ZŠ Přemyslovců, Louny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Přemyslovců 2209
Louny
440 01


Kontakt

+420 415 672 213

http://www.zspremyslovcu.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vlastimil Hubert

Základní škola je součástí vzdělávací soustavy Ústeckého kraje s devíti postupnými ročníky rozdělenými do dvou stupňů (1. stupeň: 1.–5. ročník, 2. stupeň: 6.–9. ročník). Naším hlavním cílem je nabízet kvalitní vzdělání ve všech oblastech. Naše škola je školou otevřenou pro všechny s individuálním přístupem k žákům, rodičům I přátelům školy.

Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy. Významně podporujeme nadané žáky. Zřizujeme kroužky logiky a čtenářství. Každoročně vyhlašujeme nejlepší žáky školy v různých oblastech.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše Základní škola Louny, Přemyslovců, je od roku 2018 školou spolupracující s Mensou ČR. Spolupráce s Mensou ČR je pro nás velmi inspirativní.

V září 2020 se žáci účastnili Logické olympiády. V říjnu 2020 proběhlo pravidelné dobrovolné testování IQ. Stihli jsme ho ještě před uzavřením škol. Otestovat dítě je nabízeno zákonným zástupcům celé školy. Žáci se zúčastnili matematické soutěže Klokan, v režimu online, a dalších olympiád a soutěží. V letošním školním roce jsme za vydatné podpory paní učitelky Elišky Vondrové navázali spolupráci s japonskou školou, kdy proběhla online konverzace našich žáků se studenty školy v angličtině.

Na Základní škole Přemyslovců v Lounech pokračuje ve své činnosti Klub nadaných dětí.  Klub se schází dvakrát do měsíce a je podle věku rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy, druhou tvoří žáci druhého stupně. V obou skupinách je hlavní náplní rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou. V letošním školním roce se v klubu žáci setkávali především online. Mělo to své výhody i nevýhody. Velkou nevýhodou bylo, že se nevídali tváří v tvář, nemohli podnikat všechny naplánované akce, účastnit se výstav, přednášek a neměli společné zážitky. Ale ani tato doba nezabránila ve virtuálním setkávání pomocí moderních technologií. Výhodou online období bylo, že se každý mohl doma věnovat svým preferovaným zájmům a na pravidelných klubových schůzkách pak předávat získané vědomosti a poznatky svým kamarádům. Tak se například seznámili s programováním ve Scratchi, tvořili únikovou hru v Minecraftu, připravili online osmisměrky, vyzkoušeli, jak se tvoří komiks v programu Word Cloud Art Creator, virtuálně navštívili expozice Vida Brno, soutěžili s ČT Edu, tvořili sirkové hlavolamy, hráli deskové hry, četli si úryvky ze zajímavých knih, prohlédli si a lámali hlavy nad optickými klamy, vyzkoušeli velké množství logických a zábavných testů, společně šifrovali a dešifrovali textové zprávy, věnovali se různým druhům problémových úloh, společně si zahráli dobrodružnou hru zaměřenou na bezpečnost na internetu INTERLAND, podnikli online exkurzi do simulace atomové elektrárny Černobyl a mnohé další. Z letošního roku si žáci odnesli mnoho pěkných zážitků a těší se na příští školní rok, snad už opravdu “tváří v tvář”. 

Pokračujeme v úspěšném vedení kroužku Zábavné vědy, ve kterém celoročně žáci provádějí praktické pokusy. Dále nabízíme kroužky rozmanitého zaměření od sportovních kroužků přes umělecké (výtvarné, keramické) až po kroužek deskových her. Každoročně pořádáme na škole projektové dny, na kterých se podílejí samotní žáci. Bohužel v letošním roce byly naše aktivity opět narušeny pandemií COVID-19. Uzavírání škol nejen neumožňuje pořádání aktivit, ale zároveň velmi citelně zasahuje do třídních kolektivů a vazeb mezi žáky. Pevně věříme, že příští rok bude už jen lepší.

Mgr. Petra Fleková
pověřená spoluprací s Mensou ČR
 
Mgr. Vlastimil Hubert
ředitel školy
 
V Lounech, 9. 11. 2021

» Archiv