Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 191/1
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt


http://www.g8mb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Vajdová

Naše gymnázium sídlí od svého vzniku v roce 1991 v rekonstruované budově původní měšťanské školy z počátku XX. století, v historickém jádru města Mladá Boleslav. Architektura budovy školy i její poloha vytváří příjemné prostředí (včetně školního dvora s hřištěm i odpočinkovou zónou) a vyvolává pocity klidu, osobitosti, solidnosti.

V osmi ročnících studia máme vždy po dvou třídách, tedy celkový počet žáků dosahuje maximálně 500 na celé škole, což je optimální velikost školy z hlediska možností individuálního přístupu k žákům na jedné straně a možností vytvářet specializované studijní skupiny pro volitelné předměty na druhé straně. Ve škole jsou zachovány třídní kolektivy (cca třicetičlenné) po celých osm let studia, a pokud to provozní podmínky dovolí i se stejným třídním učitelem.

Podstatná část výuky – téměř 70 % odučených hodin - probíhá ve skupinách, které vznikají půlením tříd. V menších kolektivech s možností individuálnějšího přístupu se vyučují jazyky, matematika a informatika, také přírodovědné předměty vyžadující práci v laboratoři. I estetická výchova a tělesná výchova se vyučují již od prvních ročníků v půlených třídách. Ve vyšších ročnících se snažíme o co největší nabídku volitelných předmětů a třídy se dělí podle zájmu žáků do většího počtu skupin (v případě zájmu minimálně 12 žáků).

Nabízíme řadu kroužků, které jsou zdarma. Dále máme širokou nabídku volitelných předmětů. Naši studenti se účastní mnoha soutěží a olympiád. Snažíme se o individuální přístup.

Mgr. Hana Vajdová
výchovná poradkyně
V Mladé Boleslavi, 1. 11. 2019

» Archiv