ZŠ Modřice, p.o. (okr. Brno-venkov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Název
ico (vytvořeno: 21.9.2019)

Jsme školou spolupracující s Mensou od roku 2018. Ve stejném roce jsme se rozhodli, že chceme pracovat s nadanými dětmi koncepčně: včasně identifikovat tyto jedince, respektovat a rozvíjet jejich vzdělávací potřeby, vytvořit prostor pro jejich setkávání, podporovat jejich potenciál.

HLAVNÍ PILÍŘE ROZVOJE PODPORY NADÁNÍ

1. Systém identifikace

- dobrovolné testování IQ Mensou povinnost vyplývající ze statutu škola spolupracující s Mensou, plánováno na čtvrtek 30.4. 2020

- účast ve výzkumu, který realizuje tým působící na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií v Brně pod vedením paní docentky Šárky Portešové

- kvalifikovaný a proškolený pedagogický sbor v problematice identifikace, rozvoje a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi

- součinnost pegagogů, speciálních pedagogů, výchovné poradkyně, školní psycholožky a pedagoga s náplní práce: Péče o nadané a mimořádně nadané při identifikaci nadaných jedinců

2. Metody a formy práce s nadanými žáky

- diferencovaná výuka, akcelerace učiva, osobní konzultace, vzdělávání dle IVP, individualizace, obohacování učiva, projektová výuka, individuální i skupinové příprava na olympiády a soutěže.

- vstupy do výuky vyšších ročníků, spolupodílení se na výuce a vedení výuky, možnost prezentovat své oblasti zájmů ve třídě i mimo ni

- ve školním roce 2019/2020 zavedena hodina matematiky určená pro mimořádně nadané a nadané žáky 2.-5. ročníku

- Klub zábavné logiky a deskových her

- Další nabídka kroužků pro žáky mimořádně nadané a nadané: Šachový kroužek, kroužek programování, Věda nás baví.

3. Soutěže a olympiády

Recitační soutěže

Sportovní soutěže

Matematická olympiáda

Logická olympiáda

Klokan

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Biologická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Archimediáda

Chemická olympiáda

Pythagoriáda

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v českéme jazyce

A další.


 


 

4. Spolupráce s externími subjekty

Mensa

Masarykova univerzita - Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií

PPP

MŠ Modřice

Věda nás baví

MAS Bobrava


 


 


 


 


 


 

10,69 kB