ZŠ Sever, Česká Lípa

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 2520
Česká Lípa
470 01


Kontakt

+420 487 828 900

http://www.zs-sever.cz

Redaktoři

  • Mgr. Pavel Černý
  • Mgr. Romana Nenáhlová
  • Mgr. Jiří Vosála

Jsme školou, která spolupracuje s Mensou ČR.  Na naší škole stále funguje „Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“.

Tento klub má čtyři sekce: 

1. Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty …) 
2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova) 
3. Sportovní (plavání) 
4. Herní klub deskových her 

Ve školním roce 2023/2024 se žáci, kteří měli zájem o hraní logických, strategických či matematických her, se scházeli ve středu v čase od 12:00 do 12:45 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin v nově zrekonstruovaném klubu Heuréka, neboť „stará“ Heuréka se změnila v běžnou kmenovou třídu. Návštěvnost klubu se pohybovala kolem 45 dětí z 1. a 2. stupně. V klubu si mohly děti vyzkoušet i svou obratnost při hrách twister a x-box. Žáci si také zdokonalují své logické myšlení při strategických deskových hrách. Klub se stal i oblíbeným místem v rámci Dne otevřených dveří, který se uskutečnil 23. března. V této místnosti strávili budoucí prvňáčci s dozorem spoustu času. Jsme rádi, že i rodiče pochopili důležitost takovýchto her, které rozvíjejí u dětí matematickou představivost a abstraktní myšlení. V letošním roce klub Heuréka zorganizoval celoškolní turnaj v deskových hrách. Turnaj proběhl ve třech dnech v únoru tohoto roku. Pro velký úspěch byl zopakován v březnu.

I ve školním roce 2023/2024 byly panem ředitelem Mgr. Pavlem Černým pozvány děti posledních ročníků mateřských škol k nám na návštěvu. Paní učitelky i jejich děti si kromě prohlídky budovy a odborných učeben prohlédly také klub Heuréka, kde strávily příjemné chvíle. Krom toho si také předškoláci vyzkoušeli i hodinu v prvních třídách formou náslechu.

Pro žáky druhého stupně jsme otevřeli Přírodopisný klub, který se pravidelně schází každé pondělí od 14:00 do 15:00 hodin. Tento klub se zaměřuje na rozšiřování a prohlubování znalostí v oblasti přírodopisu. Náplní jsou nejen přírodovědné pokusy, ale také zkoumání fauny a flory v okolí školy. Klub zorganizoval v letošním roce pro celou školu projektový den v rámci Dne Země (22. 4.). V rámci činnosti Klubu pod vedením paní uč. Němcové také proběhl týdenní ekologický pobyt v Jizerských horách. Ten byl tematicky rozdělen na pozorování různých ekosystémů (voda, rostliny, živočichové, geologie…). 

Kroužek Chytré hlavičky, v němž žáci pod vedením paní učitelky Pospíšilové provádějí fyzikální a chemické pokusy, se již stal nedílnou součástí rozvrhu zájemců z řad žáků 2. stupně. Členové tohoto kroužku budou jistě ocenili návštěvu IQPARKu a IQLANDIE v Liberci a těší se na návštěvu Technického muzea v Praze. Své znalosti jistě uplatní při dalším studiu na středních školách. 

V letošním školní roce byl nově otevřen i kroužek Virtuální realita. Zájemci z 1. i 2. stupně se pravidelně scházejí s panem ředitelem a mají možnost v rámci kroužku si vyzkoušet pohyb v kyberprostoru a podívat se také do míst, která třeba nikdy nepoznají (lidské tělo, vesmír, hmyz…).
Také ve školním roce 2023/2024 se naši žáci samozřejmě účastnili Logické olympiády. Školní kolo proběhlo v prvním říjnovém týdnu.  Celkem se olympiády účastnilo 53 dětí. Z prvního a druhého stupně postoupila jedna žákyně do krajského kola.

V druhém květnovém týdnu proběhne testování IQ pod hlavičkou Mensa.cz.

Naši žáci matematici byli letos úspěšní v několika soutěžích. Nejprve musíme zmínit soutěž Matematický klokan a Pythagoriádu. Bohužel organizátoři letos nepřipravili okresní a krajská kola, a tak naši žáci nemohli porovnat své znalosti s ostatními. Porovnání by jistě bylo zajímavé, neboť družstva, která se účastnila týmové matematické soutěže MASO, se umístila v krajském kole v první desítce z třiceti dvou družstev a v republikovém kole byli v první třetině z 305 družstev. Oba týmy se již těší na jarní kolo, které proběhne v květnu. A my jim samozřejmě držíme palce.

Největšího úspěchu však dosáhla naše žákyně v Olympiádě v AJ, neboť se jí podařilo zvítězit s velkým náskokem v krajském kole a postupuje do kola národního.

V novém školním roce bychom si přáli, aby naši žáci ve vědomostních soutěžích dosáhli alespoň stejných výsledků. Dále bychom chtěli, aby více dětí navštěvovalo Heuréku a aby se více dětí seznamovalo s virtuální realitou nejen ve vyučovacích hodinách, ale i mimo ně v době osobního volna.

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele školy
V České Lípě 29. dubna 2024

» Archiv