Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova 450/14
Neratovice
277 11


Kontakt

+420 315 684 234

https://www.gfp.cz

Redaktoři

 • Mgr. Hana Grohmanová

Naše osmileté gymnázium bylo založeno v květnu 1990. V každém ročníku jsou dvě třídy, celkem máme 455 žáků a studentů. Základem pro rozvoj je samotné gymnaziální vzdělávání. Pokud žák či student převyšuje znalostmi úroveň třídy, může se věnovat po konzultaci s vyučujícím vlastním tématům z daného předmětu, včetně studia T-kurzů či kurzů CTM. Žáci mohou vést kroužky. Aktuálně vedou kroužek španělštiny, němčiny, klub her (stolní a logické hry), florbalu, spikeballu.

 • Podporujeme účast na soutěžích, olympiádách, naši studenti se dostávají do krajských i republikových kol soutěží.
 • Pořádáme každoročně vlastní přírodovědně zaměřenou soutěž o cenu ředitele Lachner.
 • Veršobraní – každoročně se zapojujeme do literární soutěže.
 • Mezinárodní projekty Erasmus+ Geo – water a Wakeing up in baroque.
 • Každoroční zahraniční zájezdy (Anglie, Španělsko, Německo, Francie).
 • Do roku 2018 každoroční výměnné pobyty s partnerskou školou v Holandsku. Od roku 2020 máme partnerské gymnázium v Lipsku.
 • Na naší škole je možné se připravovat ke zkouškám Cambridge English a ÖSD (zajišťuje Evropské centrum jazykových zkoušek).
 • Pěvecký sbor GFP, vystupující na veřejných akcích.
 • Klub mladého diváka.
 • Seminář pedagogiky a psychologie pro septimy, jehož součástí je celoroční pedagogická praxe na základních školách.
 • Dbáme na tvorbu třídních kolektivů:
  • primy – pětidenní adaptační kurz,
  • sekunda, kvarta, sexta – lyžařský kurz,
  • tercie, kvinta – letní sportovní kurz,
  • během roku probíhají třídnické hodiny.
 • Dramatická výchova je součástí výuky od primy do tercie, od kvarty patří mezi povinně volitelné výchovy. Pořádají se i příležitostná divadelní představení pro veřejnost.
 • V minulých letech na našem gymnáziu studovalo několik zahraničních studentů v rámci stáží v rámci projektu AFS.
 • Spolupracujeme s ŠPZ při identifikaci nadaných žáků a studentů.
 • V rámci kariérového poradenství připravujeme navázání bližší spolupráce s fakultami vysokých škol.
Mgr. Hana Grohmanová
školní psycholog
V Neratovicích, 28. 4. 2021

» Archiv