ZŠ Dačice, Komenského 7 (okr. Jindřichův Hradec)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 7
Dačice
380 01


Kontakt

+420 384 420 434

https://www.zsdacice.eu

Redaktoři

 • Mgr. Barbora Čapková

Základní škola Dačice Komenského je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm. Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd). Instituci tvoří celkem 23 tříd. Z toho 14 tříd prvního a 9 tříd druhého stupně, do školy je zapsáno 514 žáků (1. stupeň 304, 2. stupeň 210).  Ve školním roce 2019/20 vyučujeme podle verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Naše škola pro naše děti.

Na naší škole probíhá v rámci rozvoje nadání dětí několik zájmových kroužků a klubů:

 • Čtenářský klub Rarášek
 • Anglický dramatický kroužek
 • Klub zábavné logiky a deskových her I, II, III (pro žáky 1. a 2. stupně) – cílem je rozvíjet u dětí paměť, logické uvažování, strategické myšlení, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se v klubu věnují společenským deskovým hrám, staví z interaktivních stavebnic, řeší různé logické úlohy, rébusy, šifry a hlavolamy. Kromě her se mají žáci možnost seznámit se základními principy fungování ozobotů a jejich programování.
 • Chytráček (kroužek deskových her pro děti navštěvující školní družinu)
 • Badatelský kroužek
 • Klub komunikace v německém jazyce

Školní rok 2018/2019

Každoročně se žáci školy zapojují a úspěšně reprezentují naši školu ve vědomostních soutěžích a olympiádách:

 • Logická olympiáda
 • Matematický klokan
 • Matematická olympiáda
 • MatX – on-line matematická soutěž (březen)
 • Pangea – matematická soutěž - 9. a 12. místo v kraji
 • KvíZOOvání – přírodovědné soutěže v Zoo Jihlava (duben)
 • Přírodovědný klokan
 • Rybářská olympiáda
 • Biologická olympiáda – okresní kolo (7. a 8. místo)
 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo (3. místo v kat. A, 6. místo v kat. B, 6. místo v kat. C)
 • Chemická olympiáda – okresní kolo (5. místo)
 • Dějepisná olympiáda – okresní kolo (8. místo)
 • Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo (3. místo), krajské kolo (10. místo)
 • Anglická olympiáda – okresní kolo (8. místo)
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • Literární soutěž „Neváhej a piš“

Pravidelně pro žáky pořádáme výukové a vzdělávací programy (Finanční gramotnost, Energetická gramotnost, ...), besedy, různé literární a výtvarné soutěže.

9. dubna 2019 proběhlo na naší škole testování IQ společností Mensa.

Na výuce angličtiny a anglické konverzace se v naší škole podílí rodilý mluvčí. Žákům 5. až 9. ročníku každoročně nabízíme možnost účastnit se intenzivní týdenní výuky s rodilým mluvčím společnosti English FOCUS přímo na naší škole.

Naše škola nominovala bývalého žáka (po celou dobu studia na ZŠ skvěle reprezentoval školu v nejrůznějších soutěžích a olympiádách) do soutěže "Talent Jihočeského kraje 2018", kde získal krásné 2. místo.

Ve školním roce 2018/2019 naše žákyně dosáhla v rámci projektu Národního testování těch nejlepších výsledků v našem kraji – “ocenění Scio”.

Do budoucna bychom chtěli na naší škole založit samostatný kroužek Programování a robotiky (základy již probíhají v Klubu zábavné logiky a deskových her II).

Mgr. Barbora Čapková
učitelka
V Dačicích, 7. 1. 2020

» Archiv