ZŠ Kolín V., Mnichovická 62

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mnichovická 62
Kolín V
280 02


Kontakt

+420 321 720 398

https://www.5zskolin.cz

Redaktoři

  • Mgr. Michaela Holá

Naše škola patří mezi ty, které se věnují žákům nadaným. Matematickou gramotnost u dětí ve škole rozvíjíme Hejného metodou. Již pátým rokem jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Logická olympiáda. Každoročně se zúčastňujeme soutěží Matematický klokan a Pythagoriáda. V celostátním kole se v letošním roce umístil na 1. místě žák Jakub Sobolík (kategorie Cvrček).

Během celého školního roku probíhá na naší škole kroužek Koumák a kroužek deskových her, který navštěvují žáci 1. stupně. Řeší zde rébusy, hrají strategické, logické, postřehové a vzdělávací hry.

Ve všech třídách podporujeme čtenářskou gramotnost metodami kritického myšlení. Žáci se mohou účastnit dle svého zájmu a nadání velkého množství soutěží a olympiád z různých předmětů. Od 1. třídy mají žáci na některé hodiny anglického jazyka rodilého mluvčí.

Jsme zapojeni do několika mezinárodních projektů eTwinning a Erasmus+. V projektu eTwinning jsou projektové týmy žáků a pedagogů zapojené do eTwinningových projektů s názvy ADVENTUROUS LEARNERS a STEAM BOOK CLUB. V těchto projektech dosáhli naši žáci a pedagogové na mezinárodní standard kvality a bylo jim uděleno ocenění National QUALITY LABEL. eTwinningový projekt ADVENTUROUS LEARNERS získal po ocenění kvality v národním měřítku (National Quality Label) i Evropskou cenu kvality – vysoce ceněnou European Quality Label. 

Na naší škole se věnujeme také praktické výuce animace a filmu. Toto téma se prolíná do více předmětů – českým jazykem počínaje při tvorbě námětu a scénáře filmu, ve výtvarné výchově pak třeba vytváření animačního prostředí a papírových 2D loutek pro ploškovou animaci, v informatice následují práce s animačním programem, fotoaparátem či kamerou, základy střihu filmu a úpravy zvuku, dramatická výchova – namluvení filmu. Toto prostředí dává vyniknout skrytým talentům. Děti, které mají chuť tvořit víc, než se vejde do běžného vyučování, pak mohou navštěvovat kroužek v odpoledních hodinách. Zde pak je prostor na individuální přístup, vytváříme delší filmy, se kterými se pak účastníme amatérských soutěží po celé republice.

Mgr. Michaela Holá
učitelka na 1. stupni
V Kolíně, 9. 5. 2022

» Archiv