ZŠ Sokolov, Švabinského

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Švabinského 1702
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 352 623 645

https://www.6zs-sokolov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Laslopová
  • Mgr. Iva Vacková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, kde na 2. stupni v každém ročníku máme matematickou třídu. Dlouhodobě se umísťujeme výborně v předmětových a sportovních soutěžích. Pracujeme nejen s žáky v rámci inkluze, ale i s žáky nadanými. Zapojujeme se do projektů zaměřených pro základní a střední školy na podporu technického vzdělávání, spolupracujeme s vysokými školami a vedeme kroužky jako nadstavbu pro žáky se zájmem o další vzdělávání. Projektová výuka se prolíná oběma stupni školy a dává prostor pro individuální práci s nadanými žáky. Velmi dobře spolupracujeme s rodiči, kteří mají zájem o nadstandardní přístup a výuku.

Spolupráce s Mensou ČR

Na škole fungují dva badatelské kroužky, a to na 1. stupni a i na 2. stupni, scházíme se 1x týdně na 1,5 hodiny. Kroužek je zaměřen na přírodovědné bádání, prozkoumávání, ale také i na robotiku a 3D tisk. Dále na 2. stupni máme pro starší ročníky kroužek zábavné experimenty, kde se věnujeme chemickým a fyzikálním experimentům a přípravě na olympiády. I v době distanční výuky jsme se účastnili různých soutěží, a to: Logická olympiáda, Náboj Junior, Mladý chemik – zde jsme se probojovali do krajských kol, a i na republikové finále, Přírodovědný a matematický klokan, Pangea, Fyzikání olympiáda, kde jsme postupovali i do krajských kol, Archimediáda, Chemická olympiáda – také jsme postoupili do krajského kola. Žáci v rámci distanční výuky si i připravovali zajímavá videa s pokusy a účastnili se s nimi v soutěži Vím proč.

Naše škola spolupracuje s Nadací Unipetrol, MAS Sokolovska a díky tomu se snažíme realizovat různé zajímavé projekty. Připravujeme chemická divadla a workshopy pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, na všem se podílejí žáci naší školy.

V létě pořádáme příměstský tábor Pokusohraní, badatelsky a roboticky zaměřený.

V průběhu roku se snažíme vymýšlet a realizovat různé exkurze, divadlo ÚDIF, hodiny moderní chemie – spolupráce s VŠCHT, v letošním roce jsme se zapojili do projektu Plastíkův kufřík.

Mgr. Ivana Laslopová
učitelka
V Sokolově, 13. 2. 2022

» Archiv