ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 571/66
Nový Jičín
741 01


Kontakt

+420 556 708 874

http://www.komenskeho66.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Juříková

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Škola má šest oddělení školní družiny. K dispozici je 38 učeben, z toho 17 tvoří odborné učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka – literární výchovy, matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Pro výuku předmětů s praktickým zaměřením má škola kovo-dřevo dílnu, školní zahradu a cvičnou kuchyňku. Škola disponuje třemi učebnami pro výuku cizích jazyků, dvěma počítačovými učebnami, a jednou multimediální učebnou sloužící i pro výuku předmětu Digitální technologie. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi. Nově jsme získali sadu iPadů. Ve všech učebnách je možnost připojení na internet, většina učeben je vybavena dataprojektorem. Všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici notebooky a pro svou práci mohou využívat také tiskárny, kopírky, scannery, vizualizéry, řezačky, přístroje na foliování, videokamery, fotoaparáty, video a audio přehrávače.

Co nabízíme

Od první třídy vyučujeme matematiku Hejného, tu jsme zavedli před sedmi lety. Prvňáčkům také nabízíme jazykový klub s výukou angličtiny. Od druhé třídy je anglický jazyk povinný s dotací dvě hodiny týdně, dále pak tři hodiny týdně. Děti od druhého ročníku se zúčastňují Matematického klokana. Od pátých ročníků pak Pythagoriády. Na prvním stupni funguje také Matematický kroužek – doučování. Děti mají možnost chodit do kroužku Aerobiku, máme Flétnový soubor, v družině pak kroužek Deskových her a Čtenářský kroužek. Pravidelně se zúčastňujeme olympiád v matematice, zeměpise, chemii, dějepise a českém jazyce, a také jazykových, výtvarných a recitačních soutěží.

Každoročně se zapojujeme do Logické olympiády. Také pořádáme školní šifrovací hru Technoplaneta.

Dlouhodobé projekty

Témata projektů volí vyučující podle věkových skupin a náplně učiva. Spolupracujeme s British Council jako Partner Institution, zajišťujeme tak konání zkoušek YLE Young Learners, KET for Schools a PET for Schools. Jsme aktivně zapojeni do sítě eTwinning a spolupracujeme na mezinárodních projektech Erasmus+. Zaměřujeme se také na zdravou výživu zapojením do programu „Zdravá škola“, „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Zapojili jsme se do celonárodního projektu veřejnosti otevřených škol „Rodiče vítáni“.

Škola je zařazena do pilotního programu MŠMT „Individuální výchovný plán“, podle něhož postupuje při řešení rizikového chování žáků. Hlavní myšlenkou IVýP je hledání efektivní pomoci pro žáka a podpory pro zákonné zástupce.

Mezinárodní spolupráce

V rámci výuky anglického jazyka a německého jazyka realizujeme mezinárodní projekty v síti e-Twinning. Cílem projektů je zapojit všechny skupiny žáků s ohledem na jejich zájem, věk a nadání. Při výběru vhodného projektu dáváme důraz na praktické a motivující využití anglického jazyka a také na využívání moderních technologií a programů (úprava videa, fotografií, emailová komunikace, Skype konverzace).

Škole se zapojila do projektu Erasmus+ KA1, mobility osob ve školním vzdělávání, kdy přihlášení zájemci z řad učitelů vyjíždějí na jazykové vzdělávání do zahraničí a Erasmus+ KA2, mobility žáků v rámci partnerských škol.

Mgr. Ivana Juříková
učitelka
V Novém Jičíně, 9. 3. 2020

» Archiv