Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata, Praha 6

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Thákurova 550/1
Praha 6 – Dejvice
160 00


Kontakt

+420 224 355 010

http://lvicata.cvut.cz

Redaktoři

  • RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

Univerzitní základní škola Lvíčata je zřizována Českým vysokým učením technickým v Praze. Jedná se o výjimečný počin, kdy nejvýznamnější technická univerzita v zemi se rozhodla, že bude zřizovatelem základní školy 1. stupně. Školu navštěvuje celkem 42 žáků, kteří dosahují výjimečných studijních výsledků. Ve škole pracujeme s velmi nadanými dětmi, které se chtějí vzdělávat a jsou velmi motivované.

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí: ve škole působí akademičtí pracovníci ČVUT ve výuce, nebo vedou zájmové kroužky. Žáci navštěvují vědecká pracoviště a prohlubují svůj zájem o vědu a techniku. Škola spolupracuje s Centrem nadání a dalšími institucemi. Ve výuce působí dva učitelé současně.

Ing. Mgr. Jiřina Maříková
ředitelka školy
V Praze, 23. 7. 2018

» Archiv