ZŠ Přemyslovců, Louny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Přemyslovců 2209
Louny
440 01


Kontakt

+420 415 672 213

http://www.zspremyslovcu.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vlastimil Hubert

Základní škola je součástí vzdělávací soustavy Ústeckého kraje s devíti postupnými ročníky rozdělenými do dvou stupňů (1. stupeň: 1.–5. ročník, 2. stupeň: 6.–9. ročník). Naším hlavním cílem je nabízet kvalitní vzdělání ve všech oblastech. Naše škola je školou otevřenou pro všechny s individuálním přístupem k žákům, rodičům i přátelům školy.

Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy. Významně podporujeme nadané žáky. Zřizujeme kroužky logiky a čtenářství. Každoročně vyhlašujeme nejlepší žáky školy v různých oblastech.

Spolupráce s Mensou ČR

Od roku 2018 má naše Základní škola Louny, Přemyslovců, tu čest spolupracovat s Mensou ČR. Spolupráce s Mensou ČR je pro nás velmi inspirativní a pomáhá nám rozvíjet nejen nadané žáky a žáky s potenciálem. Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády. Zapojení se do Logické olympiády je nabízeno všem žákům školy. 

Na naší základní škole se cíleně věnujeme rozvoji nadání a intelektových vlastností od 1. třídy. Nejmenší žáci mají možnost navštěvovat IQ Klubík, ve kterém se seznamují s hrami pro rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti. Pro žáky dalších ročníku funguje již několikátý rok Klub nadaných dětí. Klub se schází dvakrát do měsíce a je rozdělen podle věku do dvou skupin. V obou skupinách je naším cílem rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou motivující žáky k dalšímu individuálnímu bádání. Žáci mají k dispozici řadu naukových logických a konstruktivních her, hlavolamů, rébusů, křížovek a deskových her. Věnujeme se také práci s encyklopediemi, zajímavými časopisy a jinými zdroji informací, ve kterých se zaměřujeme na schopnost vyhledávat a třídit informace.

Díky velké podpoře ze strany vedení školy se můžeme každoročně těšit na přísun nových a zajímavých pomůcek pro rozvoj žáků. V letošním roce učitelé hojně využívali hry pro rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti i v rámci běžných vyučovacích hodin, tyto aktivity přijímali žáci s velikým nadšením. 

Po takřka dvou letech se nám letos povedly i výpravy za vědou a poznáním. Navštívili jsme např. Národní muzeum v Praze, IQ LANDII v Liberci nebo Techmania Science Center v Plzni. Dále jsme se účastnili vzdělávacích akcí v rámci našeho okresu. V letošním roce pokračujeme v úspěšném kroužku Zábavné vědy, ve kterém celoročně žáci provádějí praktické pokusy. Nabízíme také kroužky rozmanitého zaměření od sportovních přes umělecké (výtvarné, keramické) až po kroužek zaměřený na digitální technologie, kde se žáci učí základům programování. Každoročně pořádáme projektové dny, na kterých se podílejí samotní žáci – odpoledne pro děti z mateřských škol, Den Země, Multikulturní týden.

V letošním roce se nám podařilo dokončit učebnu přírodních věd a učebny robotiky. V těchto učebnách najdou žáci mnoho nových možností pro svůj růst.

Mgr. Michaela Vaňková
koordinátorka nadání na ZŠ
 
Mgr. Petra Fleková
pověřená spoluprací s Mensou ČR
 
Mgr. Vlastimil Hubert
ředitel školy
 
V Lounech, 17. 8. 2022

» Archiv