ZŠ Pohůrecká, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pohůrecká 16
České Budějovice
370 06


Kontakt

+420 387 011 811

https://www.zspohurecka.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Tereza Ulrichová

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice, má devět ročníků. Ve školním roce 2020/2021 má celkem 37 kmenových tříd, z toho 21 na prvním stupni a 16 na druhém. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013. Součástí školy je školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou. S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 (rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Na druhém stupni je 24 učitelů, na prvním stupni je 26 učitelů a 3 asistentky pedagoga. Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek. Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagožka.

Na naší škole postupně zlepšujeme vzdělávání nadaných žáků a přizpůsobení výuky jejich potřebám. Dosavadní formy práce s nadanými žáky:

 • Obohacování učiva v rámci běžné výuky.
 • Ve škole je otevřen na prvním stupni kroužek zábavné logiky.
  • Děti se zde věnují logickým úlohám a deskovým hrám.
 • Na druhém stupni máme v nabídce dva kroužky
  • Pro děti se zájmem o robotiku a programování.
  • Druhý je chemicko - přírodovědný kroužek, kde děti sami zažívají badatelskou činnost. 
 • Účastníme se Logické olympiády
 • Účastníme se olympiád napříč všemi předměty. Probíhají i další vědomostní soutěže.
 • Probíhají preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR, Ovoce do škol, Logická olympiáda. matematický Klokan a Pythagoriáda.
 • Pravidelná spolupráce s Pedagogickou fakultou JČU
 • Úzce spolupracující s pedagogicko psychologickými poradnami a SPC.
 • V naší škole pracuje speciální pedagog i školní psycholog.
 • Žáci mají možnost využívat ve výuce nadstandardní vybavení učeben - PC, tablety, knihovničky, slovníky...jejich používání během výuky.
 • Pravidelně uskutečňujeme projektové dny.
 • Jsme fakultní základní škola pro Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích.

Škola dlouhodobě spolupracuje:

 • s Mensou České republiky,
 • s Pedagogickou fakultou JU České Budějovice,
 • s CEGV ekocentrem Cassiopeia v Č. B. – v rámci environmentálních výukových programů,
 • se společností SCIO (autoevaluace školy),
 • se sítí středisek ekologické výchovy „Pavučina“ (celostátní program „MRKEV“),
 • s Britským centrem Evropského informačního centra JU (zkoušky Cambridge English),
 • s FEL ČVUT – projekt Energeticky gramotná škola,
 • se středními školami (ČAG, ČRG, SOŠ veterinární, VOŠ a SŠ automobilní),
 • s organizací „Do světa“, z. s. – adaptační kurzy pro žáky 6. tříd,
 • projekt formou partnerství s VOŠ a SŠ automobilní a technickou Č. B. - v rámci vzdělávacího programu OP VVV – 3D vizualizace ve výuce,
 • pilotní projekt testování nových učebnic ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus – „Laboratoř školy s nadhledem“,
 • sportovní akademie HESU Zuzany Hejnové – volnočasová sportovní aktivita našich žáků,
 • škola navázala v letošním roce spolupráci s klubem SK DYNAMO, Lokomotiva Suché Vrbné,
 • škola zajišťuje působení i mnoha dalších kroužků a sportovních oddílů (florbal, taekwondo, kroužky anglického jazyka, kroužek robotiky, kroužek šachů, keramiky, náboženství ….),
 • v letních měsících probíhají na škole příměstské tábory,
 • škola je vybavena keramickou pecí, kterou využívají žáci při práci v keramických kroužcích.
 
Mgr. Vratislav Ulrich
zástupce ředitele
V Českých Budějovicích, 14. 6. 2021

» Archiv