ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

B. Dvorského 1049/1
Ostrava – Bělský Les
700 30


Kontakt

+420 596 711 769

http://www.zsdvorskeho.eu

Redaktoři

  • Mgr. Olha Matiash

Základní škola B. Dvorského je školou ve čtvrti s novější zástavbou. Vzděláváme žáky ve všech ročnících základního vzdělávání. Základní škola B. Dvorského je fakultní institucí Ostravské univerzity.

V budově se nachází několik odborných učeben, třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky). Naše škola se snaží připravit podnětné motivující prostředí, ve kterém žáci mohou rozvíjet svůj talent a kreativitu. Žáci zde o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde se mohou rozvíjet pomocí řešení různých rébusů, společenských her a také si mohou zahrát ping pong, šachy či stolní fotbal.

I nadále se věnujeme nadaným dětem a díky testování MENSA jsme objevili další talentované děti, s nimiž pracujeme v mnohých klubech, jak na 1., tak na 2. stupni naší základní školy. Ve školním roce 2022 – 2023 pokračoval projekt Dejme šanci talentům, finančně podpořený z dotačního programu Magistrátu města Ostravy. Také v roce 2023 – 2024 tyto aktivity pokračují činností v badatelských kroužcích, talent zahradě, příměstském táboře.

Naše škola nabízí studijní třídy se zaměřením na cizí jazyky, rozšířenou výuku angličtiny metodou CLIL, výuku s rodilými mluvčími, vlastní AJ tábory, kroužky AJ, ŠpJ, NJ, RJ. Naši žáci dosahují velmi dobých výsledků v mezinárodně uznávaných jazykových testech Cambridge.

Škola je zapojena v projektu Erasmus +, díky kterému se žáci seznámili s různými evropskými zeměmi (Lotyšsko, Řecko, Rakousko).

Naši žáci se aktivně zapojili do soutěží Matematický klokan a Pythagoriáda.

Naší deváťáci nás reprezentovali v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.

Žákyně naší 8.B třídy nás reprezentovala v okresním kole Dějepisné olympiády.

Mgr. Olha Matiash
školní psycholožka
V Ostravě, 20. února 2024

» Archiv