ZŠ J. A. Komenského Dačice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 7
Dačice
380 01


Kontakt

+420 384 420 434

https://www.zsdacice.eu

Redaktoři

 • Mgr. Barbora Čapková

Základní škola J. A. Komenského Dačice je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm. Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd). Instituci tvoří celkem 24 tříd. Z toho 12 tříd prvního a 12 tříd druhého stupně, do školy je zapsáno 519 žáků. Vyučujeme podle verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Naše škola pro naše děti.

Naše škola je zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových. 

Naší vizí je škola, kde:

- se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;

- každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

- panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporu dostávají také lídři škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.

Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. 

Jelikož se v ZŠ J. A. Komenského dlouhodobě zaměřujeme na rozvoj čtenářství, rozhodli jsme se nabídnout inspiraci z naší výuky i dalším partnerským školám tohoto projektu a

8. listopadu 2023 jsme pro ně uspořádali Otevřenou školu.
Jedná se o možnost návštěvy ve vyučování s následnou reflexí, které využilo téměř 40 pedagogů z 11 partnerských škol. Součástí Otevřené školy jsou také odpolední inspirativní setkání, při nichž jsme prezentovali metody práce s talentovanými žáky, aktivity podporující spolupráci s rodiči, efektivní metody práce při výuce cizích jazyků a využití AI a VR techniky v rámci zavedení Nové informatiky.
Setkání bylo pro obě strany velmi přínosné a my jsme se rádi stali inspirací pro pedagogy z jiných škol.


 

Čtenářské dílny

Realizujeme každý měsíc ve třídě v rámci výuky českého jazyka a literatury. Žáci si donesou svou vlastní knihu, nebo si ji vypůjčí např. ve školní knihovně. Po 20–25 minutách tichého čtení plní úkoly z pracovního listu a poté sdílí informace o knize. Každý žák si vytváří své portfolio z dílen čtení.

Počteníčko s rodiči, Počtení s rodiči

Tyto projekty probíhají v 1. a 2. třídách a rozvíjí spolupráci školy a rodiny a podporují rozvoj čtenářství u dětí.

Ve výuce využíváme aplikaci iHřiště – funguje na bázi komunikace chytrého telefonu a vysílacích bodů, které jsou fyzicky ukryty na hřišti a v nejbližším okolí. Uživatel pak následně dostává zadané jednotlivé úkoly, dozvídá se nové informace, či si i hraje hry, na základě svého pohybu po hřišti. Smyslem celé hry je výuka na čerstvém vzduchu, podpora soutěživosti a také samostatného plnění úkolů.

Ve školním roce 2023/24 došlo k vybudování přírodní zahrady o ploše 4 482 m2 v areálu ZŠ Komenského Dačice se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

Na naší škole probíhá v rámci rozvoje nadání dětí několik klubů:

Kluby zábavné logiky a deskových her (1. a 2. stupeň)

 • cílem je rozvíjet u dětí paměť, logické uvažování, strategické myšlení, trpělivost a taktické dovednosti

 • žáci se v klubu věnují společenským deskovým hrám, staví z interaktivních stavebnic, řeší různé logické úlohy, rébusy, šifry a hlavolamy

 • žáci mají možnost seznámit se základními principy fungování ozobotů a jejich programování

Badatelský klub (1. stupeň)

 • pro zvídavé žáky, kteří rádi bádají a zkoumají věci kolem sebe

Badatelské kluby (2. stupeň)

První badatelský klub je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti přírodních věd. žáci často pracují se senzory Pasco a provádí různé experimenty. Vyzkoušeli si například, kdo z nich má nejsilnější vlasy, jak nejlépe vyčistit vodu, zjišťovali pH nápojů, které běžně pijí, či zkoumali rostlinná barviva.

Druhý badatelský klub se soustředí na propojení oborů informatiky, výtvarné výchovy i pracovních činností. Konkrétně se zaobírají prací s dálkově ovladatelnými drony, konstrukcí a následným programováním stavebnicí VEX, možnostmi virtuální reality s 3D brýlemi, a dokonce i 3D kreslením a tiskem.

Další činnosti

Každoročně se žáci školy zapojují a úspěšně reprezentují naši školu ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Pravidelně pro žáky pořádáme výukové a vzdělávací programy (Finanční gramotnost, Energetická gramotnost, ...), besedy, různé literární a výtvarné soutěže. Na výuce angličtiny a anglické konverzace se v naší škole podílí rodilý mluvčí, který dokáže velice zábavnou formou vtáhnout děti do intenzivní konverzace a i ty nejostýchavější přimět k odpovědi.

V tomto školním roce na naší škole proběhlo 11. prosince 2023 testování IQ společností Mensa a žáci se opět zúčastní těchto vědomostních soutěží a olympiád:

 • Logická olympiáda

 • Matematický klokan

 • Pangea

 • Matematická olympiáda

 • Přírodovědný klokan

 • Rybářská olympiáda

 • Biologická olympiáda

 • Zeměpisná olympiáda

 • Chemická olympiáda

 • Dějepisná olympiáda

 • Olympiáda z českého jazyka

 • Anglická olympiáda

 • Hledáme nejlepšího mladého chemika

 • Literární soutěž „Neváhej a piš“

 • Výtvarná soutěž „Neváhej a tvoř“

 

 

Mgr. Barbora Čapková
učitelka
V Dačicích, 23.června 2024

» Archiv