Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata, Praha 6

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Thákurova 550/1
Praha 6 – Dejvice
160 41


Kontakt

+420 224 355 010

http://lvicata.cvut.cz

Redaktoři

  • RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata je soukromá škola zřizována Českým vysokým učením technickým v Praze (dále jen ČVUT v Praze). Nejprve byla otevřena ve školním roce 2010/2011 Univerzitní mateřská škola Lvíčata jako firemní školka ČVUT v Praze. Následně na základě poptávky rodičů dětí z mateřské školy byla ve školním roce 2015/2016 otevřena i Univerzitní základní škola Lvíčata. Naše škola byla až do školního roku 2020/2021 školou malotřídní. Díky rozšíření prostor, které nám poskytlo a zrekonstruovalo ČVUT v Praze, má škola od školního roku 2021/2022 pět samostatných tříd, v nichž se vzdělávají žáci prvního stupně. Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje v rozmezí od 15 do 18 žáků. Většina žáků po ukončení vzdělávání v naší škole pokračuje ve studiu na osmiletých gymnáziích, někteří z nich na přírodovědně zaměřených gymnáziích, jako je Gymnázium Christiana Dopplera či Gymnázium Johanese Keplera. 

Současná podoba zápisu do naší školy je upravená tak, abychom si mohli vyhledat děti, které mají vztah k přírodovědné oblasti vzdělávání a zároveň jsou připraveny zvládnout i náročný školní vzdělávací program naší školy.  S dětmi, z nichž část má diagnostikované nadání či mimořádné nadání, se snažíme intenzivně pracovat dle jejich potřeb. Pracujeme na školním konceptu podpory nadaných či mimořádně nadaných žáků, v němž chceme co nejlépe využít specifické možnosti, které naše škole má. Naši pedagogové se v oblasti práce s nadanými dětmi dále vzdělávají. Někteří z našich žáků spadají do kategorie dětí s takzvanou dvojí výjimečností, což znamená, že jsou u nich zřetelné oblasti, v nichž jsou velmi dobří, a zároveň jsou přítomné i oblasti, které je potřeba kompenzovat, jako příklad lze zmínit sociální oblast. V této oblasti nám velmi pomáhá spolupráce jak s pedagogicko-psychologickou poradnou, tak i řadou dalších neziskových organizací s cílem posílit sociální oblast jak napříč jednotlivými třídami, tak i napříč celou školou.

V naší základní škole, přestože se jedná o školu, kde se vzdělávají žáci pouze prvního stupně, se snažíme o položení dobrých základů k budoucí výuce přírodovědně či technicky zaměřených předmětů, podporujeme a rozvíjíme zájem o tyto oblasti vzdělávání již u takto mladých žáků. Velmi nám v tomto ohledu pomáhá zřizovatel, tedy ČVUT v Praze, kde máme nejen možnosti organizovat návštěvy na zajímavá pracoviště napříč ČVUT v Praze, ale i možnost pozvat odborníky z ČVUT v Praze k nám do školy. Mimo spolupráce s ČVUT v Praze dále využíváme možnosti exkurzí i na pracovištích AV ČR, či jiných vysokých škol. Dále škola spolupracuje s městskou částí Praha 6 a školami v rámci Prahy 6, Centrem nadání, ESERO (vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury), Dětským klubem Kodymka a dalšími organizacemi. 

Naši žáci se pravidelně účastí mnoha různých soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. V rámci matematicky orientovaných soutěží se jedná například o soutěže Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Pangea, Matematický klokan, Matematický proud, Pohár vědy či Šikulka. Dále se žáci pravidelně účastní i soutěží Talent základek, Vesmír pro lidstvo, Robosoutěže a dalších.

Mimo výše zmíněné přírodně orientované akce jednotlivé třídy organizují i další aktivity, mezi které patří například návštěvy divadel, výstav, koncertů, knihoven a podobně. Protože naše škola sídlí v Praze, někdy nám chybí možnost být v přírodě. To je jeden z důvodů, proč organizujeme během podzimního období společný adaptační pobyt a během jarního období pak školu v přírodě.

V rámci odpolední družiny pak probíhají kroužky, které doplňují dopolední výuku. V rámci přírodovědné oblasti u nás probíhá ve spolupráci s Centrem nadání kroužek Zábavná logika, dále ve spolupráci s ČVUT v Praze kroužek Zábavná matematika a programování, ve spolupráci s externí organizací probíhá kroužek Šachy a dále sami organizujeme kroužek Pokusy kolem nás. Dále připravujeme ve spolupráci s odborníkem z IBM od příštího školního roku i kroužek Robotiky. Mimo to u nás probíhají i další kroužky, jako například Anglický jazyk, Fotbal, Hodinka pro duši, Dramatická výchova či Flétna.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
ředitelka školy
V Praze, 7. 7. 2023

» Archiv