ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Libouchec 157
Libouchec
403 35


Kontakt

+420 475 222 465

http://www.zsmslibouchec.eu

Redaktoři

  • Ing. Lenka Kalinová

Základní škola a mateřská škola Libouchec je škola s 1. a 2. stupněm, ale také s mateřskou školou. Je umístěna ve dvou budovách. V základní škole je 9 tříd (5 prvního a 4 druhého stupně) a v mateřské škole jsou 2 oddělení. Vyučujeme podle verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Škola pro život. Při škole také funguje školní klub a družina.

Na naší škole probíhá během celého školního roku řada exkurzí, kde si žáci mohou vyzkoušet řadu pokusů, ale i práci s roboty, 3D brýlemi atd. Spolupracujeme s technickým klubem v Ústí nad Labem, který vznikl za podpory projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ a funguje při DDM UL. Dále spolupracujeme s univerzitou UJEP v Ústí nad Labem. Podíleli jsme se na projektu TAČR v programu ÉTA s názvem: Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění. 

Naším cílem je podpora potenciálu, nadání každého žáka školy s přihlédnutím k individuálním možnostem.

V minulém školním roce se naše škola zapojila také do projektu „Průša školám“, kde se nám podařilo získat 3D tiskárnu zdarma.

Každoročně se žáci zapojují a úspěšně reprezentují naši školu ve vědomostních soutěžích a olympiádách (Logická olympiáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan, Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Anglická olympiáda, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Pišqkvorky, Okresní a krajský šachový přebor, BRLOH – brněnská logická hra, Bobřík informatiky, řada výtvarných soutěží, recitační soitěže, literárně výtvarné soutěže, přírodovědná soutěž Zlatý list, soutěž Mladý zdravotník, závod dračích lodí). Pořádáme besedy, různé literární a výtvarné soutěže.

Ing. Lenka Kalinová
učitelka matematiky
V Libouchci, 28. 4. 2022

» Archiv