Gymnázium Karviná, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mírová 1442/2
Karviná
735 06


Kontakt

+420 596 311 197

http://www.gym-karvina.cz

Redaktoři

  • Mgr. Monika Brzá

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Gymnázium Karviná je školou s osmiletým a čtyřletým výukovým programem. Naší snahou je žáky podporovat v různorodých aktivitách jak v rámci výuky, tak i v rámci mimoškolní činnosti. Úsilí našich pedagogů směřuje k vyhledávání talentů, které se dále snaží podporovat a rozvíjet. Z tohoto důvodu se snažíme děti zařazovat do různých nadstavbových aktivit ve formě kroužků nebo nabízených soutěží. Níže uvedené aktivity jsou aktivitami, které již v naší škole zdomácněly a snažíme se jejich náplň stále inovovat nebo v případě soutěží podporovat. Ke zkvalitnění výuky došlo navíc k dělení některých tříd v předmětu matematika a jazyk český.

V technickém kroužku se děti učí základům měření a programování a k dispozici mají stavebnice iTriangle, Lego Mindstorms a Pasco SPARKvue. K dispozici mají žáci pracoviště s 3D tiskem.

Environmentální kroužek GLOBE navštěvují převážně děti nižších tříd a zabývají se hydrologií, pedologií a meteorologií. Monitorují stav životního prostředí v okolí, pravidelně měří kvalitu vody nebo měří pH, vlhkost a teplotu půdy. Provozují také školní meteostanici. Dlouhodobá měření společně vyhodnocují a výsledky prezentují např. na GLOBE GAMES či na regionální environmentální konferenci žákovských projektů EVVO. Naše škola na podporu těchto aktivit dětem zakoupila testovací sadu na rozbor kvality vody, multifunkční půdní měřák nebo automatickou měřicí stanici polétavého prachu. Své schopnosti děti potvrdili i účastí na Envofilmu. Společně natočili film o skryté vodě a o uhlíkové stopě.

Naši žáci se pravidelně účastní Matematické olympiády, Pythagoriády, Náboje i Logické olympiády. Na všechny zmíněné aktivity je naši učitelé pečlivě připravují.

Žáci, kteří si našli zalíbení ve fyzice a chemii se mohou účastnit olympiády v obou zmíněných předmětech. Nesmíme opomenout chemicko-biologický workshop a přírodovědného Klokana. Bobřík informatiky se stal nedílnou součástí výuky informatiky.

V rámci podpory výuky cizích jazyků naši žáci mohou vykonat zkoušku FCE z anglického jazyka. Příprava na tuto náročnou zkoušku probíhá pod vedením našich vyučujících. Nezapomínáme i na podporu dalších cizích jazyků, které se na naší škole vyučují. V jazykových kroužcích španělského, německého a francouzského jazyka se vyučující snaží zdokonalit žáky v gramatických pravidlech a podporovat je v komunikaci. Ve všech zmíněných jazycích včetně ruského probíhají školní soutěže.

Starší žáci, kteří projevují zvýšený zájem o budoucí studium ekonomie či podnikání čeká podnětný program při veletrhu fiktivních firem a finanční gramotnosti ve spolupráci s místním centrem Business Gate. Již několik let se naší žáci účastní ekonomické olympiády, která svým náročným obsahem motivuje žáky i učitele.

V neposlední řadě nesmíme opomenout velkou podporu výtvarnému a hudebnímu umění. Odměnou naší škole jsou úspěchy dětí s mezinárodním přesahem. 

Velkou podporu mají žáci, kteří sestavili školní kapelu a hudebně doprovází většinu kulturních akcí školy a také participují na významných společenských akcích.

Naši vyučující se snaží sebezdokonalovat formou tandemové výuky a sdílením zkušeností. Nezapomínají také využívat každé příležitosti obohacovat žáky v rámci svého předmětu a sami pro ně připravují nadstavbové aktivity.

Mgr. Monika Brzá
zástupce ředitele
V Karviné, 29. 12. 2020

» Archiv