ZŠ a MŠ Tasov (okr. Žďár nad Sázavou)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tasov 37
Tasov
675 79


Kontakt

+420 566 547 134
http://www.zs-tasov.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dana Novotná

            Na naší škole začal ihned po prvním IQ testování fungovat Klub nadaných, který navštěvuje aktuálně 16 dětí. Tento klub jsme rozdělili na dvě skupiny – starší (pro děti druhostupňové) a mladší (pro první stupeň). Z časových důvodů se se staršími scházíme nárazově, zúčastňujeme se zajímavých mimoškolních akcí. Nejlepší akcí je každoroční Maker Faire v Brně - festival plný workshopů a interaktivních činností. Z mladšími máme pravidelné schůzky, kde řešíme logické úlohy a hrajeme hry rozvíjející logické uvažování a intelekt. Obliby se těší pravidelná organizace únikových her v rámci školy, žáci z Klubu se podílí na organizaci. Na leden plánujeme další testování a doufáme, že se počet členů zvýší.

            Každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády, zde jsme zatím postup do krajského kola neměli, ale těšíme se dobré účasti, v letošním školním roce se zúčastnilo 28 žáků naší školy. Dále v rámci činnosti Klubu pořádáme každoročně Piškvorkiádu, zvažujeme další soutěže. Na naší škole také funguje Badatelský klub. Napříč všemi ročníky se zúčastňujeme olympiád a soutěží, žáci 2. ročníku také vedou vlastní časopis, se kterým mají úspěchy na krajské úrovni.

             Vzhledem k nižším počtům žáků ve třídě (průměrně 14) se mohou  pedagogové nadaným žákům věnovat individuálně, rozvíjet jejich nadání v rámci hodiny. Největší počet nadaných máme ve 2. ročníku, kde paní učitelka tomuto výrazně přizpůsobuje výuku. Ve škole máme také plně vybavenou počítačovou učebnu s 3D tiskárnou a informatika se u nás vyučuje už od mateřské školy. V posledním roce škola navštívila spoustu zajímavých výstav a akcí (Tutanchamon, návštěvy divadel, Listování apod.)

            V naší škole se snažíme o přátelské vztahy napříč ročníky. Prvňáčci dostávají na začátku 1. třídy přiděleného patrona z ročníku 9. Vyšší ročníky také pořádají spoustu zajímavých akcí pro ostatní žáky (karneval, Mikuláše, diskotéku, Hallowenskou stezku, Valentýnskou poštu atd.). Pozitivní klima školy a rozvoj našich žáků jsou našimi prioritami.

Mgr. Dana Novotná
učitelka, metodik prevence
Tasov, 2. 1. 2024

» Archiv