Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 191/1
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt


http://www.g8mb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Vajdová

Naše gymnázium sídlí od svého vzniku v roce 1991 v rekonstruované budově původní měšťanské školy z počátku XX. století, v historickém jádru města Mladá Boleslav. Architektura budovy školy i její poloha vytváří příjemné prostředí (včetně školního dvora s hřištěm i odpočinkovou zónou) a vyvolává pocity klidu, osobitosti, solidnosti.

Jsme škola přidružená organizaci UNESCO. Hlavním cílem je příprava žáků, kteří ukončili pátý ročník základní školy, na studium všech typů vysokých škol. Studium na naší škole je osmileté. Klademe maximální důraz na kvalitní výuku všech předmětů humanitního, přírodovědného i technického charakteru. Usilujeme o harmonický rozvoj žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami etiky, vlastenectví, humanity a demokracie. Snahou všech je formovat intelektuální a mravní rozvoj žáků a maximálně podporovat tvořivé myšlení.

Podporujeme všechny aktivity žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Součástí těchto aktivit je vysoká účast žáků v různých soutěžích a jejich úspěchy, další vzdělávání pedagogických pracovníků a účast v různých projektech.

Koncepce školy je postavena na cílevědomé práci všech zaměstnanců, na jasné představě o kvalitní výchově a vzdělání, na dobrých vztazích mezi lidmi, na vzájemném respektování se a toleranci mezi učiteli a žáky.

V rámci projektu Učitel on-line, kterého jsme se účastnili jako partner projektu, škola získala z evropských fondů další tři interaktivní tabule, počítač a dataprojektor.

Proběhla finalizace projektu EU – Peníze školám. Byly vytvořeny učební materiály a škola byla dovybavena ICT technikou.

Díky úspěšným žádostem o granty jsme získali finanční prostředky na pořízení pomůcek do hodin fyziky a také deskových her a odborné literatury pro Kroužek šifrování, logických a deskových her.

Studenti se podílejí na tvorbě stránek školy, tvoří i své vlastní třídní, účastní se mnoha vědomostních i sportovních soutěží a olympiád. Také vydávají časopis Školník v tištěné i elektronické podobě, který již několikrát vyhrál soutěž vyhlašovanou MŠMT o Nejlepší středoškolský časopis. V roce 2021 obsadil 1.místo v soutěži o Nejinspirativnější středoškolský časopis, kterou pořádá Odborový svaz nezávislých novinářů. Podporujeme studenty i v IT oborech. Dva studenti úspěšně zakončili studia Studentského centra Microsoft (STC) promocí. Studentský parlament uspořádal na podzim školní oslavu Sametové revoluce, zajistil celý program i financování. Dále u nás úspěšně proběhlo testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR i za obtížných epidemiologických podmínek.

Mgr. Hana Vajdová
výchovná poradkyně
V Mladé Boleslavi, 6. 2. 2022

» Archiv