ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Komenského 571/66
Nový Jičín
741 01


Kontakt

+420 556 708 874

http://www.komenskeho66.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Juříková

Na základní škole Nový Jičín Komenského 66 p.o. se věnujeme rozvíjení a podpoře nadání v širokém spektru aktivit. Vyučujeme Hejného matematiku ve všech ročnících. Ve druhém ročníku je také nabízen matematický kroužek. V září se žáci zúčastnili Logické olympiády, letos jsme postoupili do krajského kola. 

Naše škola se dlouhodobě věnuje nadaným žákům v jazykové oblasti. Žáci se pravidelně zapojují do konverzačních soutěží v českém, anglickém, německém i ruském jazyce. Škola je partnerem Britské rady a žáky připravuje zdarma ke zkouškách YLE, KET, PET a nově i FCE. Pravidelně se účastníme soutěže v anglické hře Scrabble. V minulém roce bohužel kvůli covidu neproběhla, ale letos již trénujeme a začátkem dubna pojedeme zabojovat. 

Nadání v oblasti přírodních věd si žáci rozvíjejí v olympiádách – zúčastnili jsme se tedy olympiád v matematice, chemii, přírodopise. Soutěže Mladý zahrádkář a Dovedné ruce jsou také velmi oblíbené. Každoročně pořádáme Den Země – loňským tématem bylo plýtvání jídlem. Děti se v průběhu projektového dne dozvěděly mnoho užitečných informací od skladování potravin až po průměrnou spotřebu a skladbu jídelníčku v různých zemích. 

Jako škola s rozšířenou výukou TV podporujeme sportovní nadání v hodinách zaměřených na volejbal. Výuku lyžování jsme zařadili nejen tradičně do sedmého, ale také druhého a třetího ročníku.

V loňském roce se také naši mladí umělci účastnili soutěže Barevný podzim a přivezli si Zvláštní cenu poroty. Letos se chystáme na mezinárodní soutěž Krása okamžiku.

Podporujeme aktivní přístup k životu a budujeme občanské postoje. Letos na podzim se osmáci zapojili do Maratonu psaní dopisů Amnesty International. Psali jsme na Ukrajinu, do Číny, Polska, Mexika, USA a Egypta. Také jsme si připomněli několik výročí spojených s prezidentem Václavem Havlem a zapojili jsme se do celostátního happeningu Ptačí sněm pro Václava Havla. 

Činnost kroužků byla na škole vinou covidové situace pozastavena. Doufáme však, že od září se kroužky opět rozběhnou. Při této příležitosti chceme dětem nově nabídnout kroužek pro nadané děti na prvním stupni. 

Vybraní pedagogičtí pracovníci absolvovali školení o nadaných dětech. Na základě nabytých informací aktuálně zpracováváme systém podpory nadání na naší škole. Do praxe bude systém uveden od příštího školního roku. 

Mgr. Ivana Juříková
učitelka
V Novém Jičíně, 13. 2. 2022

» Archiv