ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Libouchec 157
Libouchec
403 35


Kontakt

+420 608 527 384
+420 776 500 003

http://www.zsmslibouchec.eu

Redaktoři

  • Mgr. Iva Machová
  • Mgr. Bc. Martina Vlachová

Naše Základní škola a Mateřská škola Libouchec je plně organizovaná škola s třídami 1. až 9. ročníku základního vzdělávání a třemi třídami předškolního vzdělávání. Vzdělávání probíhá ve třech budovách. Naše vzdělávací programy (Škola pro život – ZŠ, Poznáváme svět všemi smysly – MŠ) podporují individualitu a osobnostní rozvoj dětí.

V současné době se snažíme o systematickou podporu nadaných žáků. Učíme se vytipovat děti nadané, které na úrovni podpůrných opatření nastavených školou podporujeme ve výuce. Zpracovali jsem si Koncepci podpory nadání a akční plán realizace jednotlivých kroků. Učitelé si zpracovávají baterii pomůcek pro nadané žáky, ve třídách 1. i 2. stupně mají k dispozici  boxy s materiály k využití. Snažíme se vytvářet podmínky i pro děti s vysokou senzitivitou („kanceláře k vymezení klidného prostoru a hluchátka). Pedagogové ZŠ pravidelně navštěvují vzdělávací semináře zabývající se touto tématikou, včetně Mensa Konference. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, NPI ČR, Badatelská akademie Datel, ZUŠ Chabařovice, jsme zapojeni do projektu Synapse. V březnu 2024 jsme získali status Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Daří se nám podporovat vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni. Žáci se zvýšenou mírou nadání mohou na některé hodiny docházet do vyššího ročníku a mají možnost navštěvovat hodinu nad rámec běžné výuky, která nese v letošním školním roce název „Rozvoj nadání“ a klub deskových her. Důraz je kladen především na podporu logického myšlení a rozvoj intelektových schopností, ale podporu zaměřujeme i na talentové soutěže a sportovní aktivity našich žáků.

Do dění školy v letošním školním roce 2023/2024 zasáhl i žákovský parlament, jehož prostřednictvím se mohli žáci spolupodílet na vytváření kultury školy a na plánování celoškolních projektů a aktivit. 
Každoročně podporujeme děti v účasti na Logické olympiádě pořádané Mensou ČR, se kterou spolupracujeme i v IQ testování. Zapojujeme se i do různých jiných vzdělávacích soutěží v rámci 1. i 2. stupně. V letošním školním roce dosáhli naši žáci výborných výsledků v soutěžích MŠMT (Matematická olympiáda, Chemická olympiáda a další).  Žáci 1. stupně se zúčastňují badatelských týdnů pořádaných Badatelskou akademií Datel.

Mgr. Iva Machová
učitelka ZŠ
V Libouchci, 21. dubna 2024

» Archiv