Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova 450/14
Neratovice
277 11


Kontakt

+420 315 684 234

https://www.gfp.cz

Redaktoři

 • Mgr. Hana Grohmanová

Naše osmileté gymnázium bylo založeno v květnu 1990. V každém ročníku jsou dvě třídy, celkem máme 455 žáků a studentů. Základem pro rozvoj je samotné gymnaziální vzdělávání. Pokud žák či student převyšuje znalostmi úroveň třídy, může se věnovat po konzultaci s vyučujícím vlastním tématům z daného předmětu, včetně studia T-kurzů či kurzů CTM. Žáci mohou vést kroužky. Aktuálně vedou kroužek španělštiny, němčiny, klub her (stolní a logické hry), florbalu, spikeballu.

 • V letošním školním roce jsme si vyzkoušeli pracovat podle IVP pro mimořádně nadanou studentku, která navštěvovala přednášky na VŠ a učivo gymnázia si doplňovala samostudiem. 
 • Škola v letos získala akreditaci Erasmus+, spolupracuje se školami v Řecku, Německu, Slovensku. 
 • Zažádali jsme o možnost účastnit se Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 
 • Letos studenti francouzského jazyka vyjeli do Paříže, kde se věnovali umění, španělštináři vyrazili do Španělska. 
 • Proběhl týdenní výměnný pobyt studentů z Lipského gymnázia. 
 • Škola pořádá svou vlastní přírodovědně zaměřenou soutěž o cenu ředitele GFP, přidáváme se tradičně k Veršobraní a dalším soutěžím a olympiádám. 
 • Pěvecký sbor GFP vystupoval na veřejných akcích, stále je oblíbený Klub mladého diváka.
 • Dramatická výchova je u nás součástí výuky od primy do tercie, od kvarty patří mezi povinně volitelné výchovy. Studenti uspořádali několik divadelních představení pro veřejnost.
 • Latina se u nás vyučuje od sekundy do sexty (1 hodina týdně), naši studenti se úspěšně účastnili soutěží, dva studenti z latinského jazyka odmaturovali. 
 • I v letošním školním roce probíhaly na škole kroužky, které většinou vedli studenti, konkrétně španělština, florbal, spikeball, sportovní všestrannost, deskové hry, robotika a šikovné ruce. 
 • 22. rok pokračoval seminář pedagogiky a psychologie pro septimy, jehož součástí je celoroční pedagogická praxe studentů na základních školách, zároveň se daří dlouhodobá spolupráce s řediteli zapojených škol v okolí. 
 • Aktuálně probíhá nově rozřazení studentů kvart do skupin dle úrovně v předmětu anglický jazyk a primánů v matematice. 
 • Studenti budoucích septim si již tradičně vybírají semináře (celkem 4 hodin), studenti oktáv celkem 12 hodin. Studenti sext si na konci školního roku budu nově volit témata ročníkových prací, která budou v septimě zpracovávat.  
 • Rozvinuli jsme kariérové poradenství, proběhly programy ve třídách, individuální rozhovory, spolupráce s externími organizacemi (Kudykampus, Readycon), návštěva Gaudeamu, konzultace s profesionálním poradcem, k dispozici je informační systém o možnostech následného studia. Na škole proběhly pro zájemce besedy s finančním poradcem. 
 • Pro příští školní rok plánujeme účast na Logické olympiádě a testování IQ od Mensa ČR.
Mgr. Hana Grohmanová
školní psycholog
V Neratovicích, 6. 6. 2023

» Archiv