ZŠ Přerov, Trávník

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Trávník 27
Přerov
750 02


Kontakt

+420 581 275 911
+420 723 935 975

http://www.zstravnik.cz

Redaktoři

  • Mgr. Marcela Mrázková

Základní škola Přerov, Trávník 27 je základní školou s 1. až 9. ročníkem a je součástí panelového sídliště. Kromě dětí z našeho obvodu vzděláváme i děti z jiných obvodů Přerova a spádových vesnic. Z jiných obvodů máme každoročně 60–65 % žáků. Škola vzdělává téměř 800 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24. Součástí školy je moderní víceúčelové sportovní hřiště. Školní zahrada s vybavením pro hry a sport, ale i s environmentálními prvky slouží nejen žákům ve školní družině, ale také pro praktické doplnění výuky naukových předmětů na 1. i 2. stupni. Na škole pracuje žákovský parlament. Škola se zapojuje do řady projektů – Erasmus+, Šablony, Ozdravné pobyty, ...

Ve škole funguje mj. kroužek deskových her: schází se každý týden na 45 minut, počet členů je 20.

S nadanými žáky pracujeme v rámci disponibilních hodin v prvních třídách. Dále využíváme individuální hodiny speciální pedagožky pro nadané žáky ostatních ročníků.

Mgr. Marcela Mrázková
výchovná poradkyně
V Přerově, 11. 3. 2019

» Archiv