Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 191/1
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt


http://www.g8mb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Vajdová

Naše gymnázium sídlí od svého vzniku v roce 1991 v rekonstruované budově původní měšťanské školy z počátku XX. století, v historickém jádru města Mladá Boleslav. Architektura budovy školy i její poloha vytváří příjemné prostředí (včetně školního dvora s hřištěm i odpočinkovou zónou) a vyvolává pocity klidu, osobitosti, solidnosti.

Jsme škola přidružená organizaci UNESCO. Hlavním cílem je příprava žáků, kteří ukončili pátý ročník základní školy, na studium všech typů vysokých škol. Studium na naší škole je osmileté. Klademe maximální důraz na kvalitní výuku všech předmětů humanitního, přírodovědného i technického charakteru. Usilujeme o harmonický rozvoj žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami etiky, vlastenectví, humanity a demokracie. Snahou všech je formovat intelektuální a mravní rozvoj žáků a maximálně podporovat tvořivé myšlení.

Podporujeme všechny aktivity žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Součástí těchto aktivit je vysoká účast žáků v různých soutěžích a jejich úspěchy, další vzdělávání pedagogických pracovníků a účast v různých projektech.

Koncepce školy je postavena na cílevědomé práci všech zaměstnanců, na jasné představě o kvalitní výchově a vzdělání, na dobrých vztazích mezi lidmi, na vzájemném respektování se a toleranci mezi učiteli a žáky.

Díky úspěšným žádostem o granty jsme získali finanční prostředky na pořízení robotů Sphero BOLT a Lego Spike do hodin informatiky a kroužku robotiky a také na preventivní aktivity v oblasti duševního zdraví a well-beingu. Naše škola byla vybrána jako pilotní škola organizace Nevypusť duši a v rámci projektu Zázemí pro duši byli proškoleni nejen pedagogové, ale i naši studenti, kteří se zúčastnili workshopů, kde se seznámili s tím, jak pečovat o své duševní zdraví.

Studenti se podílejí na tvorbě stránek školy, tvoří i své vlastní třídní, účastní se mnoha vědomostních i sportovních soutěží a olympiád. Letos se umístili na předních příčkách v Matematické olympiádě, Zimní logice i v Matematickém klokanovi v kategorii Benjamin a Kadet junior. Studenti se úspěšně účastní soutěží EuropaSecura a Prezentiády. A také Pražského studentského summitu, který letos simuloval jednání amerického Kongresu, jsou členy European Youth Parliament, České středoškolské unie, která prosazuje zájmy středních škol na celostátní úrovni. Vydávají časopis Školník v tištěné i elektronické podobě, který již několikrát vyhrál soutěž vyhlašovanou MŠMT o Nejlepší středoškolský časopis, Nejinspirativnější časopis a také soutěž časopisu dTest. Odměnou jim byl zájezd do Bruselu. Pracují na dlouhodobých projektech, např. Příběhy našich sousedů. Studentský parlament uspořádal školní oslavu Sametové revoluce, zajistil celý program i financování. Dále u nás proběhlo testování IQ ve spolupráci s Mensou Česko a přivítali jsme nové členy Mensy.

Podporujeme nadané žáky v různých oblastech. Od primy jsou žáci ve třídách děleni kromě jazyků a výchov také na přírodovědné předměty. Ve vyšších ročnících máme širokou nabídku volitelných předmětů. Umožňujeme jim individuální studium na vysoké škole, studium na zahraničních školách, spolupracujeme s Centrem pro talentovanou mládež. Funguje u nás systém podpory nadání, který spočívá v péči tzv. garantů o nadané žáky. Nabízíme ve škole řadu zájmových kroužků např.: šachový, kroužek robotiky, deskových her, šifer a hlavolamů, pěvecký sbor. Pravidelně se účastníme soutěží v piškvorkách a sudoku, kde jsme obsadili v regionálních kolech první místa. Jsme testovacím centrem Cambridge zkoušek a jazykové nadání rozvíjíme účastí v řadě soutěží, naše studentka zvítězila v celostátní soutěži Den s překladem. Studenty oblíbený je u nás projekt Youth4Impact, kdy u nás týden lektorují studenti ze zahraničních škol a v angličtině seznamují naše studenty s jejich kulturou, politikou, zvyky a tradicemi. Díky Erasmu vyjíždějí naši pedagogové na vzdělávací kurzy do zahraničí a také naši studenti získávají zkušenosti studiem na zahraničních školách Rozvíjíme česko-německou spolupráci prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti. Zveme do školy zajímavé osobnosti, např. meteorologa České televize Michala Žáka, režiséra Daniela Tichého. Zúčastnili jsme se besedy v pořadu Fokus Václava Moravce.

Mgr. Hana Vajdová
výchovný poradce
V Mladé Boleslavi, 23. dubna 2024

» Archiv