ZŠ Litomyšl, U Školek 1117 (okr. Svitavy)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Školek 1117
Litomyšl
570 01


Kontakt

+420 461 613 032

https://www.litomysl.cz/2zs/

Redaktoři

  • Mgr. Jan Coufal

Základní škola U Školek v Litomyšli se dlouhodobě věnuje systematické práci s nadanými dětmi, což se projevuje v mnoha úspěších žáků na různých soutěžích a projektech. Škola nabízí široké spektrum mimoškolních aktivit, které pomáhají rozvíjet schopnosti a talent žáků v mnoha různých oblastech.

 

Škola nabízí řadu kroužků a mimoškolních aktivit, které podporují rozvoj nadání a zájmů žáků. Mezi tyto aktivity patří školní televize DVOJKA 2TV, kde žáci vytvářejí reportáže, filmy a dokumenty. Svůj umělecký talent mohou žáci rozvíjet ve školním divadle ŠMRNC, které ročně chystá 2 až 3 divadelní premiéry ročně. Na tvorbě her, se aktivně podílejí samotní žáci.  Školní časopis Dvojka podporuje kreativní psaní a účast na literárních soutěžích. Časopis vychází pravidelně během celého roku, v minulých letech byl oceněn časopisem roku Pardubického kraje. Devátým rokem pokračuje kroužek zábavné logiky MyslIQ. Kroužek umožňuje žákům rozvíjet své matematické a logické nadáním prostřednictvím mnoha her, aktivit, úkolů, rébusu a dalších činností. V letošním roce, zaměřuje na hry na šachovnici, hledání vítězné strategie. Zkrátka nepřijdou ani sportovně a pohybově nadané děti, kteří se mohou rozvíjet u nás dlouhodobě úspěšné vybíjené, florbalu, fotbalu, ale i józe.

 

Každoročně se škola zapojuje do mnoha soutěží a sklízí v nich úspěchy, na okresní, krajské i celorepublikové úrovni. V matematice má škola úspěšné řešitele a řešitelky v Matematické olympiádě a klokanovi, Pythagoriádě i v matematické soutěži Pangea, či logické olympiádě. Velmi úspěšné byly filmy, reportáže školní televize, kdy vítězství, či ocenění přivezli z mnoha přehlídek např. Objektiv v Ostravě, dívky ze 4.B získaly hlavní cenu náměstka hejtmana Pardubického kraje za film "Geometrie kolem nás". Tým obsadil také 3. místo v kategorii animovaný film za projekt "Pocta českým vynálezům". V soutěži krátkých filmů získali žáci 1. a 3. místa s filmy "Laura" a "Toužil jsem být s nimi". Žáci byli velmi úspěšní v různých literárních soutěžích, např. 1. místo s detektivní povídkou v soutěži Kriminach apod. Tradičně se osmáci zapojují do projektu Mladý chemik, letos se věnovali nebezpečí návykových látek. Velmi málo chybělo, aby tým Em3 postoupil do celorepublikového finále Olympiády finanční gramotnosti, nakonec obsadili 3. místo v krajském kole. Další úspěchy přinesli účasti v jazykových, sportovních, hudebních i výtvarných soutěží napříč ročníky.

 

Základní škola U Školek v Litomyšli je příkladem školy, která nejen poskytuje kvalitní vzdělání, ale také vytváří inspirativní prostředí, kde mohou nadané děti rozvíjet své talenty a zájmy. Škola je pravidelně oceňována za své úspěchy a kvalitu výuky, ocenění za vynikající výsledky žáků v Národním testování. Na konci roku 2023 proběhlo na škole certifikované testování IQ. O testování byl velký zájem a i díky němu se podařilo identifikovat, či potvrdit potenciál u mnoha žáků. A máme radost, že jsou úspěšní na celorepublikové úrovni.

Mgr. Jan Coufal
učitel, ICT metodik
V Litomyšli, 19.5.2024

» Archiv