ZŠ Litomyšl, U Školek 1117 (okr. Svitavy)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Školek 1117
Litomyšl
570 01


Kontakt

+420 461 613 032

https://www.litomysl.cz/2zs/

Redaktoři

  • Mgr. Jan Coufal

Učitelé ze Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy se snaží rozvíjet silné stránky všech našich žáků. Klademe důraz na dovednostech a znalostech využitelných v běžném životě. Učíme žáky pracovat s digitální technikou, tak aby ji ovládali a nebyli ovládání. Rozvíjíme jejich měkké dovednosti, především prezentační a komunikační dovednosti.

Jsme jedna z prvních škol, která změnila pojetí výuky informatiky a cíleně rozvíjíme informatické a logické myšlení, které je jedno ze stěžejních konceptů „nové informatiky“. Roboty a robotické stavebnice a jejich výukový potenciál se snažíme využívat napříč jednotlivými předměty. Ve škole aktivní vyhledáváme nadané a talentované děti, které úspěšně zapojujeme do mnoha projektů, soutěží a aktivit (od matematických, logických – Logická olympiáda, přes přírodovědné, informatické, sportovní, umělecké až po prezentační). V mnoha z nich jsou úspěšní na celorepublikové úrovni (v loňském roce např. Prezentiáda, soutěž o nejlepší statistický plakát, videoprojekty apod.).

Každý z žáků si po škole může vybrat z pestré nabídky kroužků, které ve škole nabízíme. Kreativitu rozvíjí kroužky šikovné ruce a DIY, velký zájem je o kroužek anglického jazyku pro nejmenší. Komunikační a jazykové dovednosti prohlubuje práce ve školní televizi Dvojka 2TV, či v redakci školního časopisu.

Okolo 25 dětí navštěvuje kroužek zábavné logiky MyslIQ, který systematicky prostřednictvím her, rébusů, hádanek a aktivit identifikuje a rozvíjí jednotlivé talenty a nadaní. Kroužek je otevřený komukoliv od druhé třídy až po devátou (kroužek probíhá zvlášť pro I. a zvlášť pro II. stupeň).  Aktivity, nápady a činnosti jsou pak sdíleny na různých kulatých stolech, setkání a workshopech, které se věnují práci s nadanými a talentovanými dětmi. V letošním roce plánujeme opět testování a měření IQ.

Mgr. Jan Coufal
učitel, ICT metodik
V Litomyšli, 13. 2. 2022

» Archiv