ZŠ Přemyslovců, Louny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Přemyslovců 2209
Louny
440 01


Kontakt

+420 415 672 213

http://www.zspremyslovcu.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vlastimil Hubert

Základní škola je součástí vzdělávací soustavy Ústeckého kraje s devíti postupnými ročníky rozdělenými do dvou stupňů (1. stupeň: 1.–5. ročník, 2. stupeň: 6.–9. ročník). Naším hlavním cílem je nabízet kvalitní vzdělání ve všech oblastech. Naše škola je školou otevřenou pro všechny s individuálním přístupem k žákům, rodičům I přátelům školy.

Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy. Významně podporujeme nadané žáky. Zřizujeme kroužky logiky a čtenářství. Každoročně vyhlašujeme nejlepší žáky školy v různých oblastech.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše základní škola je od roku 2018 školou spolupracující s Mensou ČR. Velmi si této spolupráce vážíme. V září se žáci účastnili Logické olympiády, v říjnu 2020 chystáme další testování přihlášených žáků. Otestovat dítě je nabízeno zákonným zástupcům celé školy.

Na Základní škole Přemyslovců v Lounech pokračuje ve své činnosti Klub nadaných dětí. Klub se schází dvakrát do měsíce a je podle věku rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy, druhou tvoří žáci druhého stupně. V obou skupinách je hlavní náplní rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou. K tomu máme k dispozici řadu naukových, logických a konstruktivních her, hlavolamů, rébusů, křížovek a deskových her. Pomocí digitálních interaktivních pomůcek se žáci učí základům programování, rozvíjejí logické myšlení a prostorovou představivost. Pracujeme také s encyklopediemi, zajímavými časopisy a jinými zdroji informací, zaměřujeme se na schopnost vyhledávat a třídit informace. Nedílnou součástí klubu je také demonstrace jednoduchých fyzikálních či chemických pokusů.

Žáci se ve školním roce 2019/2020 vydali poprvé na Týden vědy, pořádaný Akademií věd v Praze, kde se zúčastnili únikových her. Zde se inspirovali a začali připravovat únikovou hru pro všechny žáky naší školy – neuskutečnila se z důvodu předčasného uzavření škol. Věříme, že ji zrealizujeme v příštím školním roce. Žáci devátého ročníku navrhli a sestavili relaxační zóny na chodbě školy, budou na ně příjemnou vzpomínkou.

Pokračujeme v úspěšném vedení kroužku Zábavné vědy, ve kterém celoročně žáci provádějí praktické pokusy. Dále nabízíme kroužky rozmanitého zaměření od sportovních kroužků přes umělecké (výtvarné, keramické) až po kroužek deskových her, který v letošním roce probíhal dvakrát do týdne. Můžeme se pochlubit vzrůstajícím zájem o kroužek vaření – oproti předešlým letům jsme museli přidat hodiny - celkem máme na kroužek vaření 3 skupiny.

Každoročně pořádáme na škole projektové dny, na kterých se podílejí samotní žáci. Bohužel v letošním roce byly naše aktivity předčasně ukončeny z důvodu pandemie Covid-19. Spolupráce s Mensou ČR je pro nás velmi inspirativní a pomáhá nám rozvíjet nejen nadané žáky.

Mgr. Petra Fleková
pověřená spoluprací s Mensou ČR
 
Mgr. Vlastimil Hubert
ředitel školy
 
V Lounech, 22. 7. 2020

» Archiv