ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

B. Dvorského 1049/1
Ostrava – Bělský Les
700 30


Kontakt

+420 596 711 769

http://www.zsdvorskeho.eu

Redaktoři

  • Mgr. Monika Urbanová

Jedná se o velkou sídlištní školu na okraji Ostravy, plně organizovanou (první a druhý stupeň, mateřská škola, školní družina, školní jídelna). Škola se zaměřuje na sport (třídy s rozšířenou výukou TV, spolupráce s Baníkem Ostrava, HC Vítkovice Ridera) nabízí široký výběr mimoškolních činností (zájmové kroužky), projektů (včetně programů zaměřených na environmentální problematiku např. mezinárodní projekty START, Wat.Edu ), rozšířenou výuku cizích jazyků (např. metoda CLIL) a mnohé další aktivity. Ve škole dále působí úplné školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence a výchovný poradce), které se společně s pedagogy nadstandardně věnuje jak žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, tak žákům nadaným a mimořádně nadaným. Škola je zároveň fakultní školou Ostravské univerzity.

Od dubna 2021 škola realizuje projekt „Dejme šanci talentům“ v rámci dotačního programu Talentmanagement statutárního města Ostravy. V rámci projektu škola zřídila post talent-managera, který koordinuje identifikaci a podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků, poskytuje poradenství pedagogům, spoluorganizuje jejich další vzdělávání v této oblasti a podílí se na šíření povědomí o problematice nadání. V rámci projektu škola dále nabízí nadaným dětem aktivity v podobě zájmových klubů (konkrétně: čtenářské kluby, klub matematiky a logiky, přírodovědný badatelský klub, sebe-rozvojový klub), a to pro žáky z 1. i 2. stupně. Prostřednictvím školního webu a nástěnky škola žákům poskytuje pravidelně informace o vzdělávacích a soutěžních aktivitách různých organizací Moravskoslezského kraje, odkazy na instituce zabývající se nadáním včetně Mensy. Ve škole byl zřízen talent-koutek, který žákům nabízí informace o projektu i problematice nadání a také prezentaci práce žáků v klubech (fotografie z experimentů, ukázky matematicko-logických úloh a jiné).

Do budoucna hodláme pokračovat v realizaci letošního projektu „Dejme šanci talentům“ a v roce následujícím chceme na projekt navázat za využití dotační výzvy statutárního města Ostrava v rámci podpory stávajících talent-center na školách. Naším záměrem je také poskytovat pedagogům informace o problematice nadání a možnost jejich dalšího vzdělávání (účast na konferencích, seminářích atd.).

Mgr. Monika Urbanová
školní psycholožka
V Ostravě, 22. 9. 2021

» Archiv