První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Brandlova 875/15
Hradec Králové – Slezské Předměstí
500 03


Kontakt

+420 495 543 141

https://psjg.cz

Redaktoři

  • Mgr. et Mgr. Bc. Věra Tauchmanová

Cílem studia na naší škole je připravit studenty k dosažení co nejlepších výsledků studijních i pracovních.  Všichni studenti odcházejí ze školy kromě všeobecných znalostí s mezinárodní zkouškou z anglického jazyka na úrovni B1 až C2, což jim umožňuje studovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dle osobní volby absolvují i mezinárodní zkoušky z dalších jazyků (NJ, FJ, ŠJ, RJ). Všichni studenti dále konají mezinárodní zkoušku Microsoft Office Specialist v anglickém jazyce. Významnou součástí studia je i povinnost všech studentů zpracovat projekt minimálně na krajské úrovni SOČ a AMAVET. Od září 2016 je PSJG členem České sítě přidružených škol UNESCO.

Péče o nadané studenty je na škole důsledně propracovaná, zahrnuje nejen diagnostiku, ale i průběžné aktivity (např. stanovení individuálních plánů rozvoje atd.). Studenty podporujeme systémovým přístupem ve výuce v návaznosti na jejich budoucí studijní zaměření i v jejich mimoškolních aktivitách, účasti v soutěžích a olympiádách. V rámci školy nabízíme Kluby pro talentované a nadané děti jako je Dramatický klub, Klub chemiků, Klub mladých literátů, Klub recitátorů, Klub evropských diplomatů, Klub geografický, hudební, sportovní, biologický, informatický, dále Klub divadelního diváka, Klub mladých historiků a další.

Spolupracujeme s čínskou střední školou v Šanghaji. V rámci projektu Erasmus+ spolupracujeme se středními školami v Německu, Itálii, Španělsku a Nizozemsku.

PhDr. Stanislava Vostřelová
školní psycholog
V Hradci Králové, 26. 3. 2019

» Archiv