školou spolupracující s Mensou od roku 2018, ve školním roce 2020/21 naši školu navštěvovalo 287 žáků na 1. stupni a 191 žáků na stupni druhém.

V září 2020 se naše škola spolupodílela na výzkumu Fakulty sociálních studií v Brně. Již opakovaně jsme spolupracovali s týmem pod vedením doc. PhDr. Šárky Portešové, Ph.D., na ověřování diagnostiky profilu schopností formou počítačových her.

Ověřování těchto her mělo pomoci s identifikací nadaných žáků, zejména těch nejmladších. Bohužel říjnové uzavření škol neumožnilo dokončení tohoto testování. Pro zachování objektivity nebylo možné druhou (ověřovací) hru zadávat v domácích podmínkách.

V tomto školním roce jsme také z důvodu epidemie nebyli schopni naplnit povinnost vyplývající ze statusu škola spolupracující s Mensou – pravidelné dobrovolné testování IQ.

Žáci prvního stupně, kteří v matematice akcelerují, nebo mají diagnostikované mimořádné nadání měli možnost v prezenční výuce navštěvovat 1x týdně hodinu rozšiřující matematiky. V distanční formě vzdělávání byly zpřístupněny všem žákům 1. stupně dobrovolné úkoly v sekci Zajímavá matematika v prostředí Google meet. Žáci 4. a 5. ročníků se účastnili hodin Matiky+ on-line.

Další možnost, jak napnit vzdělávací potřeby nadaných, přinesl matematický korespondenční seminář realizovaný ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové, kterého se někteří naši žáci se zájmem účastnili.

Z důvodu epidemie byla taktéž výrazně omezena činnost kroužků, výrazně redukovány byly i dalších aktivity, při kterých dochází k narušení třídních kolektivů.

Žáci naší školy se účastnili Logické olympiády, matematické soutěže Klokan, dalších olympiád a soutěží.

Mgr. Alena Lukášová
učitelka 1. stupně
V Modřicích, 7. 10. 2021

» Archiv