ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Libouchec 157
Libouchec
403 35


Kontakt

+420 608 527 384
+420 776 500 003

http://www.zsmslibouchec.eu

Redaktoři

  • Mgr. Iva Machová
  • Mgr. Bc. Martina Vlachová

Naše Základní škola a Mateřská škola Libouchec je plně organizovaná škola s třídami 1. až 9. ročníku základního vzdělávání a třemi třídami předškolního vzdělávání. Vzdělávání probíhá ve třech budovách. Naše vzdělávací programy (Škola pro život – ZŠ, Poznáváme svět všemi smysly – MŠ) podporují individualitu a osobnostní rozvoj dětí. 

V základní škole vyučujeme od druhého ročníku anglický jazyk.Žákům druhého stupně nabízíme široký výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách (hravá matematika, EVVO, sportovní hry, přírodovědná praktika, regionální dějiny, místopisné zajímavosti, redakční rada, mediální výchova apod.) 

V rámci školního poradenského pracoviště pracuje tým specializačních pedagogů, mezi které patří výchovná a kariérová poradkyně, speciální pedagožka, metodička prevence, sociální pedagožka). 

Podpora nadání je součástí naší představy o průběhu vzdělávání v naší škole.  Učitelé jsou vedeni k využívání pomůcek podporujících logické myšlení žáků a zařazování diferencovaných a gradovaných úloh. Snažíme se o maximální využití počtu hodin k dělení do méně početných studijních skupin.

Ve výuce využíváme vrstevnické vyučování, které je velkou příležitostí pro nadané žáky. Využíváme vzdělávání v souvislostech, konstruktivistické postupy, problémové vyučování, učení hrou, inscenační metody výuky, badatelsky orientovanou výuku a další, které podporují a motivují individualizaci vzdělávání. Třetím rokem pravidelně zařazujeme prvky učení venku (1. – 4. ročník).

Vzdělávání je doplněno řadou exkurzí a projektových dnů, kde si žáci mohou vyzkoušet robotiku, vzdělávací programy virtuální reality, 3D tisk apod.

Spolupracujeme s technickým klubem v Ústí nad Labem, který vznikl za podpory projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ a funguje při DDM UL. Dále spolupracujeme s univerzitou UJEP v Ústí nad Labem. Podíleli jsme se na projektu TAČR v programu ÉTA s názvem: Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění. 

Naším cílem je podpora potenciálu, nadání každého žáka školy s přihlédnutím k individuálním možnostem.

Naše škola se zapojila  do projektu „Průša do škol“, kde se nám podařilo získat 3D tiskárnu zdarma.

Každoročně se žáci zapojují a úspěšně reprezentují naši školu ve vědomostních soutěžích a olympiádách (Logická olympiáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan, Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Anglická olympiáda, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Pišqorky, Okresní a krajský šachový přebor, BRLOH – brněnská logická hra, Bobřík informatiky, řada výtvarných soutěží, recitační soitěže, literárně výtvarné soutěže, přírodovědná soutěž Zlatý list, soutěž Mladý zdravotník).

 

» Archiv