ZŠ Přemyslovců, Louny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Přemyslovců 2209
Louny
440 01


Kontakt

+420 415 672 213

http://www.zspremyslovcu.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vlastimil Hubert

Základní škola je součástí vzdělávací soustavy Ústeckého kraje s devíti postupnými ročníky rozdělenými do dvou stupňů (1. stupeň: 1.–5. ročník, 2. stupeň: 6.–9. ročník). Naším hlavním cílem je nabízet kvalitní vzdělání ve všech oblastech. Naše škola je školou otevřenou pro všechny s individuálním přístupem k žákům, rodičům I přátelům školy.

Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy. Významně podporujeme nadané žáky. Zřizujeme kroužky logiky a čtenářství. Každoročně vyhlašujeme nejlepší žáky školy v různých oblastech.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše základní škola se stala školou spolupracující s Mensou ČR v letošním školním roce 2018/2019. V září se žáci účastnili Logické olympiády, v říjnu 2018 proběhlo testování přihlášených žáků. Otestovat dítě je nabízeno zákonným zástupcům celé školy.

Na Základní škole Přemyslovců v Lounech zahájil ve školním roce 2018/2019 svou činnost Klub nadaných dětí.  Klub se schází dvakrát do měsíce a je podle věku rozdělen na dvě skupiny. První skupinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy, druhou tvoří žáci druhého stupně.  V obou skupinách je hlavní náplní rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou. K tomu máme k dispozici řadu naukových, logických a konstruktivních her, hlavolamů, rébusů, křížovek a deskových her.  Pomocí digitálních interaktivních pomůcek se žáci učí základům programování, rozvíjejí logické myšlení a prostorovou představivost. Pracujeme také s encyklopediemi, zajímavými časopisy a jinými zdroji informací, zaměřujeme se na schopnost vyhledávat a třídit informace. Nedílnou součástí klubu je také demonstrace jednoduchých fyzikálních či chemických pokusů. V budoucnosti se zaměříme rovněž na návštěvy výstav, exkurze na zajímavá místa.

Činnost klubu se postupně dostala do povědomí dětí, a tak nám přibývají další členové, kteří se pro nás stávají dalším zdrojem inspirace. Klub se těší velké podpoře ze strany vedení školy, proto mohou žáci využívat stále nové pomůcky a výukové materiály, seznamovat s nimi v hodinách své spolužáky.

Zároveň na naší základní škole probíhá kroužek Zábavné vědy, ve kterém celoročně žáci provádějí praktické pokusy – výroba slizu, pozorování rozpustnosti látek…. Dále nabízíme kroužky rozmanitého zaměření od sportovních kroužků přes umělecké (výtvarné, keramické) až po kroužek deskových her, který postupně nabývá na oblibě.

Každoročně pořádáme na škole projektové dny, na kterých se podílejí samotní žáci – odpoledne pro děti z mateřských škol, Den Země, Multikulturní týden, Adventní setkání s rodiči. Spolupráce s Mensou ČR je pro nás velmi inspirativní a pomáhá nám rozvíjet nejen nadané žáky. Výlet do iQLANDIE LIBEREC, účast na Veletrhu vědy 2019 v PVA EXPO Praha pak byla samozřejmostí a již nyní se těšíme na příští školní rok, kdy nám, na základě zájmu žáků, přibydou další společné aktivity s cílem žáky rozvíjet v různých oblastech lidského žití.

Mgr. Petra Fleková
pověřená spoluprací s Mensou ČR
 
Mgr. Vlastimil Hubert
ředitel školy
 
V Lounech, 10. 6. 2019

» Archiv