ZŠ Sever, Česká Lípa

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 2520
Česká Lípa
470 01


Kontakt

+420 487 828 900

http://www.zs-sever.cz

Redaktoři

  • Mgr. Pavel Černý
  • Mgr. Romana Nenáhlová
  • Mgr. Jiří Vosála

Školní rok 2020/2021 byl organizačně velmi náročný. Začátek školního roku začal sice standardně a všichni jsme očekávali, že se nebude opakovat situace z předchozího školního roku. 

Ještě začátkem školního roku jsme stihli zaregistrovat děti do Logické olympiády, a přestože předešlý školní rok byl takový jaký byl, přihlásilo se do soutěže 57 žáků. Naštěstí tato soutěž je organizována přes počítače, a tak do ní nezasáhla proticovidová opatření. Podařilo se nám rozjet i několik kroužků v rámci Severáčkova klubu nadaných dětí. Tento stav však netrval dlouho. Již v polovině října byl vyhlášen zákaz vyučování tělesné výchovy a žáci 2. stupně nastoupili na rotační výuku. Do školy chodily 6. a 7. ročníky. Třídy stačily sotva prorotovat a již následovaly covidové prázdniny těsně následované podzimními. Po nich následovalo uzavření celé školy a distanční výuka na obou stupních. 

V tu chvíli bylo jasné, že veškerá aktivita se bude muset přesunout do kyberprostoru. A také nám došlo, že se neuskuteční tradiční akce pro mateřské školy a také nedojde na nové testování IQ. Samozřejmě také nedošlo ani na náš oblíbený Den otevřených dveří, kterým seznamujeme širokou veřejnost nejen s chodem školy, ale také s prací s nadanými dětmi.

Ačkoliv distanční výuka probíhala zpočátku s menšími problémy, podařilo se nám najet na jednotný systém Teams. A také jsme zajistili pro všechny žáky potřebnou techniku. V on-line prostředí začaly fungovat i některé kroužky pro nadané děti. Týkalo se to kroužky Klub chytrých hlaviček, který pod vedením paní učitelky Pospíšilové mohl alespoň sledovat některé zajímavé pokusy chemické či fyzikální a také o nich diskutovat. On-line prostředí umožnilo, že pokusy mohl sledovat prakticky každý, kdo měl zájem. Prakticky stejně pracoval i Technický klub pod vedením pana učitele Němce. Samozřejmě sebelepší připojení nemůže nahradit živé sledování pokusů či diskusi.

Nicméně se můžeme pochlubit pěkným úspěchem v Zeměpisné olympiádě, která probíhala on – line. Náš žák vyhrál okresní kole a na krajském kole obsadil velmi pěkné 4. místo.

12. dubna konečně prvňáčkům pomohly oživit prostory školy i některé třídy 1. stupně, které se začaly učit rotačním způsobem. Druhý stupeň zachovávajíce distanční studium byl vzděláván na dálku, přestože žáky 9. tříd čekaly přijímací zkoušky. Předpokládali jsme, že alespoň budoucí studenti budou mít možnost se s pomocí zkušených pedagogů připravit na přijímací zkoušky, ale chyba lávky. I příprava na přijímací zkoušky musela tedy proběhnout on-line. Konzultace mohly proběhnout pouze 1 učitel 1 žák, což pro přípravu není ideální, a navíc dost časově náročné.

Od 10. května se konečně školní budova zaplnila všemi žáky. Pokud se tedy zamyslíme nad tím, jak proběhl letošní školní rok, dojdeme k tomu, že některé třídy jsme do 10. května viděli pouze 3 týdny.

Přestože uplynulé měsíce patřily určitě k nejnáročnějším, jaké jsme ve své praxi poznali, je nutno připomenout několik kladných věcí.

Tou první je poměrně snadné zvládnutí on-line výuky. Celá škola velmi záhy přešla na platformu TEAMS, která umožnila všem učitelům vzdělávat žáky tak, že nebyl problém s žáky probrat předepsané učivo v redukované formě. Žáci si rychle zvykli na to, že školní rozvrh hodin platí i u nich v pokojíčku a že počítač neslouží jen lajkování fotografií či ke střílení nevinných zombíků, ale je i nástrojem ke vzdělávání a práci. Také rodiče jistě uvítali pravidelné třídní schůzky před obrazovkou, na nichž se mohli dozvědět, jak jejich děti zvládají tento způsob výuky. Počáteční obavy z tohoto způsobu výuky, které se objevovaly u některých starších kolegyň, byly rychle rozptýleny. Všichni jsme si dokonce zvykli i na on-line pracovní porady.

Snad je již to nejhorší za námi a tento školní rok proběhne bez problémů.

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele školy
V České Lípě, 19. 2. 2022

» Archiv