ZŠ Sokolov, Švabinského

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Švabinského 1702
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 352 623 645

https://www.6zs-sokolov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Laslopová
  • Mgr. Iva Vacková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, kde na 2. stupni v každém ročníku máme matematickou třídu. Dlouhodobě se umísťujeme výborně v předmětových a sportovních soutěžích. Pracujeme nejen s žáky v rámci inkluze, ale i s žáky nadanými. Zapojujeme se do projektů zaměřených pro základní a střední školy na podporu technického vzdělávání, spolupracujeme s vysokými školami a vedeme kroužky jako nadstavbu pro žáky se zájmem o další vzdělávání. Projektová výuka se prolíná oběma stupni školy a dává prostor pro individuální práci s nadanými žáky. Velmi dobře spolupracujeme s rodiči, kteří mají zájem o nadstandardní přístup a výuku.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše škola se i nadále věnuje nadaným a motivovaným žákům.

Ve školním roce 2023/24 jsme otevřeli tři kroužky technicko - přírodovědně zaměřené a to pro 3. - 5. ročník, 6. - 7. ročník - Badálek a pro 8. - 9. ročník Zábavné experimenty.

I nadále od 6. ročníku na škole funguje třída s matematicko - přírodovědným  zaměřením, kdy od šk. roku 2023/24 vznikl pro této třídy předmět Badatelský seminář.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Nadací Orlen Unipetrol a Synthomerem, díky kterým můžeme finančně podpořit kroužky a školní projekty, např. větrná elektrárna, kterou využíváme na naší školní zahradě.

V tomto školním roce 2023/24 jsme se zúčastnili několika soutěžích:

Vex IQ robotická soutěž, Náboj Junior - 4. místo, Science Cup, Hledáme nejlepšího mladého chemika (máme postupujícího finalistu na MČR), Chemické olympiády (máme vítěze okresního kola a dva postupující do krajského kola), Fyzikální olympiády (kat. F - 1. a 2. místo, kat. E - 2. a 3. místo - okresní kolo, postup do krajského kola), Pangea (9. ročník - vítěz krajského kola a  postupující finalista na MČR), Biologická olympiáda (okresní kolo 3. místo a postup do krajského kola), Výzva pro chemika, Kouzelná chemie pro 1. st, 6.-7. třída, 8.-9.třída, Plastíkův kufřík - 3. místo, Pišqworky, Přírodovědný a matematický klokan, Pythagoriáda a v dalších jiných předmětových a sportovních soutěží jsme úspěsný.

Naše škola pořádá i soutěž pro 5. ročníky v Sokolovském okrese - Hádej s námi - soutěž je zaměřena na logické úlohy, přírodovědné a matematické, finanční dovednosti.

Již tradičně jsme uspořádali ve spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. workshop Hokusy pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, kde využíváme vrstevnické učení, kdy žáci 8. a 9. ročníků provázejí děti po fyzikálně - chemicko zaměřených stanovištích.

Ve školním roce 2022/23 na škole vzniklo pod vedením Mgr. Ivany Laslopové lektorské chemické centrum pod záštitou VŠCHT.

Mgr. Ivana Laslopová
učitelka
V Sokolově, 8. 5. 2024

» Archiv