Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Poděbradova 661
Louny
440 01


Kontakt

+420 415 652 324

https://www.glouny.cz

Redaktoři

  • Mgr. Hana Lukšová

Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech je jedno z nejstarších gymnázií v Ústeckém kraji.  Škola byla založena v roce 1896 jako soukromá reálná škola s českou vyučovací řečí v Lounech z prostředků obce Louny. V listopadu 1992 bylo lounské gymnázium slavnostně přejmenováno na Gymnázium Václava Hlavatého. Tento lounský rodák a matematik světové proslulosti na zdejším gymnáziu maturoval a krátce zde také učil.

Naše gymnázium je všeobecného zaměření a máme po jedné třídě osmiletého a čtyřletého gymnázia. Škola je, v rámci svých ekonomických možností, velmi dobře vybavena. V budově školy je 12 kmenových tříd, z nichž 4 jsou vybavené multifunkčním zařízením s interaktivní tabulí, PC, projekcí a připojením na internet. Další kmenové třídy jsou vybavené multimediální technikou (PC, plátno, projekce, ozvučení, připojení na internet). Škola má odborné učebny fyziky, chemie, biologie, jazykové učebny, laboratoře chemie, biologie, fyziky, dvě učebny informatiky a výpočetní techniky. Studenti mají k dispozici studovnu s kopírkou a počítači s připojením na internet. V areálu školy je tělocvična, posilovna, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dva antukové kurty.

Ve školních soutěžích na okresní a krajské úrovni se řadíme mezi nejlepší. Každý rok se účastníme Logické olympiády, všech předmětových olympiád, naši primáni mezinárodní matematické soutěže Adama Riese.

Naši žáci mají možnost zapojit se do několika kroužků a nepovinných seminářů:

  • deskové hry,
  • sportovní bridž (ve spolupráci s Českým bridžovým svazem),
  • španělský jazyk,
  • latinský jazyk,
  • přírodovědný seminář,
  • chemický seminář,
  • základy současného práva,
  • debatní seminář,
  • rétorika a komunikace.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše gymnázium začalo spolupracovat s Mensou v roce 2019, kdy proběhlo první testování žáků školy. Činnost přerušila covidová pandemie, ale v loňském roce jsme se snažili na činnost navázat.

Na škole vznikl Klub nadaných dětí, který žákům nabízí zájmové kroužky – přírodovědný, kroužek sportovního bridže, deskových her... V průběhu roku nabízíme účast všem žákům školy na exkurzích a besedách.

Ve spolupráci se všemi učiteli gymnázia se snažíme vytipovat nadané žáky, se kterými individuálně pracujeme. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Lounech i v Kadani, s nimiž konzultujeme metodiku práce s nadanými žáky tak, abychom vhodně reagovali na jejich potřeby a mohli sestavit individuální vzdělávací plán.

Na základě spolupráce s PPP při identifikaci nadaných a mimořádně nadaných žáků jsme byli vybráni jako jedna ze škol úspěšně pracujících s nadanými žáky při realizaci projektu "Podpora nadání v Ústeckém kraji".

Naši žáci se pravidelně účastní různých předmětových soutěží, v krajském kole Logické olympiády máme vždy své zastoupení.

Mgr. Hana Lukšová
učitelka
V Lounech, 14. 11. 2022

» Archiv